Gyurkovits Ferenc festőművész kiállítása a losonci Nógrádi Múzeum és Galériában

Születésének 140. évfordulója alkalmából a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria termeiben megnyílt Gyurkovits Ferenc (1876 – 1969) festőművész életét és életművét bemutató kiállítás.

 

A tárlatot a losonci Katolikus Alapiskola mellett működő zeneiskola diákjainak koncertje nyitotta meg, majd Iveta Kaczarová, a Nógrádi Galéria és Múzeum igazgató asszonya üdvözölte a jelenlévőket. A festőművész életét és művészetét a kiállítás kurátora, összeállítója Németh Bozó Andrea, művészettörténész foglalta össze.

 

Kiállításmegnyitó, jelentős érdeklődés mellett. Felvétel: Puntigán József.

 

Gyurkovits Ferenc Losonc és környéke képzőművészeti életének egyik legjelentősebb személyisége, akinek élete és tevékenysége meghatározó volt a város (képző)művészeti életére. Nemcsak azzal, hogy otthonául választotta a várost, hogy rövid időn belül elismertséget szerzett, de főleg azzal, hogy festőiskolát teremtett, amelyben összefogta és támogatta és segítette a város és a régió akkori ifjú képzőművészeit.

 

Iveta Kaczarová. Felvétel: Puntigán József.

 

Az 1913-ban megnyitott és az 1. világháború befejezése után, az 1920-as elején újraindított festőiskolában a olyan kiemelkedő alkotók is pályájukra indultak, mint Szabó Gyula (1907-1972), Gandl László, Reiner István, Winkler Oszkár (1909 – 1970), Fischer Ernő (1914-2002), Chriszt Vilmos és sokan mások.

 

Budapesten született. Édesapja mészáros volt, s szerette volna, ha fia követi a szakmájában. Kivételes rajzkészségét már az elemi iskolában felfigyeltek. Buchetmann, osztrák festőművész külön is foglalkozott vele. A mészárosságtól végül is öccse mentette meg, aki miután felnőtt az apja segítségére lett.

 

„E véres – bár tisztes mesterségtől az öcsém váltott meg. Neki kedve volt hozzá, nekem nem. Mehettem az iparművészeti főiskolára. Ha nem lett volna öcsém, talán bizony sohasem jutottam volna el a párizsi és müncheni akadémiára”

 

– nyilatkozta az egyik vele készített beszélgetésében (Sólyom László, Hét, 1961).

 

Nímeth Bozó Andrea. Felvétel: Puntigán József.

 

Ugyanitt szólt arról, hogy mindez hogyan kezdődött:

 

„Amikor én kezdtem … nagyon nehéz volt a művész élete. Állás, fix kereset nem volt, pénzem pedig csak akkor, ha sikerült eladnom valami. Mit tagadjam, kénytelen voltam házalni, összegöngyölt képeimmel látogatni a hivatalokat, kávéházakat, lakásokat. Sokat, nagyon sokat festettem, de korántsem mindig azt, amit akartam. Sokszor azt kellett festenem, amit a vevő rendelt, ilyenkor más annak is örültem, ha a rendelés nem csendéletre szólt”.

 

Az iparművészeti iskola díszítő-festő osztályába 1894-ben iratkozott be. 1896-ban Balló Ede (1859 – 1936), festő és grafikus tanítványa volt. A következő évtől hároméves katonai szolgálatát töltötte, tanulmányait csak annak befejezése után 1900-ban folytathatta az budapesti Iparművészeti Főiskola rézmetsző- és rézkarc osztályán, ahol 1902-ben kapta meg a diplomáját.

 

Kedves fotel, azstal és gitár. Felvétel: Puntigán József.

Ezután 1902-ben Párizsban a Julian-Akadémián tanultm ahol Jean Paul Laurens (183-1921), francia festő, szobrász irányítása alatt tanult.

 

Esténként a Colorossi Akadémia akt-rajzoló tanfolyamát látogatta, amit azután sikeresen el is végzett. Alkotásait Budapesten is kiállította, ahol 1902-ben egy aktképét jutalmazták, 1903-ban a Colorassi Akadémián kiállított aktképéért „Meuton honorable” díjat kapott.

 

Müncheni időszak. Felvétel: Puntigán József

 

Münchenben 1903. október 12-én beiratkozott a Müncheni Akadémiára, melyet neves mesterek irányítása alatt 1910–ig látogatott. Itt két évig Otto Seitz (1846-1912), német akadémikus festő, művészeti tanár, majd három éven keresztül Franz Defregger (1835-1921), osztrák életkép- és történelmi festő vezetésével tökéletesítette a tudását.

 

Münchenben élő magyar festőművészek körében. Forrás: családi képek.

 

A Türkenstrassén műtermet rendezett be, amely elismert részévé vált az ottani művészeti életnek. Az Akadémia évenként rendezett kiállításokat tanulóinak munkáiból. Ezek egyikén a zsűri egyhangú véleménye alapján egy akttanulmányát megvásárolták az Akadémia részére. Az akadémián tanult magyar művészek közül rajta kívül csak Zemplényi Tivadar részesült ilyen elismerésben.

 

Közben németországi és franciaországi tanulmányútjai során megismerkedett a kiemelkedő német és francia festőművészek alkotásival, tanulmányozta és másolta Peter Paul Rubens (1577-1640) flamand és Diego Velasquez (1599-1660) spanyol festőművész klasszikus alkotásait.

 

Korai rajzok. Felvétel: Puntigán József

 

Münchenben telepedett le, megnősült, számos megrendelésnek tett eleget. Itteni pályafutását felesége korai halála törte meg.

 

Egy beszélgetésünkben leánya így idézte fel édesapja életének ezen időszakát:

 

„Egy ismerőse, aki társas utazással jött a Müncheni Magyar Egyletben találkozott vele. Nagyon le volt törve. Meghalt a felsége, s nagyon szerette őt. Elhívta őt magával „Gyere el Losoncra, nézd meg, ez egy helyes, kedves kis város, nyugodtan leszel. Hely van elég, gyere el.”

 

Losonci részlet. Felvétel: Puntigán József.

 

Elfogadta a meghívást eljött, körülnézett, jól érezte magát. Münchenben felszámolta a háztartását, bútorait eladta, a számár kedves tárgyakat hozta csak magával, s 1910-ben Losoncra költözött. Megkedvelte a várost és környékét, ahol az élete utolsó pillanatáig az ecsettel a kezében élt és alkotott.

 

Losonci utcarészlet. Felvétel: Puntigán József.

 

Nem sokkal losonci letelepedése után barátjával együtt nyitották meg a „Gyurkovits és Erhardt akadémikus festők egyházfestészeti műtermét” a r.k. plébániaházban.

 

Egyházművészeti műterem, felhívás. Reprodukció: Puntigán József

 

A szolgáltatásaikat hirdető szórólap szerint garanciák mellett elvállalták templomok kifestését, freskók, oltárképek készítését, régi festmények, műemlékek, freskók korhű restaurálását, mindenfajta festmények, portrék stb. elkészítését.

 

„… a München, Páris és egyéb művész-góczpontokban közel 15 évi önálló művészi működésünkkel szerzett tapasztalatainkat és tudásunkat a hazai kultúra szolgálatában minél hathatósabban érvényesíthessük, bátrak vagyunk kérni e törekvésünkhöz a nagyrabecsült műpártoló közönség szíves támogatását”.

 

A vállalkozás nem volt eredménytelen, több megrendelést kaptak így olajfestményeik több környékbeli templom oltárát is díszítik.

 

Úrnapi körmenet Losoncon. Felvétel: Puntigán József.

 

A kiállításon a több tematikus csoportba sorolt rajzai, olajfestményei, portréi, zsánerképei, csendéletei, a losonci utcákról és vásárokról készült festményei láthatóak. De részét képezi annak az életét bemutató fényképek, dokumentumok, az egykori festői otthonából származó bútorok is. Utóbbiakat unokája bocsátotta a kiállítás rendelkezésére.

 

Gyurkovits Ferenc unokája. Felvétel: Puntigán József.

 

A kiállításon anyagának gerincét a  Nógrádi Múzeum és Galéria tulajdonában lévő festmények alkotják, de bemutatásra kerülnek a besztercebányai Közép-szlovákiai Galéria és Múzeum és magángyűjtők tulajdonában lévő alkotások is.

 

Kiállítási részlet. Felvétel:
Puntigán József.

 

Puntigán József

Nyitókép: Puntigán József


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »