Holokauszt, zsidóság, emberiesség – Vándorkiállítás Aron Grünhut életéről

Holokauszt, zsidóság, emberiesség – Vándorkiállítás Aron Grünhut életéről

A holokauszt időszakát történelmünk egyik legtragikusabb részeként ismerjük, amely egy szélsőséges faji ideológia eredményeként ártatlan emberek, többségükben zsidó lakosok  tízezreit pusztította el. Nagyon kevesen merték vállalni azt, hogy a hatalommal szembenézve, a saját és családjuk életét kockáztatva megmentettek zsidó lakosokat.

 

A pozsonyi Aron Grünhut (1895-1974) különböző módon több, mint 1300 zsidó ember életét mentette meg a szinte biztos pusztulástól. Neve, tette, tevékenysége ennek ellenére a feledés homályába merült. Ezt próbálja legalább részben pótolni az a vándorkiállítás, amely a losonci zsinagógában nyílt meg és augusztus 21-ig lesz látogatható.

 

Kiállítás a Holokauszt 70. évfordulója alkalmából

 

A kiállítás anyaga a Holokauszt 70. évfordulója alkalmából Pozsonyban készült el és került először bemutatásra 2014. szeptember 16-án, a Szlovák Kulturális Minisztérium dísztermében.

 

Aron Grünhut. Felvétel:. kiállítás

 

A losonci kiállítást František Bokor a rimaszombati Zsidó Hitközség alelnöke nyitotta meg, a kulturális műsorban Kelemen Zoltán (harmonika) és Geoffrey Cremer (klarinét), a losonci J. Bosca Művészeti Alapiskola tanára és felnőtt diákja klezmer zenét játszott.

 

František Bokor. Felvétel: Puntigán József

 

Geoffrey Cremer és Kelemen Zoltán. Felvétel: Puntigán József

 

A kiállítás  fényképekkel gazdagon illusztrált táblákon és eredeti dokumentumokon keresztül mutatja be Aron Grünhut életét, s és zsidó lakosok megmentése, a pozsonyi zsidó hitközség érdekében tett tevékenységét.

 

Felvétel: Puntigán József

 

Aron Grünhut, zsidó család gyermekeként  Pozsonyban született 1893. március 31-én. Édesapja Viliam Grünhut, Nagymegyerről származott, majd pozsonyi vendéglősként tevékenykedett, korán elhunyt. Édesanyja Weisz Fanni  dunaszerdahelyi származású. Aron Grünhut iskolai tanulmányai befejezése után magánvállalkozóként, kereskedőként tevékenykedett.

 

Sokat utazott, tagja volt pozsonyi Ipari és Kereskedelmi Kamarának. 1919-ben megnősült. Felesége Etel Wosnerrel vagyonos zsidó családból származott. Apja Dunaszerdahelyen volt nagybirtokos volt, aki helyi zsidó hitközség aktív tagjaként támogatta a diákokat és a szegényeket.  Házasságukból öt fiuk született.

 

Aron Grünhut családja. Felvétel: Kiállítási füzet

 

Hivatása mellett  aktív, vezetőségi  tagja volt a pozsonyi ortodox zsidó hitközségnek. Egy ideig ő vezette a Chevra Kadisa Szent Egyletét. Szerepet vállalt a pozsonyi Zsidó Kórház elöljáróságának és több jótékonysági egyesület és zsidó egyesület működésében is.

 

Sátortábor Dunaszerdahely mellett

 

Hitler hatalomra jutása után azonnal ráérzett arra, hogy a német náci ideológia milyen veszélyt jelent a zsidóság számára, s élve kapcsolataival cselekedett. Ausztria  1938-as megszállása,  Németországhoz való csatolása után részt vett a Pozsonyhoz közeli ausztriai Kittsee község környékéről elmenekültek megsegítésében.

 

Dunaszerdahely mellett sátortábort állítatott fel a hontalanként egybegyűjtött  zsidók számára, s biztosította számukra azt, hogy eljussanak Palesztinába. Sikeresen közbenjárt egy pozsonyi kereskedő Juda Goldberger érdekében is, akit a Gestapo Ausztriába hurcolt.

 

Felvétel: Puntigán József

 

Miután Nicholas Winton,  britt diplomata szervezni kezdte a Cseh-Morva Protektorátusban élő zsidó gyerekek kiutaztatását Nagy-Britanniába, kapcsolatba lépett Winton prágai helyettesével. Elérte, hogy a csoporthoz 10 pozsonyi, ortodox zsidó családból származó fiú csatlakozhatott, közöttük a fia, Benny is. A gyermekek 1939 júniusában szerencsésen eljutottak Londonba és túlélték a háborút.

 

A megmentett gyermekek elutazásuk előtt. Felvétel: Kiállítási füzet

 

Egyik legjelentősebb tette volt az, amikor 1939 júniusában kibérelt két folyami gőzöst (Erzsébet királyné, Car Dušan), melyeken 1365  szlovákiai, magyarországi, ausztriai és cseh-morvai zsidó juttatott el Palesztinába. A hajók a pozsonyi kikötőből indultak. A tervek szerinti hatnapos hajóút lényegesen meghosszabbodott.

 

A bulgáriai Rusze városában vonatra kellett volna átszállniuk, majd Várnába utazniuk. A bolgár hatóságok azonban feltartóztatták a csoportot és vissza akarták fordítani őket. Grünhutnak  több, mint egy hónap után sikerült csak elérni, hogy folytathassák az útjukat. A romániai Sulina kikötőben a menekültek átszálltak a Noemi Júlia teherhajóra, s 83 napos út után eljutottak Haifa városba.

 

A Erzsébet hajó fedélzetén. Felvétel: Kiállítási füzet

 

Visszatérve Szlovákiába Pozsonyban a Zsidó Központban tevékenykedett, aktív szerepet vállalva a zsidó ellenállásban. Emiatt 1943-ban letartóztatták, több hónapot az ilavai börtönben tartották fogva. Szabadulása után illegálisan Magyarországra menekült, ahol álnév alatt élt családjával. Felesége és legkisebb fia már korábban Magyarországra menekült.

 

A titkosrendőrség leleplezte

 

A kitapintható veszélyek ellenére tovább dolgozott a zsidók megmentésében. Segített a magyar zsidó ellenállókat, akiknek Budapestről sikerült egy zsidó menekültvonatot útra indítaniuk Palesztina felé. A fellépő számos nehézség ellenére több, mint 300 gyermek menekült meg ily módon.

 

Felvétel: Puntigán József

 

A magyar titkosrendőrség 1944 őszén leleplezte a személyazonosságát. Az életét Emanuel Zima, fűtő mentette meg, aki az egykori épületének pincéjében rejtette el, ahol a felesége mellett további zsidók is rejtőzködtek és megmenekültek.  Grünhut az 1960-as években elérte, hogy megmentőjének a legrangosabb izraeli kitüntetést adományozzák. Azt ő már nem élte meg, a kitüntetést dédunokája Zima Miklós vette át 2014-ben Budapesten.

 

A pozsonyi zsidóságot anyagilag is támogatta

 

A világháború befejezése után a család  visszatért Pozsonyba, ahonnan azz 1948-as komunista hatalomátvétel után Izraelbe távoztak. Ott elnöke a Volt Pozsonyiak Egyesületének,  a Zsinagóga és a Jesiva Építésére Alakult Bizottságnak, a Tel Aviv-i Chatam Sofer Szövetségnek (Chug Chatam Sofer),  gondnoka lett a jeruzsálemi Pozsonyi Zsinagógának (Hechal Pressburg) gondnoka is volt.

 

Anyagilag is támogatta az új, Pressburg nevű jesiva és zsinagóga megépítésének projektjét, amely a Chatam Sofer rabbi által vezetett pozsonyi zsidó iskola hagyományát folytatta. Elkészíttette az egykori  pozsonyi Vár utcai (Zámocká) ortodox zsinagóga szentélyének másolatát, mely a Pressburg jesiva és zsinagóga az egyetlen ilyen jellegű építmény Izraelben.

 

Felvétel: Puntigán József

 

Aktív kapcsolatot tartott  fenn a pozsonyi zsidó közösséggel, s anyagilag, gyűjtésekkel igyekezett segíteni őket. 1966-ban Pozsonyba utazott, hogy megmentse a felszámolásra ítélt ortodox zsidó temetőt. Nagy érdeme volt abban, hogy a temető megmenekült, síkra szállt Chatam Sofer emlékművének a felújításáért is.

 

Felvétel: Puntigán József

 

Gyermekei, fiai követték apjuk nyomdokait. A legidősebb Otto (1921) Haifától északra halt meg 1947-ben, ahol egy araba falvak által körülölelt  zsidó település megalapításánál segédkezett. .A faházat,  amelyben lakott egy éjszakai támadás során felgyújtották  Leo (1922) a külföldi csehszlovák katonaságnál szolgált, részt vett a líbiai harcokban,  bekapcsolódott a normandiai harcokba, ahol súlyosan megsebesült.

 

Gyémántkereskedő Londonban 

 

A háború után gyémántkereskedő lett Londonban, ahol 1978-ban megtámadták  háza előtt, kirabolták és meggyilkolták. Jozef Akiva (1923) labdarúgó volt, akinek  egy 1934 –es mérkőzésen az ellenfél egyik játékosa aalálos kimenetelű sérülést okozott neki. A pozsonyi ortodox zsidó temetőben nyugszik. Viliam (1931) a tiszti iskola elvégzése után az izraeli hadseregben szolgált a Golán-fennsík közelében; 21. születésnapján, egy kézigránát felrobbanását követően harcban esett el.

 

Benny (1928) építész lett, tanulmányai után számos épülettervet készített el. Floridában lakik.

 

Felvétel: Puntigán József

 

Szöveg és képek: Puntigán József

 

Életrajzi adatok: a kiállítás tablói, a pozsonyi kiállításhoz készült Aron Grünhut, a zsidók megmentője és az emberi jogok harcosa c. kísérő füzet.


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »