II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtti látogatásának a jegyében ünnepelték a nagybúcsút Máriapócson

II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtti látogatásának a jegyében ünnepelték a nagybúcsút Máriapócson

Kiállítással és emléktábla-avatással emlékeztek Máriapócson az augusztus 13-14-ei nagybúcsún Szent II. János Pál pápának a kegyhelyen tett 25 évvel ezelőtt látogatására. Az ünnepi Szent Liturgiát Kocsis Fülöp érsek-metropolita mutatta be, a szentbeszédet Veres András, az MKPK elnöke tartotta.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre! 

Az Istenszülő elhunytához kötődő máriapócsi nagybúcsú különleges helyet foglal el a magyarországi görögkatolikus egyházban a búcsúk között, hiszen ezt tekintik – mint a nevéből is adódik – a kegyhely legkiemelkedőbb búcsújának, amelyre általában a legtöbb zarándok is érkezik nemcsak hazánk területéről, hanem határainkon túlról is, főként Kárpátaljáról. Az idei nagybúcsú a pápalátogatásra való emlékezés jegyében telt, hiszen 25 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa magyarországi apostoli útja során felkereste Máriapócsot is, ahol 1991. augusztus 18-án részt vett az akkor a Hajdúdorogi Egyházmegyét vezető Keresztes Szilárd püspök által bemutatott Szent Liturgián.

Az idei nagybúcsúra elfogadta a meghívást a kegyhely szomszédságában található településről, Pócspetriből származó Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, valamint a meghívott külföldi, keleti szertartású püspökök közül Szerbia görögkatolikus apostoli exarchája, Đura Džudžar.

A búcsú az Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat résztvevőinek a fogadásával vette kezdetét szombaton. A fiatalok minden évben más településről indulnak el gyalog nemzeti kegyhelyünkre, egy hét alatt közel 130 kilométert megtéve. A mostani zarándoklat közel háromszáz résztvevője Szikszóról vágott neki augusztus 7-én az útnak, s Szerencset, Rakamazt, Nyírszőlőst, Nyíregyházát és Napkort érintve érkeztek a pócsi Szűzanyához.

Szombat délután a 25 évvel ezelőtti esemény jegyében Keresztes Szilárd, az egykori Hajdúdorogi Egyházmegye nyugalmazott püspöke mutatott be Szent Liturgiát, aki szentbeszédében az emlékezés fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint mondta, az ember különleges kiváltsága ez a képesség, mert habár a gépek is tudnak emlékezni, azonban míg azok embertelenül, érzelmek nélkül teszik ezt, addig az embernél az emlékezésben megnyilvánul az Isten képére és hasonlatosságára teremtett lénynek a méltósága, megjelenik minden, benne az, amivel mindent felülmúl: az értelme és a szabad akarata. Az emlékezet öröm, isteni ajándék, amely az embert az Isten felé fordítja, mivel a boldogan emlékező ember mindig felemelkedik lélekben, hálát ad Istennek, mert tudja, hogy mindent neki köszönhet – fogalmazott Keresztes Szilárd, majd hozzátette: „Az emlékezettel, a saját egyéni emlékezetemmel, az egyháznak a közös emlékezetével, s minden ember lelkiismeretével az Isten azt akarja munkálni, hogy a megtisztulás, a megtérés, az előhaladás ne torpanjon meg, hanem haladjon előre. Így válik az emlékezés a múltba tekintésből előre tekintéssé, amelynek tárgya életünk kezdője és bevégzője, Jézus Krisztus.”

A Szent Liturgiát követően nyitották meg a Családvár épületében a pápalátogatás 25. évfordulójára összeállított emlékkiállítást, ahol a korabeli fotókkal illusztrált tablókon többek között visszaemlékezéseket, történelmi áttekintést és Szent II. János Pál pápának a kegyhelyen elmondott homíliáját olvashatják el az érdeklődők, valamint megtekinthetik a negyed évszázaddal ezelőtt bemutatott Szent Liturgián használt liturgikus tárgyakat, köztük a pápa által viselt miseruhát és azt a keresztet, amellyel áldást osztott Máriapócson.

A kiállítás megnyitóján Keresztes Szilárd  személyes emlékeit idézte fela pápalátogatás kapcsán, s a tárlaton bemutatott tárgyak között elhelyezte azt a szertartási könyvet, amelyet a szent pápától kapott saját aláírásával ellátva a látogatást követően. A korabeli politikai vezetés részéről Gyulai Gábor, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye akkori köztársasági megbízottja, a fogadóbizottság tagja Szent II. János Pál pápa beszédének az ökumenikus jellegét, valamint az eltelt 25 év alatt a görögkatolikus egyház életében végbement fejlődést emelte ki visszaemlékezésében. Veres András, az MKPK elnöke is személyes élményeit osztotta meg a hallgatósággal a pápalátogatásról, amelyet ő a televízió szakkomentátoraként kísért végig.

A megnyitót követően a Szent II. János Pál pápa máriapócsi látogatásáról készült filmet tekinthették meg az érdeklődők.

A vasárnapi Szent Liturgiát Kocsis Fülöp érsek-metropolita mutatta be Veres András győri püspöknek, a Görögkatolikus Metropólia másik két hierarchájának: Orosz Atanáz miskolci püspöknek és Szocska A. Ábel nyíregyházi apostoli kormányzónak, valamint Đura Džudžar szerbiai görögkatolikus exarchának a részvételével. A szentbeszédet Veres András tartotta, aki napjaink korszellemére hívta fel a figyelmet, amely szerint gyakran túlpörgetjük magunkat, s nem vagyunk képesek megállni egy kis időre sem. Szerinte nyugtalan a mai ember, ami személyes kapcsolatainkat is megviseli: házasságok, családi életek, rokoni kapcsolatok, barátságok válnak áldozataivá túlpörgött életvitelünknek, mert nem szakítunk elég időnk a másikra. Azonban ez a probléma nem csupán a kis közösségeket érinti, hanem a nemzetek, nemzetiségek szintjén is jelen van a háborúk és konfliktusok által. Mindezek miatt viszont nem szabad az Istennel perlekedni, hiszen ezekért csakis az emberek a felelősek, s a háttérben az Istennel való kapcsolat meggyengülése, vagy egyenesen annak hiánya áll – akik ugyanis nincsenek kapcsolatban Istennel, azokban előbb-utóbb meggyengül a szeretet, az irgalmasság, az áldozatkészség, a békességkeresés vágya.

A főpásztor Mária és Márta példáján keresztül rámutatott arra, hogy Jézus az Istenre figyelő és az egymásért szorgoskodó szeretet egyensúlyára akar bennünket megtanítani, hiszen ezt elsajátítva válik életünk békéssé, boldoggá, kiegyensúlyozottá. Ehhez pedig az szükséges, hogy elcsendesedjünk és több időt szenteljünk Jézus hallgatására, tervének, akaratának megértésére túlpörgetett napjaink közepette. A megyéspüspök beszéde végén a hitükről való hétköznapi tanúságtételre buzdította a jelenlévőket, hangsúlyozva, hogy csakis tudatosan, elkötelezetten, megfontolt módon, erős hittel tud az ember szembemenni a világ sodrásával, amely az Istentől és az egyháztól el akar fordítani bennünket.

A Szent Liturgia végén Kocsis Fülöp érsek-metropolita a két vendég püspöknek, Veres Andrásnak és Đura Džudžarnak átadott egy-egy darabot azon érmék közül, amelyet 25 éve bocsátottak ki a pápalátogatás emlékére. Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója pedig Kapin István volt kegyhelyigazgatónak köszönte meg a Máriapócson végzett eddigi áldozatos munkáját egy, a pócsi Mária-képet ábrázoló ikonnal.

A liturgiát záró körmenet során a püspökök megáldották a kegytemplomot körülvevő kerítés falán a Szent II. János Pál pápa máriapócsi látogatásának 25. évfordulója alkalmából elhelyezett emléktáblát.  

Fotó: Zadubenszki Norbert

Zadubenszki Norbert/Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »