Hatvan éve történt: 1956. október 1.

Hatvan éve történt: 1956. október 1.

Mi történt hatvan évvel ezelőtt? Korabeli hírügynökségi anyagok a forradalom előtti Magyarországról.

Új jogszabály készül a fiatalkorúakkal szembeni intézkedésekről

Az Igazságügyi Minisztérium szabálysértési eljárásról szóló jogszabályt dolgoz ki, amely szerint a 200 forinton aluli károkozással járó cselekményeknél is mód lesz a szabálysértést elkövető fiatalkorúnál megfelelő intézkedés alkalmazására. A tervezet szerint, ha a szabálysértést olyan fiatalkorú követte el, aki tankötelezett vagy iskolába jár, akkor a szabálysértési bizottság felhívhatja az iskola vezetőjét, hogy a fiatalkorúval szemben az iskola fegyelmező szabályai szerint járjon el. Ha szükségesnek ítélik meg a tanács patronáló személyt rendelhet ki, a fiatalkorút állami gondozásba veheti vagy intézetbe is utalhatja.

Fiatal pár igazoltatása a Városligetben, a magyar és a szovjet reguláris járőrszolgálatokkal közös razzián (MAFIRT: Adorján Rezső)

A Minisztertanácsnak a mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom fejlesztéséről szóló határozata többek között kimondja, hogy a termelőszövetkezeti hiteleket hosszú lejáratúvá kell átalakítani, és a november elseje utáni beruházási hiteleket egységesen egyszázalékos kamat mellett kell folyósítani. A határozat alapján a földművelésügyi miniszter és a Magyar Nemzeti Bank elnöke közös utasítást adott ki, amely részletesen meghatározza a helyi szervek feladatait. Az új rendelkezések jelentősen könnyítik a termelőszövetkezetek pénzügyi helyzetét. Tekintélyes összeg marad ugyanis a termelőszövetkezeteknél azáltal, hogy a 25 évesre átalakított hitelekből az eredetileg esedékessé váló összegnek csupán a 20-25 százalékát kell kifizetniük.

Ifj. Gacsó Imre, a Vörös Csillag Termelőszövetkezet tagja a kormányhatározat alapján üsző vásárlásra felvehető kétezer forintos hitel kötelezvényét írja alá, felesége Gacsó Imréné (b) jelenlétében, Nagy István tsz-elnök és Alföldi Imre a Magyar Nemzeti Bank hajdúböszörményi fiókjának vezetője előtt (MTI Fotó/Magyar Fotó: Bartal Ferenc)

Az AFP hírügynökség jelentése szerint, 18 ország képviselői értekezletének első ülésén megalakították a Szuezi-csatornát használók szövetségét. Selwyn Lloyd, akit az ülés elnökévé választottak meg, bejelentette, hogy a szövetséghez 14 ország csatlakozott: Anglia, Ausztrália, Dánia, Egyesült Államok, Franciaország, Hollandia, Irán, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Törökország és Új-Zéland. Majd a norvég küldött is bejelentette országa csatlakozását, így a szövetség (SCUA) létszáma 15-re emelkedett. Nem csatlakozott azonban Etiópia, Japán és Pakisztán, a küldöttek nem szólaltak fel az ülésen. Az értekezleten három bizottság felállításáról döntöttek, melyek munkája a jövőben titokban folyik majd.

Selwyn Lloyd, angol hadügyminiszter (MTI Külföldi Képszolgálat)

Nemrégiben tért vissza az NDK-ba Wilfred von Broen, a nyugat-berlini „keleti politikai menekültek szövetségének” volt munkatársa. Broen, aki jelentkezett az NDK hatóságainál, leleplezte a keleti politikai menekültek szövetségnek, valamint a Nyugati Akadémiának az NDK és a szocialista tábor országai elleni kémtevékenységét. A Broen által bemutatott dokumentumok azt bizonyítják, hogy a keleti politikai menekültek szövetsége „gyógyszersegély” és „ruhasegély” ürügyével lépnek érintkezésbe az NDK lakossággal, és ezek közül válogatják ki azokat, akiket kémtevékenységre tudnak felhasználni. Broen meghasonlott önmagával, és visszatért az NDK-ba.


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »