Kinek van otthon a 20. századi határmódosításokkal kapcsolatos irata?

Kinek van otthon a 20. századi határmódosításokkal kapcsolatos irata?

Az első világháború, Trianon, majd az ezt követő, 1938–1947 közötti határmódosítások szinte minden család életére hatást gyakoroltak a Kárpát-medencében. A Magyar Nemzeti Levéltár célja, hogy gyűjteményét olyan huszadik századi iratokkal, fényképekkel gyarapítsa, amelyek segítségével megérthető, miként élte meg a magyarság e sorsfordító történelmi eseményeket. Rendkívül fontosnak tartjuk azon magánszemélyek iratainak gyűjtését, akik nem vállaltak közvetlen szerepet a történelmi események alakításában, de szemtanúi voltak döntő történelmi eseményeknek, és lejegyezték személyes vagy családi tapasztalataikat, emlékeiket.

A Magyar Nemzeti Levéltár a történeti Magyarország területéről várja mindazon magánszemélyek felajánlását, akik Trianont s az ezt követő területmódosításokat – így Felvidék, Erdély és Partium, Kárpátalja, valamint Délvidék egy részének visszacsatolását, majd újbóli elvesztését – naplókban, levelezésben, visszaemlékezésekben rögzítették.

Természetesen nemcsak Trianon és a határmódosítások emlékezetének dokumentumait gyűjti a levéltár, hanem minden, a magyar történelem szempontjából kiemelten fontos, maradandó értékű írásos és képi emléket is, a 12. századtól a 21. századig. Mint a felhívásuk szövege szól: küldetésünknek tartjuk a ránk bízott iratanyag megőrzését, a jövő generációi számára való sértetlen átmentését, állagának megóvását és az iratokban foglalt releváns információk kutathatóvá tételét.

Munkatársuk készséggel várja kérdésüket, jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeken:

Szabó Dorottya főlevéltáros
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára,
Magánlevéltárak, Gyűjtemények és Gazdasági Szervek Főosztálya
Telefon: +36 1 225 2835
E­mail: szabo.dorottya@mnl.gov.hu
Postacím: H­1250 Budapest, Pf. 3.


Forrás:mult-kor.hu
Tovább a cikkre »