II. Vezérszónokok: köptek sarat és minden mást..!

II. Vezérszónokok: köptek sarat és minden mást..!

A jó hír elillant, a rossz nem távozott! 105 vezérszónok, 447 alkalommal lépett az esztendő első felében az ékesszólás mezejére.

A vezérszónok a szónokok szónoka! Minden pártban az adott témához legjobban értő, vagy legjobban értőnek vélt képviselők jeleskedtek, remélve, hogy termő talajra hullnak „országmentő” szózataik. Közbekiabálással, tapssal, füttyel sem lehetett őket félbeszakítani.  Amit lelket üdítő dalként üdvözöltek az egyik oldalon, károgásnak minősítettek a másikon.

Összeállításunk sokat sejtető erénye a felszólalások nyomon követhetősége: címeik félreérthetetlenül jelzik,  miről is szónokoltak, rákattintva a dátumot fémjelző parlamenti napló számaira pedig eredetiben olvashatók  az emlékezésre vagy feledésre méltó gondolataik.

Összeállításunk sokat sejtető erénye a felszólalások nyomon követhetősége: címeik félreérthetetlenül jelzik,  miről is szónokoltak, rákattintva a dátumot fémjelző parlamenti napló számaira pedig eredetiben olvashatók  az emlékezésre vagy feledésre méltó gondolataik.

VEZÉRSZÓNOK

TÉMA

OGY. NAPLÓ

FIDESZ:   Dr. Salacz László

MSZP:     Gúr Nándor

JOBBIK:  Hegedűs Lorántné

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról.

234. szám

2017.06.14.

MSZP:     Dr. Bárándy Gergely

JOBBIK:  Szávay István

LMP:       Sallai R. Benedek

 

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

234. szám

2017.06.14.

FIDESZ:  Dunai Mónika

MSZP:     Korózs Lajos

JOBBIK: Vágó Sebestyén

LMP:       Schmuck Erzsébet

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról.

234. szám

2017.06.14.

FIDESZ:  Dr. Selmeczi Gabriella 

KDNP:    Hollik István

MSZP:     Korózs Lajos

JOBBIK:  Sneider Tamás

LMP:       Schmuck Erzsébet

Az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer kialakításához szükséges intézkedésekről.

231. szám

2017.06.06.

 

FIDESZ:  Witzmann Mihály

KDNP:     Dr. Latorcai János

MSZP:     Dr. Józsa István

JOBBIK:  Z. Kárpát Dániel

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére.

230. szám

2017.05.31. 

FIDESZ:  Bánki Erik

KDNP:     Hollik István

MSZP:     Dr. Józsa István

JOBBIK:  Szilágyi György

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról.

230. szám

2017.05.31. 

KDNP:     Hollik István

JOBBIK:  Dr. Apáti István

LMP:        Dr. Hadházy Ákos

A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról.

230. szám

2017.05.31. 

FIDESZ:   Dr. Vas Imre

KDNP:      Dr. Vejkey Imre

MSZP:      Dr. Bárándy Gergely

JOBBIK:   Dr. Gyüre Csaba

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról.

230. szám

2017.05.31. 

 

KDNP:      Dr. Vejkey Imre

MSZP:      Gőgös Zoltán

JOBBIK:  Dr. Gyüre Csaba

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról.

230. szám

2017.05.31. 

 

FIDESZ:   Bartos Mónika

KDNP:      Dr. Vejkey Imre

MSZP:      Dr. Józsa István

JOBBIK:  Dr. Gyüre Csaba

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

230. szám

2017.05.31. 

 

FIDESZ:  Bartos Mónika

KDNP:     Dr. Vejkey Imre

MSZP:     Dr. Józsa István

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás kihirdetéséről.

 

230. szám

2017.05.31. 

 

FIDESZ:  Kucsák László

MSZP:     Velez Árpád

JOBBIK:  Dr. Lukács László György

LMP:       Ikotity István

 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról.

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:  Petneházy Attila

MSZP:     Mesterházy Attila

JOBBIK:  Pintér Tamás

Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről.

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:  Bencsik János

MSZP:     Velez Árpád

JOBBIK:  Dr. Gyüre Csaba

A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról.

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:   Petneházy Attila

MSZP:      Mesterházy Attila

JOBBIK:  Dr. Gyüre Csaba

Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:   Petneházy Attila

MSZP:      Mesterházy Attila

JOBBIK:  Pintér Tamás

Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:  Kósa Lajos

MSZP:     Mesterházy Attila

JOBBIK:  Szilágyi György

LMP:       Ikotity István

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról.

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:   L. Simon László

MSZP:      Velez Árpád

JOBBIK:  Hegedűs Lorántné

Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról.

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:   Balla Mihály

MSZP:      Mesterházy Attila

JOBBIK:  Rig Lajos

 

Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről.

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:    Balla Mihály

MSZP:       Mesterházy Attila

JOBBIK:   Rig Lajos

 

A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről.

229. szám

2017.05.30. 

MSZP:       Velez Árpád

JOBBIK:    Dr. Gyüre Csaba

Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának kihirdetéséről.

229. szám

2017.05.30. 

MSZP:       Velez Árpád

JOBBIK:    Dr. Gyüre Csaba

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről.

229. szám

2017.05.30. 

MSZP:      Velez Árpád

JOBBIK:   Dr. Gyüre Csaba

Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről.

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:   Bánki Erik

                  Font Sándor

KDNP:      Szászfalvi László

MSZP:      Dr. Varga László                

                 Gőgös Zoltán

JOBBIK:  Vona Gábor

                 Magyar Zoltán 

LMP:       Sallai R. Benedek

A magyar vidék gazdasági és társadalmi felemeléséhez szükséges lépésekről.

227. szám

2017.05.22.

FIDESZ:  Dr. Turi-Kovács Béla

KDNP:     Harrach Péter

MSZP:     Bangóné Borbély                        Ildikó

                  Heringes Anita

JOBBIK:   Sneider Tamás

LMP:         Schmuck Erzsébet

Egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról.

226. szám

2017.05.19.

FIDESZ:  Dr. Turi-Kovács Béla

MSZP:     Bangóné Borbély Ildikó

JOBBIK:  Dr. Gyüre Csaba

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról.

226. szám

2017.05.19.

FIDESZ:  Dunai Mónika

JOBBIK:  Kepli Lajos

 

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

2017.05.18.(225)

FIDESZ:   Kósa Lajos

                  Bánki Erik

                 Dr. Szűcs Lajos

KDNP:     Dr. Hargitai János,

MSZP:     Dr. Tóth Bertalan

                 Mesterházy Attila

JOBBIK:  Z. Kárpát Dániel

                Volner János                                          

LMP:       Schmuck Erzsébet                                                                                   

                Hadházy Ákos

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről.

224. szám

2017.05.17.

FIDESZ:    Bánki Erik

KDNP:      Dr. Hargitai János

MSZP:       Burány Sándor

JOBBIK:   Z. Kárpát Dániel

LMP:         Schmuck Erzsébet

Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról.

223. szám

2017.05.16.

FIDESZ:   Witzmann Mihály

KDNP:     Dr. Hargitai János

MSZP:     Bangóné Borbély  Ildikó

                 Heringes Anita

JOBBIK:  Hegedűs Lorántné

LMP:      Schmuck Erzsébet

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról.

223. szám

2017.05.16.

FIDESZ:  Vantara Gyula,

KDNP:     Dr. Hargitai János

MSZP:     Dr. Józsa István   

             Bangóné Borbély Ildikó

JOBBIK:  Hegedűs Lorántné

LMP:        Schmuck Erzsébet

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról.

223. szám

2017.05.16.

FIDESZ:   Dr. Vitányi István

KDNP:     Dr. Vejkey Imre

JOBBIK:  Dr. Gyüre Csaba

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról.

220. szám

2017.05.05.

FIDESZ:   Dr. Vitányi István

KDNP:     Dr. Vejkey Imre

MSZP:     Teleki László

JOBBIK:  Dr. Staudt Gábor

A választottbíráskodásról.

220. szám

2017.05.05.

FIDESZ:  Dr. Gulyás Gergely

KDNP:     Dr. Vejkey Imre

MSZP:     Dr. Bárándy Gergely

JOBBIK:  Dr. Staudt Gábor

Az ügyvédi tevékenységről,

220. szám

2017.05.05.

FIDESZ:   Dr. Vitányi István

KDNP:     Dr. Vejkey Imre

JOBBIK:  Dr. Gyüre Csaba

Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról..

220. szám

2017.05.05.

FIDESZ:   Dunai Mónika

KDNP:     Dr. Vejkey Imre

MSZP:     Teleki László

JOBBIK:  Dr. Gyüre Csaba

LMP:        Ikotity István

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról.

220. szám

2017.05.05.

FIDESZ:  Dr. Vas Imre

KDNP:     Firtl Mátyás

MSZP:     Dr. Harangozó Tamás

JOBBIK:  Kulcsár Gergely

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról.

219. szám

2017.05.04.

 

FIDESZ:  Kósa Lajos

KDNP:     Firtl Mátyás

MSZP:     Dr. Harangozó Tamás

JOBBIK:  Mirkóczki Ádám

LMP:       Sallai R. Benedek

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről.

219. szám

2017.05.04.

 

FIDESZ:   Halász János

KDNP:     Dr. Hoffmann Rózsa

MSZP:      Kunhalmi Ágnes

JOBBIK:  Dúró Dóra

LMP:        Ikotity István

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

219. szám

2017.05.04.

FIDESZ:   Halász János

KDNP:     Dr. Hoffmann Rózsa

MSZP:     Kunhalmi Ágnes

JOBBIK:  Dúró Dóra

LMP:       Ikotity István

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról.

219. szám

2017.05.04.

FIDESZ:  Szabolcs Attila

JOBBIK:  Farkas Gergely

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről.

219. szám

2017.05.04.

FIDESZ:   Dr. Selmeczi Gabriella

MSZP:      Bangóné Borbély Ildikó

JOBBIK:  Vágó Sebestyén

LMP:        Dr. Szél Bernadett

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról.

219. szám

2017.05.04.

FIDESZ:    Dr. Bene Ildikó

MSZP:       Teleki László

JOBBIK:   Dr. Lukács László

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

219. szám

2017.05.04.

FIDESZ:   Kucsák László

KDNP:      Dr. Hoffmann Rózsa

MSZP:      Kunhalmi Ágnes

JOBBIK:  Dúró Dóra

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

219. szám

2017.05.04.

FIDESZ:   Balla Mihály

JOBBIK:   Gyöngyösi Márton

 

Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) létrehozásáról és működéséről szóló, Pekingben, 2015. június 29-én kelt Alapokmány és az AIIB Kormányzótanácsának a tagfelvétel feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről.

219. szám

2017.05.04.

FIDESZ:   László Tamás

KDNP:      Hollik István

MSZP:      Dr. Józsa István

JOBBIK:   Z. Kárpát Dániel

A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

 

FIDESZ:  Bányai Gábor

KDNP:    Hollik István

MSZP:    Dr. Józsa István

JOBBIK: Volner János

LMP:       Ikotity István

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

FIDESZ:  Pócs János

KDNP:     Földi László

MSZP:     Dr. Bárándy Gergely

JOBBIK:  Egyed Zsolt

LMP:        Sallai R. Benedek

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

FIDESZ:   Horváth István

KDNP:      Földi László

MSZP:      Dr. Legény Zsolt

JOBBIK:   Z. Kárpát Dániel

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

FIDESZ:   Horváth István

MSZP:      Dr. Józsa István

JOBBIK:   Ander Balázs

LMP:        Sallai R. Benedek

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

FIDESZ:   Bartos Mónika

KDNP:      Földi László

MSZP:      Heringes Anita

JOBBIK:  Kepli Lajos

LMP:        Sallai R. Benedek

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

FIDESZ:   Dr. Galambos Dénes

MSZP:      Tukacs István

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

FIDESZ:   Riz Gábor

MSZP:      Dr. Józsa István

Energetikai tárgyú törvények módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

FIDESZ:   Manninger Jenő

MSZP:      Dr. Józsa István

JOBBIK:   Ander Balázs

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

FIDESZ:    Dr. Répássy Róbert

MSZP:       Burány Sándor

JOBBIK:   Volner János

LMP:         Dr.  Hadházy Ákos

 A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról.

2017.05.02.(217)

FIDESZ:   Csenger-Zalán Zsolt

MSZP:      Mesterházy Attila

JOBBIK:  Bana Tibor

Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról.

215. szám

2017.04.20.

FIDESZ:   Bodó Sándor

MSZP:      Dr. Józsa István

JOBBIK:   Kepli Lajos

Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról.

215. szám

2017.04.20.

FIDESZ:   Dunai Mónika 

MSZP:       Dr. Józsa István

JOBBIK:   Z. Kárpát Dániel

Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról.

215. szám

2017.04.20.

FIDESZ:   Bóna Zoltán

KDNP:      Szászfalvi László

 JOBBIK:  Hegedűs Lorántné

LMP:        Ikotity István

Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról.

215. szám

2017.04.20.

FIDESZ:   Dunai Mónika

MSZP:      Mesterházy Attila

JOBBIK:  Ander Balázs

LMP:        Schmuck Erzsébet

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről.

215. szám

2017.04.20.

FIDESZ:    Hadházy Sándor

MSZP:       Dr. Józsa István

JOBBIK:   Kepli Lajos

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról.

215. szám

2017.04.20.

FIDESZ:   Bartos Mónika

MSZP:      Heringes Anita 

JOBBIK:  Kepli Lajos

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról.

215. szám

2017.04.20.

FIDESZ:  Dunai Mónika

MSZP:     Heringes Anita

JOBBIK: Hegedűs Lorántné

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról.

215. szám

2017.04.20.

FIDESZ:   Dr. Vitányi István

KDNP:     Hollik István

MSZP:     Dr. Bárándy Gergely

JOBBIK:  Szávay István

LMP:       Schmuck Erzsébet

                Dr. Szél Bernadett

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról.

214. szám

2017.04.19.

KDNP:     Firtl Mátyás

MSZP:     Dr. Józsa István

JOBBIK:  Kepli Lajos

LMP:       Ikotity István 

A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról.

214. szám

2017.04.19.

FIDESZ:    Csenger-Zalán Zsolt

MSZP:       Mesterházy Attila

JOBBIK:    Pintér Tamás

A Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

214. szám

2017.04.19.

FIDESZ:    Dr. Répássy Róbert

KDNP:      Dr. Vejkey Imre

MSZP:       Mesterházy Attila

JOBBIK:    Dr. Staudt Gábor

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

214. szám

2017.04.19.

 

FIDESZ:    Dr. Répássy Róbert

KDNP:      Dr. Vejkey Imre

MSZP:       Mesterházy Attila

JOBBIK:   Dr. Staudt Gábor

LMP:         Ikotity István

A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról.

214. szám

2017.04.19.

FIDESZ:  Dr. Galambos Dénes

KDNP:     Dr. Vejkey Imre

MSZP:     Dr. Szakács László

JOBBIK:  Dr. Staudt Gábor

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról.

214. szám

2017.04.19.

FIDESZ: Dr. Galambos Dénes

KDNP:    Dr. Vejkey Imre

MSZP:    Dr. Szakács László

JOBBIK: Dr. Gyüre Csaba

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról.

214. szám

2017.04.19.

FIDESZ:    Dunai Mónika

KDNP:      Dr. Vejkey Imre

MSZP:       Mesterházy Attila

JOBBIK:   Dr. Gyüre Csaba

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről.

214. szám

2017.04.19.

FIDESZ:    Vantara Gyula

KDNP:       Dr. Vejkey Imre

MSZP:       Mesterházy Attila

JOBBIK:   Z. Kárpát Dániel

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.

214. szám

2017.04.19.

 

 

FIDESZ:   Gúr Nándor

KDNP:      Hollik István

JOBBIK:   Ander Balázs

A munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről.

213. szám

2017.04.18.

 

FIDESZ:    Bánki Erik

                  Dr. Czomba Sándor

KDNP:      Dr. Szanyi Tibor

MSZP:      Dr. Varga László

                  Gúr Nándor

JOBBIK:   Vona Gábor

                 Gyöngyösi Márton

LMP:        Dr. Hadházy Ákos

                 Dr. Szél Bernadett

EU képvielő:Dr. Szanyi Tibor

Politikai vita az Európai Unió tagállamai közötti munkabérkülönbségek csökkentésének érdekében.

212. szám

2017.04.10.

 

FIDESZ:   Dr. Vinnai Győző

KDNP:      Dr. Hoffmann Rózsa

MSZP:      Dr. Hiller István

JOBBIK:   Szávay István

LMP:         Dr. Szél Bernadett

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról.

211. szám 

2017.04.04.

FIDESZ:   Dunai Mónika

JOBBIK:   Dr. Gyüre Csaba

 

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről.

211. szám 

2017.04.04.

FIDESZ:    Dunai Mónika

JOBBIK:    Dr. Gyüre Csaba

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről.

211. szám 

2017.04.04.

FIDESZ:   Dr. Répássy Róbert

KDNP:      Dr. Vejkey Imre

JOBBIK:   Dr. Staudt Gábor

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

211. szám 

2017.04.04.

 

FIDESZ:    Dr. Simon Miklós

KDNP:       Firtl Mátyás

JOBBIK:    Mirkóczki Ádám

Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról.

211. szám 

2017.04.04.

FIDESZ:    Pócs János

JOBBIK:   Magyar Zoltán

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról-

211. szám 

2017.04.04.

FIDESZ:    Pócs János

JOBBIK:   Ander Balázs

 

 

 A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt Jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az Egyezmény és annak D, F és G Függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről.

211. szám 

2017.04.04.

FIDESZ:    Bánki Erik

JOBBIK:   Szilágyi György

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.

211. szám 

2017.04.04.

FIDESZ:   László Tamás 

 JOBBIK:  Z. Kárpát Dániel

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról.

211. szám 

2017.04.04.

FIDESZ:   Győrffy Balázs

KDNP:      Földi László

MSZP:      Dr. Legény Zsolt

JOBBIK:   Magyar Zoltán

LMP:        Sallai R. Benedek

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról.

210. szám

2017.04.03.

FIDESZ:   Jakab István 

MSZP:     Gőgös Zoltán

JOBBIK:  Magyar Zoltán

LMP:       Sallai R. Benedek

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról.

210. szám

2017.04.03.

FIDESZ:    Bánki Erik

                  Dr. Hörcsik Richárd 

KDNP:      Hollik István

MSZP        Dr. Szakács László

JOBBIK:   Bana Tibor

LMP:         Dr. Hadházy Ákos

                   Schmuck Erzsébet

EU képviselő: Balczó Zoltán

A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról.

209. szám

2017.03.27.

 

FIDESZ:    Dr. Vas Imre

KDNP:       Firtl Mátyás

MSZP:       Mesterházy Attila

JOBBIK:    Kulcsár Gergely

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (“EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról.

208. szám

2017.03.21.

FIDESZ:     Dr. Tilki Attila

 MSZP:       Mesterházy Attila

JOBBIK:    Bana Tibor

Az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről.

208. szám

2017.03.21.

FIDESZ:   Dr. Tilki Attila

MSZP:      Mesterházy Attila

JOBBIK:   Z. Kárpát Dániel

 

 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről.

208. szám

2017.03.21.

FIDESZ:    Dr. Vas Imre

KDNP:       Dr. Vejkey Imre

MSZP:       Burány Sándor

JOBBIK:    Szilágyi György

Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról.

207. szám

2017.03.20.

 

FIDESZ:     Dr. Gulyás Gergely

KDNP:        Dr. Vejkey Imre

MSZP:        Dr. Bárándy Gergely

JOBBIK:     Dr. Staudt Gábor

                    Dr. Gyüre Csaba

LMP:           Dr. Szél Bernadett 

A büntetőeljárásról.

205. szám

2017.03.08.

FIDESZ:     Csenger-Zalán Zsolt

MSZP:       Velez Árpád

JOBBIK:    Egyed Zsolt

A Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó megállapodás és módosítása kihirdetéséről.

204. szám

2017.03.07.

FIDESZ:   Dr. Galambos Dénes

MSZP:       Burány Sándor

JOBBIK:    Z. Kárpát Dániel

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról.

204. szám

2017.03.07.

FIDESZ:    Demeter Zoltán

KDNP:       Szászfalvi László

MSZP:  Bangóné Borbély Ildikó

JOBBIK:    Hegedűs Lorántné

LMP:         Ikotity István

 Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról.

204. szám

2017.03.07.

FIDESZ:  Dr. Bene Ildikó

MSZP:  Bangóné Borbély Ildikó

JOBBIK: Dr. Lukács László György

Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadott módosításának kihirdetéséről.

204. szám

2017.03.07.

FIDESZ:    Dr. Répássy Róbert

KDNP:       Dr. Vejkey Imre

MSZP:       Dr. Bárándy Gergely

JOBBIK:    Dr. Staudt Gábor

A nemzetközi magánjogról.

204. szám

2017.03.07.

FIDESZ:    Dr. Répássy Róbert

KDNP:       Dr. Vejkey Imre

MSZP:       Dr. Bárándy Gergely

JOBBIK:    Dr. Gyüre Csaba

Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról.

204. szám

2017.03.07.

FIDESZ:     Bánki Erik

KDNP:        Hollik István

MSZP:        Burány Sándor

                    Dr. Szakács László

JOBBIK:     Volner János

                    Z. Kárpát Dániel

LMP:           Schmuck Erzsébet

A Magyar Nemzeti Bank 2015. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról.

201. szám

2017.02.22.

 

FIDESZ:      Witzmann Mihály

KDNP:         Hollik István

MSZP:         Gúr Nándor

JOBBIK:      Ander Balázs

LMP:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról.

201. szám

2017.02.22.

 

FIDESZ:      Szabolcs Attila

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:     Ander Balázs

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:      Szabolcs Attila

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:     Dr. Apáti István

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:      Dr. Hörcsik Richárd

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:     Ander Balázs

 

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:     Szabolcs Attila

MSZP:        Mesterházy Attila

JOBBIK:    Ander Balázs

LMP:         Ikotity István

A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:     Szabolcs Attila

MSZP:        Mesterházy Attila

JOBBIK:    Kepli Lajos

 Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:      Dunai Mónika

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:     Ander Balázs

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:      Dunai Mónika

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:     Ander Balázs

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:     Szabolcs Attila

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:     Ander Balázs

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembe vétele céljából csatolt Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:     Szabolcs Attila

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:     Ander Balázs

Az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:     Witzmann Mihály

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:     Ander Balázs

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a módosító megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:     Witzmann Mihály

MSZP:        Mesterházy Attila

JOBBIK:    Ander Balázs

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:      Csenger-Zalán Zsolt

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:      Z. Kárpát Dániel

 

Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

200. szám 

2017.02.21.

FIDESZ:      Németh Szilárd István

KDNP:         Firtl Mátyás

MSZP:         Dr. Harangozó Tamás

JOBBIK:      Mirkóczki Ádám

LMP:            Dr. Hadházy Ákos

A határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

200. szám 

2017.02.21

FIDESZ:      Dr. Hörcsik Richárd

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:      Bana Tibor

A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről.

200. szám 

2017.02.21

FIDESZ:      Dr. Hörcsik Richárd

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:      Bana Tibor

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről,

200. szám 

2017.02.21

FIDESZ:      Dr. Galambos Dénes

KDNP:         Hollik István

MSZP:         Dr. Józsa István

JOBBIK:      Hegedűs Lorántné

LMP:            Sallai R. Benedek 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról.

200. szám 

2017.02.21

FIDESZ:      Győrffy Balázs

KDNP:         Földi László

MSZP:        Harangozó Gábor István

JOBBIK:     Magyar Zoltán

LMP:           Sallai R. Benedek

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról.

200. szám 

2017.02.21.

FIDESZ:     Dr. Mátrai Márta

KDNP:        Szászfalvi László

MSZP:         Gúr Nándor

JOBBIK:     Mirkóczki Ádám

LMP:           Ikotity István

Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról.

199. szám

2017.02.20.

VEZÉRSZÓNOK

TÉMA

OGY. NAPLÓ

FIDESZ:   Dr. Salacz László

MSZP:     Gúr Nándor

JOBBIK:  Hegedűs Lorántné

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról.

234. szám

2017.06.14.

MSZP:     Dr. Bárándy Gergely

JOBBIK:  Szávay István

LMP:       Sallai R. Benedek

 

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

234. szám

2017.06.14.

FIDESZ:  Dunai Mónika

MSZP:     Korózs Lajos

JOBBIK: Vágó Sebestyén

LMP:       Schmuck Erzsébet

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról.

234. szám

2017.06.14.

FIDESZ:  Dr. Selmeczi Gabriella 

KDNP:    Hollik István

MSZP:     Korózs Lajos

JOBBIK:  Sneider Tamás

LMP:       Schmuck Erzsébet

Az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer kialakításához szükséges intézkedésekről.

231. szám

2017.06.06.

 

FIDESZ:  Witzmann Mihály

KDNP:     Dr. Latorcai János

MSZP:     Dr. Józsa István

JOBBIK:  Z. Kárpát Dániel

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére.

230. szám

2017.05.31. 

FIDESZ:  Bánki Erik

KDNP:     Hollik István

MSZP:     Dr. Józsa István

JOBBIK:  Szilágyi György

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról.

230. szám

2017.05.31. 

KDNP:     Hollik István

JOBBIK:  Dr. Apáti István

LMP:        Dr. Hadházy Ákos

A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról.

230. szám

2017.05.31. 

FIDESZ:   Dr. Vas Imre

KDNP:      Dr. Vejkey Imre

MSZP:      Dr. Bárándy Gergely

JOBBIK:   Dr. Gyüre Csaba

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról.

230. szám

2017.05.31. 

 

KDNP:      Dr. Vejkey Imre

MSZP:      Gőgös Zoltán

JOBBIK:  Dr. Gyüre Csaba

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról.

230. szám

2017.05.31. 

 

FIDESZ:   Bartos Mónika

KDNP:      Dr. Vejkey Imre

MSZP:      Dr. Józsa István

JOBBIK:  Dr. Gyüre Csaba

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

230. szám

2017.05.31. 

 

FIDESZ:  Bartos Mónika

KDNP:     Dr. Vejkey Imre

MSZP:     Dr. Józsa István

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás kihirdetéséről.

 

230. szám

2017.05.31. 

 

FIDESZ:  Kucsák László

MSZP:     Velez Árpád

JOBBIK:  Dr. Lukács László György

LMP:       Ikotity István

 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról.

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:  Petneházy Attila

MSZP:     Mesterházy Attila

JOBBIK:  Pintér Tamás

Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről.

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:  Bencsik János

MSZP:     Velez Árpád

JOBBIK:  Dr. Gyüre Csaba

A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról.

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:   Petneházy Attila

MSZP:      Mesterházy Attila

JOBBIK:  Dr. Gyüre Csaba

Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:   Petneházy Attila

MSZP:      Mesterházy Attila

JOBBIK:  Pintér Tamás

Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:  Kósa Lajos

MSZP:     Mesterházy Attila

JOBBIK:  Szilágyi György

LMP:       Ikotity István

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról.

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:   L. Simon László

MSZP:      Velez Árpád

JOBBIK:  Hegedűs Lorántné

Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról.

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:   Balla Mihály

MSZP:      Mesterházy Attila

JOBBIK:  Rig Lajos

 

Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről.

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:    Balla Mihály

MSZP:       Mesterházy Attila

JOBBIK:   Rig Lajos

 

A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről.

229. szám

2017.05.30. 

MSZP:       Velez Árpád

JOBBIK:    Dr. Gyüre Csaba

Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának kihirdetéséről.

229. szám

2017.05.30. 

MSZP:       Velez Árpád

JOBBIK:    Dr. Gyüre Csaba

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről.

229. szám

2017.05.30. 

MSZP:      Velez Árpád

JOBBIK:   Dr. Gyüre Csaba

Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről.

229. szám

2017.05.30. 

FIDESZ:   Bánki Erik

                  Font Sándor

KDNP:      Szászfalvi László

MSZP:      Dr. Varga László                

                 Gőgös Zoltán

JOBBIK:  Vona Gábor

                 Magyar Zoltán 

LMP:       Sallai R. Benedek

A magyar vidék gazdasági és társadalmi felemeléséhez szükséges lépésekről.

227. szám

2017.05.22.

FIDESZ:  Dr. Turi-Kovács Béla

KDNP:     Harrach Péter

MSZP:     Bangóné Borbély                        Ildikó

                  Heringes Anita

JOBBIK:   Sneider Tamás

LMP:         Schmuck Erzsébet

Egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról.

226. szám

2017.05.19.

FIDESZ:  Dr. Turi-Kovács Béla

MSZP:     Bangóné Borbély Ildikó

JOBBIK:  Dr. Gyüre Csaba

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról.

226. szám

2017.05.19.

FIDESZ:  Dunai Mónika

JOBBIK:  Kepli Lajos

 

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

2017.05.18.(225)

FIDESZ:   Kósa Lajos

                  Bánki Erik

                 Dr. Szűcs Lajos

KDNP:     Dr. Hargitai János,

MSZP:     Dr. Tóth Bertalan

                 Mesterházy Attila

JOBBIK:  Z. Kárpát Dániel

                Volner János                                          

LMP:       Schmuck Erzsébet                                                                                   

                Hadházy Ákos

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről.

224. szám

2017.05.17.

FIDESZ:    Bánki Erik

KDNP:      Dr. Hargitai János

MSZP:       Burány Sándor

JOBBIK:   Z. Kárpát Dániel

LMP:         Schmuck Erzsébet

Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról.

223. szám

2017.05.16.

FIDESZ:   Witzmann Mihály

KDNP:     Dr. Hargitai János

MSZP:     Bangóné Borbély  Ildikó

                 Heringes Anita

JOBBIK:  Hegedűs Lorántné

LMP:      Schmuck Erzsébet

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról.

223. szám

2017.05.16.

FIDESZ:  Vantara Gyula,

KDNP:     Dr. Hargitai János

MSZP:     Dr. Józsa István   

             Bangóné Borbély Ildikó

JOBBIK:  Hegedűs Lorántné

LMP:        Schmuck Erzsébet

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról.

223. szám

2017.05.16.

FIDESZ:   Dr. Vitányi István

KDNP:     Dr. Vejkey Imre

JOBBIK:  Dr. Gyüre Csaba

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról.

220. szám

2017.05.05.

FIDESZ:   Dr. Vitányi István

KDNP:     Dr. Vejkey Imre

MSZP:     Teleki László

JOBBIK:  Dr. Staudt Gábor

A választottbíráskodásról.

220. szám

2017.05.05.

FIDESZ:  Dr. Gulyás Gergely

KDNP:     Dr. Vejkey Imre

MSZP:     Dr. Bárándy Gergely

JOBBIK:  Dr. Staudt Gábor

Az ügyvédi tevékenységről,

220. szám

2017.05.05.

FIDESZ:   Dr. Vitányi István

KDNP:     Dr. Vejkey Imre

JOBBIK:  Dr. Gyüre Csaba

Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról..

220. szám

2017.05.05.

FIDESZ:   Dunai Mónika

KDNP:     Dr. Vejkey Imre

MSZP:     Teleki László

JOBBIK:  Dr. Gyüre Csaba

LMP:        Ikotity István

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról.

220. szám

2017.05.05.

FIDESZ:  Dr. Vas Imre

KDNP:     Firtl Mátyás

MSZP:     Dr. Harangozó Tamás

JOBBIK:  Kulcsár Gergely

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról.

219. szám

2017.05.04.

 

FIDESZ:  Kósa Lajos

KDNP:     Firtl Mátyás

MSZP:     Dr. Harangozó Tamás

JOBBIK:  Mirkóczki Ádám

LMP:       Sallai R. Benedek

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről.

219. szám

2017.05.04.

 

FIDESZ:   Halász János

KDNP:     Dr. Hoffmann Rózsa

MSZP:      Kunhalmi Ágnes

JOBBIK:  Dúró Dóra

LMP:        Ikotity István

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

219. szám

2017.05.04.

FIDESZ:   Halász János

KDNP:     Dr. Hoffmann Rózsa

MSZP:     Kunhalmi Ágnes

JOBBIK:  Dúró Dóra

LMP:       Ikotity István

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról.

219. szám

2017.05.04.

FIDESZ:  Szabolcs Attila

JOBBIK:  Farkas Gergely

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről.

219. szám

2017.05.04.

FIDESZ:   Dr. Selmeczi Gabriella

MSZP:      Bangóné Borbély Ildikó

JOBBIK:  Vágó Sebestyén

LMP:        Dr. Szél Bernadett

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról.

219. szám

2017.05.04.

FIDESZ:    Dr. Bene Ildikó

MSZP:       Teleki László

JOBBIK:   Dr. Lukács László

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

219. szám

2017.05.04.

FIDESZ:   Kucsák László

KDNP:      Dr. Hoffmann Rózsa

MSZP:      Kunhalmi Ágnes

JOBBIK:  Dúró Dóra

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

219. szám

2017.05.04.

FIDESZ:   Balla Mihály

JOBBIK:   Gyöngyösi Márton

 

Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) létrehozásáról és működéséről szóló, Pekingben, 2015. június 29-én kelt Alapokmány és az AIIB Kormányzótanácsának a tagfelvétel feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről.

219. szám

2017.05.04.

FIDESZ:   László Tamás

KDNP:      Hollik István

MSZP:      Dr. Józsa István

JOBBIK:   Z. Kárpát Dániel

A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

 

FIDESZ:  Bányai Gábor

KDNP:    Hollik István

MSZP:    Dr. Józsa István

JOBBIK: Volner János

LMP:       Ikotity István

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

FIDESZ:  Pócs János

KDNP:     Földi László

MSZP:     Dr. Bárándy Gergely

JOBBIK:  Egyed Zsolt

LMP:        Sallai R. Benedek

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

FIDESZ:   Horváth István

KDNP:      Földi László

MSZP:      Dr. Legény Zsolt

JOBBIK:   Z. Kárpát Dániel

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

FIDESZ:   Horváth István

MSZP:      Dr. Józsa István

JOBBIK:   Ander Balázs

LMP:        Sallai R. Benedek

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

FIDESZ:   Bartos Mónika

KDNP:      Földi László

MSZP:      Heringes Anita

JOBBIK:  Kepli Lajos

LMP:        Sallai R. Benedek

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

FIDESZ:   Dr. Galambos Dénes

MSZP:      Tukacs István

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

FIDESZ:   Riz Gábor

MSZP:      Dr. Józsa István

Energetikai tárgyú törvények módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

FIDESZ:   Manninger Jenő

MSZP:      Dr. Józsa István

JOBBIK:   Ander Balázs

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról.

218. szám

2017.05.03.

FIDESZ:    Dr. Répássy Róbert

MSZP:       Burány Sándor

JOBBIK:   Volner János

LMP:         Dr.  Hadházy Ákos

 A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról.

2017.05.02.(217)

FIDESZ:   Csenger-Zalán Zsolt

MSZP:      Mesterházy Attila

JOBBIK:  Bana Tibor

Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról.

215. szám

2017.04.20.

FIDESZ:   Bodó Sándor

MSZP:      Dr. Józsa István

JOBBIK:   Kepli Lajos

Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról.

215. szám

2017.04.20.

FIDESZ:   Dunai Mónika 

MSZP:       Dr. Józsa István

JOBBIK:   Z. Kárpát Dániel

Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról.

215. szám

2017.04.20.

FIDESZ:   Bóna Zoltán

KDNP:      Szászfalvi László

 JOBBIK:  Hegedűs Lorántné

LMP:        Ikotity István

Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról.

215. szám

2017.04.20.

FIDESZ:   Dunai Mónika

MSZP:      Mesterházy Attila

JOBBIK:  Ander Balázs

LMP:        Schmuck Erzsébet

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről.

215. szám

2017.04.20.

FIDESZ:    Hadházy Sándor

MSZP:       Dr. Józsa István

JOBBIK:   Kepli Lajos

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról.

215. szám

2017.04.20.

FIDESZ:   Bartos Mónika

MSZP:      Heringes Anita 

JOBBIK:  Kepli Lajos

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról.

215. szám

2017.04.20.

FIDESZ:  Dunai Mónika

MSZP:     Heringes Anita

JOBBIK: Hegedűs Lorántné

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról.

215. szám

2017.04.20.

FIDESZ:   Dr. Vitányi István

KDNP:     Hollik István

MSZP:     Dr. Bárándy Gergely

JOBBIK:  Szávay István

LMP:       Schmuck Erzsébet

                Dr. Szél Bernadett

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról.

214. szám

2017.04.19.

KDNP:     Firtl Mátyás

MSZP:     Dr. Józsa István

JOBBIK:  Kepli Lajos

LMP:       Ikotity István 

A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról.

214. szám

2017.04.19.

FIDESZ:    Csenger-Zalán Zsolt

MSZP:       Mesterházy Attila

JOBBIK:    Pintér Tamás

A Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

214. szám

2017.04.19.

FIDESZ:    Dr. Répássy Róbert

KDNP:      Dr. Vejkey Imre

MSZP:       Mesterházy Attila

JOBBIK:    Dr. Staudt Gábor

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

214. szám

2017.04.19.

 

FIDESZ:    Dr. Répássy Róbert

KDNP:      Dr. Vejkey Imre

MSZP:       Mesterházy Attila

JOBBIK:   Dr. Staudt Gábor

LMP:         Ikotity István

A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról.

214. szám

2017.04.19.

FIDESZ:  Dr. Galambos Dénes

KDNP:     Dr. Vejkey Imre

MSZP:     Dr. Szakács László

JOBBIK:  Dr. Staudt Gábor

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról.

214. szám

2017.04.19.

FIDESZ: Dr. Galambos Dénes

KDNP:    Dr. Vejkey Imre

MSZP:    Dr. Szakács László

JOBBIK: Dr. Gyüre Csaba

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról.

214. szám

2017.04.19.

FIDESZ:    Dunai Mónika

KDNP:      Dr. Vejkey Imre

MSZP:       Mesterházy Attila

JOBBIK:   Dr. Gyüre Csaba

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről.

214. szám

2017.04.19.

FIDESZ:    Vantara Gyula

KDNP:       Dr. Vejkey Imre

MSZP:       Mesterházy Attila

JOBBIK:   Z. Kárpát Dániel

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.

214. szám

2017.04.19.

 

 

FIDESZ:   Gúr Nándor

KDNP:      Hollik István

JOBBIK:   Ander Balázs

A munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről.

213. szám

2017.04.18.

 

FIDESZ:    Bánki Erik

                  Dr. Czomba Sándor

KDNP:      Dr. Szanyi Tibor

MSZP:      Dr. Varga László

                  Gúr Nándor

JOBBIK:   Vona Gábor

                 Gyöngyösi Márton

LMP:        Dr. Hadházy Ákos

                 Dr. Szél Bernadett

EU képvielő:Dr. Szanyi Tibor

Politikai vita az Európai Unió tagállamai közötti munkabérkülönbségek csökkentésének érdekében.

212. szám

2017.04.10.

 

FIDESZ:   Dr. Vinnai Győző

KDNP:      Dr. Hoffmann Rózsa

MSZP:      Dr. Hiller István

JOBBIK:   Szávay István

LMP:         Dr. Szél Bernadett

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról.

211. szám 

2017.04.04.

FIDESZ:   Dunai Mónika

JOBBIK:   Dr. Gyüre Csaba

 

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről.

211. szám 

2017.04.04.

FIDESZ:    Dunai Mónika

JOBBIK:    Dr. Gyüre Csaba

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről.

211. szám 

2017.04.04.

FIDESZ:   Dr. Répássy Róbert

KDNP:      Dr. Vejkey Imre

JOBBIK:   Dr. Staudt Gábor

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

211. szám 

2017.04.04.

 

FIDESZ:    Dr. Simon Miklós

KDNP:       Firtl Mátyás

JOBBIK:    Mirkóczki Ádám

Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról.

211. szám 

2017.04.04.

FIDESZ:    Pócs János

JOBBIK:   Magyar Zoltán

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról-

211. szám 

2017.04.04.

FIDESZ:    Pócs János

JOBBIK:   Ander Balázs

 

 

 A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt Jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az Egyezmény és annak D, F és G Függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről.

211. szám 

2017.04.04.

FIDESZ:    Bánki Erik

JOBBIK:   Szilágyi György

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.

211. szám 

2017.04.04.

FIDESZ:   László Tamás 

 JOBBIK:  Z. Kárpát Dániel

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról.

211. szám 

2017.04.04.

FIDESZ:   Győrffy Balázs

KDNP:      Földi László

MSZP:      Dr. Legény Zsolt

JOBBIK:   Magyar Zoltán

LMP:        Sallai R. Benedek

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról.

210. szám

2017.04.03.

FIDESZ:   Jakab István 

MSZP:     Gőgös Zoltán

JOBBIK:  Magyar Zoltán

LMP:       Sallai R. Benedek

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról.

210. szám

2017.04.03.

FIDESZ:    Bánki Erik

                  Dr. Hörcsik Richárd 

KDNP:      Hollik István

MSZP        Dr. Szakács László

JOBBIK:   Bana Tibor

LMP:         Dr. Hadházy Ákos

                   Schmuck Erzsébet

EU képviselő: Balczó Zoltán

A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról.

209. szám

2017.03.27.

 

FIDESZ:    Dr. Vas Imre

KDNP:       Firtl Mátyás

MSZP:       Mesterházy Attila

JOBBIK:    Kulcsár Gergely

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (“EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról.

208. szám

2017.03.21.

FIDESZ:     Dr. Tilki Attila

 MSZP:       Mesterházy Attila

JOBBIK:    Bana Tibor

Az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről.

208. szám

2017.03.21.

FIDESZ:   Dr. Tilki Attila

MSZP:      Mesterházy Attila

JOBBIK:   Z. Kárpát Dániel

 

 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről.

208. szám

2017.03.21.

FIDESZ:    Dr. Vas Imre

KDNP:       Dr. Vejkey Imre

MSZP:       Burány Sándor

JOBBIK:    Szilágyi György

Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról.

207. szám

2017.03.20.

 

FIDESZ:     Dr. Gulyás Gergely

KDNP:        Dr. Vejkey Imre

MSZP:        Dr. Bárándy Gergely

JOBBIK:     Dr. Staudt Gábor

                    Dr. Gyüre Csaba

LMP:           Dr. Szél Bernadett 

A büntetőeljárásról.

205. szám

2017.03.08.

FIDESZ:     Csenger-Zalán Zsolt

MSZP:       Velez Árpád

JOBBIK:    Egyed Zsolt

A Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó megállapodás és módosítása kihirdetéséről.

204. szám

2017.03.07.

FIDESZ:   Dr. Galambos Dénes

MSZP:       Burány Sándor

JOBBIK:    Z. Kárpát Dániel

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról.

204. szám

2017.03.07.

FIDESZ:    Demeter Zoltán

KDNP:       Szászfalvi László

MSZP:  Bangóné Borbély Ildikó

JOBBIK:    Hegedűs Lorántné

LMP:         Ikotity István

 Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról.

204. szám

2017.03.07.

FIDESZ:  Dr. Bene Ildikó

MSZP:  Bangóné Borbély Ildikó

JOBBIK: Dr. Lukács László György

Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadott módosításának kihirdetéséről.

204. szám

2017.03.07.

FIDESZ:    Dr. Répássy Róbert

KDNP:       Dr. Vejkey Imre

MSZP:       Dr. Bárándy Gergely

JOBBIK:    Dr. Staudt Gábor

A nemzetközi magánjogról.

204. szám

2017.03.07.

FIDESZ:    Dr. Répássy Róbert

KDNP:       Dr. Vejkey Imre

MSZP:       Dr. Bárándy Gergely

JOBBIK:    Dr. Gyüre Csaba

Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról.

204. szám

2017.03.07.

FIDESZ:     Bánki Erik

KDNP:        Hollik István

MSZP:        Burány Sándor

                    Dr. Szakács László

JOBBIK:     Volner János

                    Z. Kárpát Dániel

LMP:           Schmuck Erzsébet

A Magyar Nemzeti Bank 2015. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról.

201. szám

2017.02.22.

 

FIDESZ:      Witzmann Mihály

KDNP:         Hollik István

MSZP:         Gúr Nándor

JOBBIK:      Ander Balázs

LMP:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról.

201. szám

2017.02.22.

 

FIDESZ:      Szabolcs Attila

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:     Ander Balázs

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:      Szabolcs Attila

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:     Dr. Apáti István

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:      Dr. Hörcsik Richárd

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:     Ander Balázs

 

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:     Szabolcs Attila

MSZP:        Mesterházy Attila

JOBBIK:    Ander Balázs

LMP:         Ikotity István

A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:     Szabolcs Attila

MSZP:        Mesterházy Attila

JOBBIK:    Kepli Lajos

 Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:      Dunai Mónika

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:     Ander Balázs

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:      Dunai Mónika

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:     Ander Balázs

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:     Szabolcs Attila

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:     Ander Balázs

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembe vétele céljából csatolt Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:     Szabolcs Attila

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:     Ander Balázs

Az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:     Witzmann Mihály

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:     Ander Balázs

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a módosító megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:     Witzmann Mihály

MSZP:        Mesterházy Attila

JOBBIK:    Ander Balázs

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről.

201. szám

2017.02.22.

FIDESZ:      Csenger-Zalán Zsolt

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:      Z. Kárpát Dániel

 

Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

200. szám 

2017.02.21.

FIDESZ:      Németh Szilárd István

KDNP:         Firtl Mátyás

MSZP:         Dr. Harangozó Tamás

JOBBIK:      Mirkóczki Ádám

LMP:            Dr. Hadházy Ákos

A határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

200. szám 

2017.02.21

FIDESZ:      Dr. Hörcsik Richárd

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:      Bana Tibor

A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről.

200. szám 

2017.02.21

FIDESZ:      Dr. Hörcsik Richárd

MSZP:         Mesterházy Attila

JOBBIK:      Bana Tibor

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről,

200. szám 

2017.02.21

FIDESZ:      Dr. Galambos Dénes

KDNP:         Hollik István

MSZP:         Dr. Józsa István

JOBBIK:      Hegedűs Lorántné

LMP:            Sallai R. Benedek 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról.

200. szám 

2017.02.21

FIDESZ:      Győrffy Balázs

KDNP:         Földi László

MSZP:        Harangozó Gábor István

JOBBIK:     Magyar Zoltán

LMP:           Sallai R. Benedek

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról.

200. szám 

2017.02.21.

FIDESZ:     Dr. Mátrai Márta

KDNP:        Szászfalvi László

MSZP:         Gúr Nándor

JOBBIK:     Mirkóczki Ádám

LMP:           Ikotity István

Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról.

199. szám

2017.02.20.

I. Vezérszónokok: köptek sarat és minden mást..!


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »