Huszadik akadémiai évét kezdte meg a Magyar Kánonjogi Társaság

Huszadik akadémiai évét kezdte meg a Magyar Kánonjogi Társaság

Október 4-én, kedden tartotta meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Kánonjogi Posztgraduális Intézete a 2016/17-es – huszadik – akadémiai évet megnyitó ünnepi ülését, a Magyar Kánonjogi Társaság hagyományos tudományos konferenciájával egybekötve.

Szuromi Szabolcs, a PPKE rektora megnyitójában a kánonjogászi hivatás felelős gyakorlását hangsúlyozta, amelynek különleges szerepe van az egyház 21. századi küldetésének a társadalomban történő helyes értelmezésében, az egyházfegyelemnek az egyház tanítását védő megfelelő átadásában, továbbá – sőt elsődlegesen – a kánonjogi képzés során elsajátított ismereteknek a lelkek üdvösségének előmozdítására történő mindennapos alkalmazásában. A rohamosan változó társadalmi környezet és közgondolkodás egyre komolyabb kihívás elé állítja a krisztusi tanítás hiteles átadására vállalkozókat. Azonban éppen ennek a felelősségnek a súlya jelzi az egyházfegyelem pontos ismeretének elengedhetetlen voltát és ezáltal az aktív részvételt a mások számára történő segítségnyújtásban.

A kánonjogi diplomák átadása után, az egyház legfelsőbb hatósága kérdéskörének szentelt konferencia Erdő Péter bíboros előadásával vette kezdetét, A püspöki szinódus intézményének fejlődése címmel. Erdő Péter – az 1996-ban alapított fakultási jogú intézet első elnöke – előadásában nemcsak a II. vatikáni zsinat döntése nyomán a VI. Pál pápa által létesített püspöki szinódus intézményének és sajátos feladatköre gyakorlásának alapelveit vázolta, hanem elemezte a legutóbbi rendkívüli és rendes szinódus lefolyásának lényeges elemeit, valamint a szinódus intézményének esetleges további fejlődési irányait.

Előadást tartott továbbá Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem., a PPKE Kánonjogi Intézetének vezetője és egyúttal a Magyar Kánonjogi Társaság elnöke A Római Szent Egyház bíborosai és a rájuk vonatkozó egyházfegyelem kikristályosodása; Szabó Péter, a Kánonjogi Intézet (KJPI) professzora A római pápa és a püspökök testülete; valamint Simon-Wagner István, a KJPI doktorandusza A római kúria és intézményi felépítése címmel.

A kiemelkedően széleskörű és nagyszámú hallgatóság magában foglalta az intézet régi és új hallgatóit, a kánonjogi és a teológiai doktori program résztvevőit, a szent szolgálatra készülőket, a katolikus egyetem további fakultásainak vezetőit, oktatóit és hallgatóit, de a szomszédos országokból is számos érdeklődő érkezett az egyház központi irányítását, és az abban megjelenő konzultatív és kormányzati formákat tárgyaló szimpóziumra.

Forrás és fotó: PPKE

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »