„Gyógyítsuk be az emberek sebeit” – a Szentatya levele a Pápai Életvédő Akadémia új elnökéhez

„Gyógyítsuk be az emberek sebeit” – a Szentatya levele a Pápai Életvédő Akadémia új elnökéhez

A Világiak, Család és Élet Kongregációja létrehozásával a Vatikán összevonta a Vincenzo Paglia érsek vezetésével működő Család Pápai Tanácsát és a Stanisław Ryłko lengyel bíboros által irányított Világiak Pápai Tanácsát. Ezek a dikasztériumok szeptember 1-jén megszűnnek.

Vincenzo Paglia érsek, a Szent Egyed közösség egyházi felelőse kettős kinevezésben részesült. A Pápai Életvédő Akadémia elnöke, valamint a házasság és a család kutatásával foglalkozó II. János Pál Pápai Intézet nagykancellárja lett augusztus 15-én. Ez utóbbi posztot eddig Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke töltötte be a Pápai Lateráni Egyetem nagykancellárjaként, ő hamarosan nyugdíjba vonul – közli az AGI olasz hírügynökség. A Pápai Életvédő Akadémia élén Paglia érsek a spanyol püspököt, Ignacio Carrasco de Paulát, az Opus Dei személyi prelatúra tagját követi, aki októberben tölti be 79. életévét. 2000 és 2012 között Vincenzo Paglia az olaszországi terni-narni-ameliai egyházmegye püspöke volt. XVI. Benedek nevezte ki a Család Pápai Tanácsa élére.

A Pápai Életvédő Akadémia kapcsolódik majd az új vatikáni dikasztériumhoz, hiszen felelősségi körébe tartozik a felelős gyermekvállalás elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása, az élet védelme a fogantatásától természetes haláláig, figyelembe véve az ember szükségleteit életének minden szakaszában. Segíti továbbá azokat a szervezeteket és egyházi társulatokat, amelyek támogatják a nőket és a családokat az élet ajándékának befogadásában, különösen is a komplikált terhességek esetén, illetve az abortuszok megelőzésében. Programokat és kezdeményezéseket is indít abortuszon átesett nők számára – írja az AGI hírügynökség.

* * *

A Szentatya levele Vincenzo Paglia érsekhez:

Kedves Testvérem!

A Római Kúria reformjának alkalmából időszerűnek tartottam, hogy a Szentszék szolgálatában álló Intézmények, amelyek kutató és oktató munkát végeznek a házasság, a család és az élet témakörében, szintén előrehaladjanak a megújulás és a további fejlődés útján, működésüket egyre világosabban az irgalmasság távlataiba illesztve. 

Ebből a célból, ismerve alapos felkészültségedet és az ezen a téren szerzett széles körű tapasztalataidat, amelyeket ezekben az években mint a Család Pápai Tanácsának elnöke érleltél meg elismerésre méltó spirituális és lelkipásztori gyümölcsökkel, elhatároztam, hogy rád bízom a II. János Pál Házasság- és Családtudományi Pápai Intézet Nagykancelláriájának hivatalát, az erre vonatkozó Statútum 6. cikkelyétől eltérően, valamint a Pápai Életvédő Akadémia elnöki tisztét, jelezve számodra e feladatod általános irányvonalait is.

Mint ismeretes, a II. vatikáni zsinattól máig az egyházi Magisztérium e témákat illetően széles körben és mélyrehatóan fejlődött. A közelmúltban megtartott családszinódus az Amoris laetitia apostoli buzdítással tovább szélesítette és mélyítette tartalmait. Az a kívánságom, hogy a vezetésed alá helyezett Intézetek megújultan kötelezzék el magukat a Magisztérium elmélyítésében és terjesztésében, szembesülve a kortárs kultúra kihívásaival. A megfontolások területét képezzék a határvonalak; a teológiai tanulmányozás se mellőzze soha a lelkipásztori távlatot és az emberiség sebeire irányuló figyelmet.

Ezért, mint a II. János Pál Házasság- és Családtudományi Pápai Intézet nagykancellárja, segítsd elő az intézet tevékenységének megfelelő fejlődését a megfontolás, a kutatás és a képzés terén, hogy kiváltságos hellyé váljon, amely segíti a családokat, hogy megéljék hivatásukat és küldetésüket az egyházban és a mai világban.

Mint a Pápai Életvédő Akadémia elnökét arra buzdítalak, hogy foglalkozz az élet értékére vonatkozó új kihívásokkal. Azokra a különféle aspektusokra utalok, amelyek vonatkoznak a személy méltóságának gondozására különböző életkoraiban, a nemek és a nemzedékek közötti kölcsönös tiszteletre, minden egyes személy méltóságának védelmére, az olyan emberi élet minőségének elősegítésére, amely egyesíti az anyagi és spirituális értéket egy hiteles „emberi ökológia” távlatában, hozzájárulva ahhoz, hogy ismét megtaláljuk a teremtés eredeti egyensúlyát a személy és az egész világegyetem között.

Ebből a célból hasznos lesz az akadémia és a II. János Pál-intézet közötti termékeny kapcsolatok előmozdítása, hogy mind az egyik, mind a másik tevékenysége, hűen saját célkitűzéséhez és módszertanához, egymással összhangban és egységes célkitűzéssel haladjon előre. Ebben a távlatban arra fogsz törekedni, hogy kedvezz a szívélyes és tényleges párbeszédnek egyéb tudományos intézetekkel és akadémiai központokkal ökumenikus és vallásközi téren is, legyenek bár keresztény ihletésűek vagy egyéb kulturális és vallási hagyományok követői. Lehajolni az emberek sebeihez, hogy megértsük, gondozzuk és meggyógyítsuk azokat, a feltámadt Krisztus világosságában és erejében bizakodó egyház feladata, amely képes rá, hogy szembenézzen a feszültségek és konfliktusok helyszíneivel is mint „tábori kórház”, amely él, hirdet és megvalósítja üdvözítő és gyógyító küldetését éppen ott, ahol az egyének életét a leginkább fenyegetik a versengés és a leselejtezés új kultúrái.

A két intézet, amellyel foglalkoznod kell, kapcsolódik a Világiak, a Család és az Élet új dikasztériumához is, annak tudatában, hogy egyes tárgykörök az új dikasztérium hatáskörébe tartoznak, amely az egészségügyi lelkipásztorkodással fog majd foglalkozni. Tehát feladatodat mindkét dikasztériummal összhangban kell majd végezned, a kölcsönös illetékességek tiszteletben tartásával és a közös együttműködés szellemében, amely a Szentszék szolgálatában álló szervezetek tevékenységét irányítja.

Miközben kívánom, hogy munkád legyen gyümölcsöző, hogy a kulturális kutatás és az akadémiai képzés tudományos műve, amely a két intézet különleges feladata, továbbra is sajátos hozzájárulást jelentsen a Római Kúria sokrétű tevékenységének harmonikus kontextusában, apostoli áldásomat adom rád.

Vatikánváros, 2016. augusztus 15., Szűz Mária mennybevételének ünnepe
Franciscus

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »