Három jelölt van a Kisebbségi Kulturális Alap vezetői tisztségére

Három jelölt van a Kisebbségi Kulturális Alap vezetői tisztségére

POZSONY. Ma tartották a Kisebbségi Kulturális Alap vezetõi tisztségére pályázó jelöltek nyilvános meghallgatását. A június elején a kulturális tárca által meghirdetett pályázati kiírásba három személy jelentkezett: Vladimír Marušin, Molnár Norbert és Marta Richterová. Korábban a sajtóban lehetséges indulóként megjelent Bukovszky László, jelenlegi kisebbségügyi kormánybiztos, valamint Hushegyi Gábor, a budapesti Szlovák Kulturális Intézet korábbi igazgatójának a neve is.

Korábban a sajtóban lehetséges indulóként Molnár Nobert mellett megjelent Bukovszky László, jelenlegi kisebbségügyi kormánybiztosnak, valamint Hushegyi Gábor, a budapesti Szlovák Kulturális Intézet korábbi igazgatójának a neve is.  Ezek az állítások azonban végül is nem bizonyultak valósnak.

A három jelöltnek 20 perc állt a rendelkezésük arra, hogy felvázolják a Kisebbségi Kulturális Alappal a kapcsolatos projektjeiket. A meghallgatás második körében a héttagú szakmai bizottság által feltett, a képességeiket, szakmai rátermettségüket és ismereteiket felmérni hivatott hét azonos kérdésre kellett válaszolniuk.

Elsõként Vladimír Marušin mutatkozott be, aki elmondta, hogy egész eddigi pályafutását a nemzeti kisebbségeknek szentelte, amikor is elõbb táncosként tevékenykedett, majd koreográfussá lett, s 7 évet igazgatóként dolgozott". Az 58 esztendõs eperjesi koreográfus jelenleg az Eperjesi Egyetem Zenei Tanszékének szakmai asszisztenseként dolgozik. „Az alapot ki kell építeni, aztán valamilyen úton-módon fejleszthetjük" – fogalmazott Marušin. „A kisebbségi kultúrában nem kevés pénz fordul meg, ugyanakkor nem minden esetben szolgálják a nemzeti kisebbségek felvirágoztatását" – jegyezte meg. Marušin szerint az alap legfõbb célja új fiatalok meglelése, akiknek a gondolatait érvényre juttathatná, hogy a nemzeti kisebbségek fejlõdésében is elõrelépés történjék. Ugyancsak javasolja az egyszeri projektek minimalizálását, s a visszacsatolást, hogy világos legyen, hogy az adott források ténylegesen a projekt eredeti célkitûzéseit szolgálták-e.

A második jelölt az Új Szó fõszerkesztõ-helyettese, Molnár Norbert volt. Szerinte az alapnak négy pillérre kellene támaszkodnia. „Az alapnak mûködõképesnek, függetlennek, átláthatónak és hasznosnak kellene lennie" – mondta a 47 éves újságíró, aki korábban 11 évig az egyetlen szlovákiai magyar napilap fõszerkesztõi tisztségét is betöltötte, s jelenleg a lap online felületéért felel. „Az alap létrejötte mérföldkõ a nemzeti kisebbségek kulturális életében. A jelenlegi kormányzati hatalomnak nem lehet beleszólása a döntéshozatalba. A szakmai bizottságok gyakorlatilag átveszik az igazgatást" – fogalmazott projektjében Molnár, aki szerint a támogatások odaítélési folyamatának érthetõnek és idõben behatárolhatónak kell lennie, aza minden egyes pályázónak idõben meg kell tudnia, hogy projektjét támogatják-e vagy sem.

A harmadik jelölt egy szakolcai vállalkozó, Marta Richterová, aki saját bevallása szerint hosszú évek óta különféle támogatásokra pályázik. „A szakmai bizottságok tagságának átlátható kiválasztásán van a hangsúly" – húzta alá a roma kisebbség képviselõjeként Richterová. „Bizonyosan javítani szeretnék a kultúrák közötti párbeszéd minõségén, hogy az alap nagyobb rendszerességgel, a pályázati felhívások idején túl, az egész év folyamán kommunikáljon a kisebbségek képviselõjével, mert jelenleg nem ez történik" – nyilatkozta a TASR-nek a vállalkozó, aki kisebb-nagyobb megszakításokkal 1992 óta tevékeny a magánszférában.

A szakmai bizottság tagja, Zuzana Megová közölte, hogy a jelöltek mindegyikével 10 napon belül, írásban kommunikálják a döntésüket. „A sikeresen pályázó jelölt elõtt nagyon sok elvégzendõ munka áll. 2017. december 31-ig közzé kell tennie elsõ felhívását, még elõtte minden szervet létre kell hoznia, amint azt a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvény számára elõírja" – szögezte le a kulturális tárca mûvészetekért és államnyelvért felelõs részlegének vezérigazgatója. A kulturális miniszter július 31-ig nevezi ki az alap vezetõjét.


Forrás:hirek.sk
Tovább a cikkre »