Kegyeletadás Zomborban

Kegyeletadás Zomborban

A zombori Magyar Polgári Kaszinó hagyományosan az aradi emléknap elődélutánján tart több helyszínen zajló múltidéző megemlékezést Kegyeleti nap elnevezéssel. A rendezvény nem csak a szabadságharcosok, hanem a mindenkori neves és névtelen hősök, áldozatok és mártírok emlékét idézi.

A kegyeletadás ezúttal is a Szent Rókus temetőben, a Rüll család által emelt 1848/49-es emlékobeliszk megkoszorúzásával kezdődött. Cirkl Zsuzsa, a Szent György Lovagrend délvidéki nagypriorja alkalmi beszédében emlékeztetett arra, hogy 220 éve látta meg a napvilágot Schweidel József, a zombori születésű aradi vértanú, és száz éve hunyt el Görgei Artúr honvédtábornok, hadügyminiszter, akinek a nevéhez a világosi fegyverletételt kötjük, és akinek a megítélése máig ellentmondásos, holott kora egyik legelismertebb hadvezetője volt, csak éppen a téves beidegződések folytán méltánytalanul kevéssé ismerjük, s még kevesebben tudják róla, hogy személyében tudós vegyészt is tisztelhetünk.

Az alkalmi beszédet követően nt. Orosz Attila református esperes hirdetett igét, majd az anyaországi és hazai képviseletek a Povázsán László karnagy vezette dalárda éneke mellett elhelyezték koszorúikat.

Az emlékezők ezt követően az első világháborús honvédsírokhoz vonultak főt hajtani, onnan pedig a Temetetlen halottak emlékfalához vezetett útjuk, ahol úgyszintén elhelyezték a kegyelet virágait. A temetői megemlékezést a ft. Zélity Mihály bezdáni plébános vezette koncelebrációs kegyeleti szentmise követte a Szent Kereszt templomban.

A koraesti órákban a Kaszinó udvarán folytatták az emlékezők a történelmi események felidézését, mégpedig az egyesület ifjainak előadásában elhangzó énekek és szavalatok mellett, továbbá Kapitány Károly történelemtanár közreműködésével. Az e helyszínen megjelenteket dr. Karcher Erzsébet egyesületi elnök üdvözölte, majd alkalmi felszólalásában szólt a Magyar Polgári Kaszinó épületén elvégzett építkezési és felújítási munkálatokról, a Pécsi Tudományegyetem kihelyezett tagozatának jelentőségéről, egyúttal utalva arra, hogy mindezek az eredmények végre okot adnak az örömre és büszkeségre a sok-sok siránkozás és borúlátás után. Mint mondta, ezek a törekvések is nyomában járnak azoknak az áldozatvállalásoknak, amelyeket elődeink hősiesen viseltek, s tették mindezt hazaszeretetből, mert e nélkül az érzelem nélkül aligha beszélhetünk szülőföldhöz való ragaszkodásról.

A Schweidel-emléktábla és az ’56-osok emléktáblájának megkoszorúzásával zárult az idei Kegyeleti nap, amelyet a korábbi évekhez hasonlatosan ezúttal is számos anyaországi és hazai polgári egyesület és politikai szervezet elöljárói, illetve köztiszteletnek örvendő közéleti személyiségek, köztük Magyarország szerbiai külképviselete és Baja Város elöljárósága tisztelt meg jelenlétével.

-na


Forrás:vajma.info
Tovább a cikkre »