Hogyan tovább Magyarország? Felhívás a nemzeti szervezetekhez!

Magyarország az 1989-1990-es, úgynevezett rendszerváltással olyan útra tévedt, ami Hazánk kirablását, a lakosság többségének elszegényedését, egzisztenciális és szociális biztonságának romlását eredményezte. Bizonytalanság és kiszolgáltatottság telepedett az országra. A rendszerváltó politikai és gazdasági „elit” olyan útra terelte hazánkat, amely a magyarság kipusztulását eredményezheti. A parlamenti pártoknak nincs jövőképük, vagy ha igen, akkor az egy új típusú gyarmatállammá silányítaná országunkat.

Már több mint 25 éve reménykedünk, hogy majd jobb lesz, de mint látjuk, hazánk kiszolgáltatottsága csak nő, és az elkeseredettség, a nincstelenség idegen országokba űzi munkabíró fiataljainkat. Naivitás azt hinni, hogy azok, akik ezt az önfelszámoló folyamatot elindították, azok meg is tudnák állítani, hiszen ez az ő rendszerük, ők alkották, őket szolgálja. Elit- és rendszerváltásra van szükség, ha életben akarunk maradni, ha azt akarjuk, hogy még gyermekeink és unokáink is magyarként élhessenek Magyarországon.

Meg kell állítanunk Magyarország romlását, és új útra, a felemelkedés útjára kell kormányozni.  A „Nemzeti InternetFigyelő (NIF)” támogatásával és aktív közreműködésével elindult a Nemzetstratégiai Kerekasztal (NsK) megszervezése, amelynek első munkaülését ez év augusztus végére tervezzük. Már eddig is több olyan nagytekintélyű honfitársunk fogadta el meghívásunkat, akik eddigi munkájukkal, a közjó iránti szolgálatukkal már bizonyították hazaszeretetüket.

A Nemzetstratégiai Kerekasztal feladata, hogy a nemzeti oldal értelmisége, szakpolitikusai a nemzeti oldal civilszervezeteivel és pártjaival közösen megalkossák Magyarország felemelkedésének programját és cselekvési tervét, a Nemzet jövőképét és a lehetséges kiutat. E cél megvalósulása érdekében kidolgozzák egy igazi nemzeti kormány programját és cselekvési tervét, amely a Nemzet egészéé, nem csak a gazdagoké.

Világossá szeretnénk tenni, hogy a jövő Magyarországát vissza akarjuk helyezni arra a kősziklára, amely több ezer éven át megvédte és megőrizte őseinket és hazánkat. Vissza kell térnünk azokhoz az alkotmányos evidenciákhoz, amelyek erős és egységes nemzetté nemesítették Magyarország népeit. Nem vagyunk, nem leszünk a „multikultúra”, a nagyhatalmi erők megtört gerincű csinovnyikjai, nem leszünk sem rabok, sem arabok!

Ezért felhívással fordulunk a nemzeti oldal tiszteletre méltó személyiségeihez, szervezeteihez, pártokhoz, civilszervezetekhez, csoportokhoz, hogy a fenti célok megvalósítása érdekében fogjunk össze, és a 2018-as választásokra egy „ernyőszervezet” alá gyülekezve – még nem tudni, hogy melyik szervezet lesz az – foglaljuk vissza a Nemzet Házát. Kérjük, a tettre kész, képzett hazafiak mielőbb határozzák el, hogy részt akarnak venni nemzet-újraépítő munkánkban. Elképzelésünk részleteit a jelentkezőkkel ismertetjük.

 

Budapest, 2016. 07. 12.

 

 Jelentkezni lehet:

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)        
Online-újságunk                                          
nif.info@gmail.com                                     

Dr. Sebestyén István s.k.
szakmai koordinátor
dr.sebestyen.istvan@gmail.com

Takács András s.k.
ta@szmm.hu
Tel: 0670/600-9741
szervező

Kategória:ellenállás, Európai Egyesült Államok, hibrid háború, Jog, Magyarország Cionista Gyarmat!, Nyílt levél, Nyilatkozat, Politikai elemzés, REFORMOK Tagged: a magyarság elszegényedése, Eurábia, gyarmattá silyányult Magyarország, Hazánk kirablása, multikulti, paradigmaváltás


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »