Katekumenátuskonferencia: közösségkeresés Krisztussal

Katekumenátuskonferencia: közösségkeresés Krisztussal

Katekéták, lelkipásztorok vettek részt a XVI. katekumenátuskonferencián Mohácson. A háromnapos konzultáción szó volt a beavató szentségekre való felkészülés szertartásainak történelmi változásairól, az európai helyzetképről, valamint a magyarországi katekumenátus fejlődési irányairól is.

A katekumenátus intézménye a korai egyházban alakult ki. Aki keresztelkedni akart, gyakorlatilag életmódváltásra vállalkozott – erről beszélt Heidl György, a Pécsi Egyházmegye tudományos, kulturális és kommunikációs igazgatója előadásában a XVI. Országos Katekumenátus Konferencián.

Heidl György kifejtette: „A katekumenátus meghatározott folyamat volt a korai egyházban, amelyet annyira fontosnak tartott a második vatikáni zsinat, hogy megpróbálta föleleveníteni, és olyan irányelveket adott ki, olyan dokumentumokat fogalmazott meg, amelyek bátorították az egyházi közösségeket az ősi szertartások mai viszonyokra való alkalmazására.”

A katekumenátus szerkezete nem sokat változott az idők során. Régen és ma is a legfontosabb a döntés, amit mindenkinek saját szabad akaratából kellett és kell meghoznia. A korai egyházban a keresztség és a bérmálás egyszerre történt, és egy héttel később járulhattak teljes jogú tagként az eucharisztiához a jelöltek, de voltak helyek, ahol már azonnal áldozhattak is a keresztség után. A korai egyház két szentségben gondolkodott, két misztériumban, a keresztségben és az eucharisztiában. A modern egyház hét szentséget különböztet meg, de minden szentség valamiképpen az eucharisztiától függ, és az eucharisztiától kapja ragyogását – tette hozzá az igazgató.

A modern kori felnőtt beavatás folyamata azért is lett egyre sürgetőbb, mert csökken a gyermekkeresztségek száma még a keresztény országokban is. Ennek több oka is van, mondta Németh Norbert szombathelyi egyetemi lelkész, a konferencia szervezője.

„Egy szülő, aki megtapasztalja, hogy a hit kiteljesíti, elmélyíti és a boldogság felé segíti az életét, ezt szeretné átadni gyermekének is. A jó szülő már gyermekkorban megteszi ezt, de akik ezt nem kapják meg gyerekként, azok felnőttként például a befogadó csoportok segítségével tudják megismerni, és reménység szerint meg is élni.”

A konferencia célja az volt, hogy segítse azoknak a közösségeknek a munkáját, akik felnőtt megtérőkkel foglalkoznak. A katekumenátusra nemcsak azokat hívják, akik még nem részesültek a szentségekben, hanem azokat is, akik már részesültek benne, de nem volt módjuk arra, hogy hitbeli ismereteiket elmélyítsék.

„A katekumenátus legfőbb célja, hogy elvezessük a ránk bízottakat Krisztushoz, és hogy közösségre lépjenek Jézus Krisztussal” – mondta Németh Norbert.

Fotó: Angyal Zsuzsanna

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »