Jön az első takarékszövetkezet – hatvan éve történt: 1956. október 14.

Jön az első takarékszövetkezet – hatvan éve történt: 1956. október 14.

Börtönbe küldik a tanácstitkárt

A Somogy megyei Kuntelep községben több jogtalan földhasználói tevékenységre derült fény. A tartalék-földek egy részét ilyen módon művelők semmilyen állami kötelezettségüknek nem tettek eleget.

Minderről a helyi tanácsnak is tudomása volt, sőt, a tanács titkára maga is jogtalanul használt másfél hold szántót. Őt a nagyatádi bíróság tisztségéből eltávolította és öthavi börtönbüntetésre ítélte.

A kisebb földek jogtalan használóit az elmaradt bér kifizetésére kötelezték.

Jön az első takarékszövetkezet

Mintegy ötszáz dolgozó paraszt és kisiparos jött össze a dunaföldvári Kossuth Művelődési Otthonban, hogy megalakítsa az ország első takarékszövetkezetét.

Az ülésen Lindinger Imre, a hely földművesszövetkezet elnöke ismertette a takarékszövetkezet célját és jelentőségét, miszerint a dolgozó parasztság régi kívánsága, hogy a községben olyan szövetkezet jöjjön létre, ahová a lakosok betehetik felesleges pénzüket és ahonnan kisebb hiteleket tudnak felvenni.

Mivel ugyanis a volt községi hitelszövetkezet megszűnt, nem volt hová fordulniuk a község lakóinak, ha valamilyen okból néhány száz forintra a szükségük volt.

Jugoszláv kommunistákkal tárgyal az MDP

A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Központi Vezetőségének küldöttsége Belgrádba utazik a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottságának küldöttségével folytatandó megbeszélésekre.

A magyarországi küldöttség tagja Gerő Ernő első titkár, valamint Apró Antal, Hegedűs András, Kádár János és Kovács István, az MDP Politikai Bizottságának tagjai.

A küldöttség búcsúztatására a Keleti Pályaudvaron megjelent a párt és a kormány vezetőségének több tagja.

(MTI)


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »