Kié lesz Európa? – (3.)

Mindez logikusan és kérlelhetetlenül az Európai Unió vezetősége hitelének fokozott elveszéséhez, végül is a június 24-én a Brexit-hez, az Egyesült Királyság kilépéséhez vezetett. Erre kevesen számítottak a brüsszeli „vezetők” közül . Általános káosz és tanácstalanság uralkodik egész Európában. Sokan az EU vezetőségét hibáztatják erőszakos politikáért, a nemzetállamok aláásásáért, az Európai Egyesült államok tervének erőszakoltatásáért, de főleg az illegitim népvándorlás hallgatólagos támogatásáért, mely immár elönti Európát.

Az kétségtelen, hogy az Egyesült Királyság népszavazás útján való kilépése az Európai Unióból, több ok mellett, főleg a nagyarányú bevándoroltatás miatt történt. A probléma visszanyúlik a II. Világháború utáni időkre – akkor, amikor is az Egyesült Királyság, mint gyarmatbirodalom kezdett felbomlani s gyarmatai sorra függetlenültek – ez a múlt század 60-s éveivel kezdődött el. Ennek egyik következménye volt nemcsak a gyarmati angol tisztviselő-réteg hazaáramlása, hanem a gyarmati bennszülött vezetők és a magasan képzett rétegnek választása, a volt anyaországba való betelepülése. Ez a folyamat még ma is tart. Gondoljunk a volt Rhodéziára, Ugandára, Kenyára, Malavira, vagy éppen Dél-Afrikára vagy Indiára, Pakisztánra és Bangladeshre.

A szigetországnak éppen elég volt az új, sokszínű bevándorlók befogadásával, letelepítésével és asszimilálásával foglalkozni. Ehhez, most jött korunk népvándorlása. Csak a múlt évben az Egyesült Királyságnak mintegy 650 ezer új bevándorló terhével kellett számolnia – ami végül is kiverte a biztosítékot és inkább kiváltak a EU-ból, mintsem vállalják a végelláthatatlan néptömegek befogadását, akik háládatlanok, követelőzők, idegen vallású és erkölcsű emberek, akik a befogadók közé nem kívánnak beilleszkedni, hanem párhuzamos társadalmat építenek maguknak a 7-ik századból hozott Shária törvényt, többnejűséget és egy harcias Iszlámot telepítve a 21-ik századi Európára.

Viszont arra a kérdésre, hogy igazában miért indult el ez a földrészeket megmozgató népvándorlás főleg iszlám lakta régiókból, kielégítő választ eddigelé nem találtak. Háborúk, túlszaporodás. munkanélküliség, jobb élet keresés, az iszlám erőszakos terjesztése elfogadható rész okok. Ám milyen magyarázat van arra, hogy a napjainkban zajló népvándorlást miért milliárdosok pénzelik és támogatják még színes útikalauz nyomtatása és terjesztése által is. Kinek van erre pénze, indoka és ereje hogy ezt tegye?

Egy lehetséges magyarázat az, amely visszanyúlik az állandó arab-izraeli konfliktusig. A zsidó állam 1948-as megalakulása óta az arabokkal-palesztinokkal viselt háborúkat (1967, 1973, 1978, 1982, 1987). Korábban a világ szimpátiája Izráel mellett állt, amely az utóbbi években a palesztinokra való csapásmérések miatt fokozatosan, most a palesztinok oldalára állt át.


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »