Gyermekek, nők és öregek gyilkolására szólított fel 2014-ben Budapest jelenlegi díszvendége – A Kuruc.infót is ő szeretné "célzottan likvidálni"

Gyermekek, nők és öregek gyilkolására szólított fel 2014-ben Budapest jelenlegi díszvendége – A Kuruc.infót is ő szeretné "célzottan likvidálni"

Az Igazságügyi Minisztérium által Budapesten megrendezendő világhálós gyűlöletbeszéd-ellenes konferencia megnyitóbeszédét – amint arról mi is hírt adtunk – Ájelet Bensaul Sákéd izraeli igazságügyi miniszter tartja. A fajgyűlölő, polgári foglalkozását tekintve számítógépmérnök Sákéd 2014 nyarán, a Gázai övezet ellen indított Szilárd sziklafok fedőnevű izraeli hadművelet idején a Facbook-oldalán egy szélsőséges izraeli publicista korábban írt cikkét idézve – tehát áttétetelesen – „az ellenség, egy teljes nép” likvidálására szólított föl. Hogy félreértés ne essék, az idézet elejére a magyaroknak erkölcsöt prédikáló miniszter asszony 2014-ben odaírta: „a cikk ma is időszerű, amiképpen tizenkét évvel azelőtt is az volt”. Az izraeli miniszter közben megérkezett Budapestre, s már tegnap délután a Duna-parton járt.


Ájelet Bensaul Sákéd (fotó: Facebook)

Budapestnek a közelmúltban már több vezető izraeli politikus díszvendége is volt, mint például a sorozaterőszakoló, jelenleg ezért börtönben ülő Mose Káccáv, egykori államelnök, vagy Ávigdor Lieberman, hajdani külügyminiszter (jelenlegi hadügyminiszter), aki számos megdöbbentő kijelentése között néhány évvel ezelőtt azt tanácsolta az izraeli légierőnek, hogy bombázza le az Egyiptom és Szudán határán létesült Asszuáni-gátat. De korábban járt a budapesti Országházban Áriél Sáron, néhai miniszterelnök is, aki „a bejrúti mészáros” néven is elhíresült (a libanoni főváros melletti Szábrá és Sátillá nevű palesztin menekülttáborokban történt vérengzésben hadügyminiszterként betöltött szerepe miatt – H. J.) A Budapestre már tegnap megérkezett erkölcsprédikátor zsidó díszvendég Ájelet Bensaul Sákéd, a Likud vezette kormánykoalíció igazságügyi minisztere lesz.


Mose Káccáv már 2004-ben díszvendég volt Budapesten

Ájelet Bensaul Sákéd 2014. június 30-án, éjjel 23:59 órakor, a Gáza övezet ellen indított izraeli hadjárat kellős közepén, amikor bosszúra vágyó szélsőséges zsidó csoportok Izrael-szerte palesztinokra vadásztak, a Zsidó Otthon (הבית היהודי) nevű, rasszista parlamenti párt képviselőjeként, frakcióvezetőjeként egy Uri Élicúr nevű, izraeli publicista tizenkét évvel korábban írt újságcikkét idézve a következő, a palesztinok meggyilkolására fölhívó, azóta egyébként törölt szöveget tett ki a Facebook-oldalára. (Maga ez a szöveg is megérne egy konferenciát, amelynek témája a világhálón terjesztett gyűlöletbeszéd lenne – H. J.) A Szihá Mekomit (Helyi Beszélgetés –שיחה מקומית) című héber nyelvű újságban azonban megőrizte az utókor számára az izraeli miniszter humanista szövegét, amiképpen más fórumok a Facebook-bejegyzéséről készült, ám azóta eltüntetett fényképet. Íme, Ájelet Bensaul Sákéd ominózus, 2014-ben a saját véleményét is tükröző bejegyzésének részletei magyarul:

Uri Élicúr, emléke legyen áldott, 12 évvel ezelőtt írt, félretett cikke. Időszerű a mának, amiképpen időszerű volt írása idején is:

(…) „Mi a megrendítő annak fölismerésében, hogy az egész palesztin nép az ellenségünk. Minden háború két nép között dúl (persze dúlhat egy-egy háború egyszerre több nép között is – H. J.), s minden háborúban az a nép, amely a háborút kirobbantotta, az teljes egészében ellenségnek számít. A hadüzenet nem háborús bűntett, s az ellenség hadüzenetére való háborúba lépés meg főleg nem az. Amiképpen nem háborús bűn a háború szó használata és az ellenség egyértelmű megnevezése. A háborúkban általában az ellenség az egy teljes nép, az öregjeivel, asszonyaival, városaival és falvaival, vagyontárgyaival és infrastruktúrájával együtt. (…)

A háború erkölcse szerint elkerülhetetlen, hogy ne érje bántódás az ellenség polgári lakosait. Ez az erkölcs nem ítéli el a Drezda német várost bombázó és porig romboló brit légierőt, de nem ítéli el az USA harci gépeit sem, amelyek lerombolták Lengyelország városait és elpusztították a fél Budapestet, amelyeknek szerencsétlen lakosai soha nem ártottak Amerikának, ám a gonosz ellen folytatott háborúban a győzelem érdekében mégis le kellett rombolni őket.” (…)

S a mi háborúnkban ez hétszeresen érvényes, mert az ellenség katonái a lakosság körében bújnak meg, s csak a lakosság támogatásának köszönhetően képesek harcolni ellenünk. Minden egyes terrorista (terrorista az a személy, aki az izraeli megszállás ellen bármilyen eszközzel küzd – H. J.) mögött több tucat férfi és asszony áll, akik nélkül nem lenne képes terrorcselekményeket elkövetni. A harcból kiveszik részüket a gyilkosságokra uszító tananyag írói, a rejtekhelyet biztosítók, a gépjárműveket rendelkezésre bocsátók, s mindenki, aki tiszteletben és erkölcsi támogatásban részesíti őket (a palesztin harcosokat – H. J.) Mindegyik az ellenség harcosa, s ezért életük elvesztéséért magukra vessenek. Most már ebbe a csoportba (akik magukra vessenek a halálukért – H. J.) tartoznak a sahídok (arab szó: azok, akik mártírhalált halnak – H. J.) édesanyja is, akik virágokkal és csókkal küldik őket a pokolba. Ezeknek az édesanyáknak követniük kell a fiaikat a halálba, mert nincs ennél nagyobb igazság. Követniük kell a fiaikat, a fizikai otthonnal együtt, amelyben nevelték a kígyót. Mert ha nem így lesz, ezekben az otthonokban majd további kis kígyókat nevelnek.

A likvidálás nem lehet csak célzott (amikor is az izraeli hadsereg ‘célzott likvidálással’ csak egyes személyeket tesz el láb alól – H. J.). Így van ez a háborúkban. Mert ami célzott, az nem likvidál, s ami pedig likvidál, az nem célzott (bizonyos helyre vagy személyre korlátozott – H. J.). Nem mi indítottuk ezt az aljas háborút, s nem mi tudjuk ezt befejezni. A háború befejezésének kulcsa a palesztin nép fiainak kezében van. Mi csak meg tudjuk perzselni az ujjukat, egészen addig, amíg használni akarják azt” –

idézi a saját véleményként és hitvallásaként is Ájelet Sákéd, a Zsidó Otthon nevű parlamenti párt akkori frakcióvezetője, jelenleg izraeli igazságügyi miniszter 2014. július 1-jén, amikor már három hete zajlott a Gázai övezet ellen indított Szilárd sziklafok fedőnevű hadművelet, amelynek végül összesen 2145 palesztin halálos áldozata volt, közülük 1715 polgári személy, főleg gyermekek és nők vesztették életüket, több tízezren megsebesültek. Egyébként Ájelet Bensaul Sákéd fentebb idézett, több ezer tetszikkel jutalmazott bejegyzését sokan máig konkrét gyilkosságra uszításként is értelmezik, mert a szöveg kitétele után egy nappal három zsidó terrorista Kelet-Jeruzsálemben elrabolta, majd élve elégette a halálakor 16 esztendős Muhámmád Ábu Hudájr palesztin fiatalt.


Gázai övezet, 2014: „Egy egész palesztin nép ellenségünk” (fotó: AP)

Ájelet Sákéd, Budapest mostani zsidó díszvendége nem csak igazságügyi miniszter, hanem az izraeli kormány politikáját a nagyvilágnak megmagyarázó (hászbárá – הסברה), elfogadtatni igyekező, illetve az azt bírálók állításainak megcáfolása, a zsidó közösségek elleni állítólagos támadások ellen fellépő Jiszráél Seli (Az Én Izraelem – ישראל שלי) nevű mozgalom társalapítója is. (A másik alapító, az Ájelet Sákédhez hasonlóan szélsőséges Náftáli Bennett, jelenlegi oktatási és diaszpóraügyi miniszter, az izraeli parlament politikai és biztonsági bizottságának tagja, a Zsidó Otthon párt elnöke – H. J.) Amikor Sákéd és Bennett 2012-ben a Netanjáhu-kabinet minisztere lett, az általuk alapított Az Én Izraelem nevű propagandairányító mozgalom vezetését átadták másoknak.

Az Én Izraelem a megalapítása óta nemzetközi tüntetéseket szervez az izraeli kormány politikájának, az izraeli hadsereg fegyveres akcióinak támogatására, propaganda- és magyarázó (hászbárá) kampányt folytat a világhálón, így a többi között a Facebookon is (őket nem törlik a Facebook moderátorai – H. J.) arabul, héberül, angolul és oroszul. Sákéd mozgalma „csendes terrornak” nevezi az izraeli megszállás ellen tiltakozó nemzetközi és izraeli szervezetek, akadémiák és személyek megnyilvánulásait, illetve antiszemitizmusnak bélyegzi az izraeli kormány politikáját vagy egyes zsidók visszatetsző cselekedeteit bíráló bármilyen elmarasztalást.

Az Ájelet Sákéd alapította, s jelenleg igazságügyi miniszterként is messzemenően támogatott Az Én Izraelem mozgalom egyik fontos tevékenysége „a nemzetközi megmagyarázás” (ההסברה הבינלאומית), amelynek hangsúlyozottan fontos eleme, hogy megértesse a világ népeivel: Izrael a demokrácia szigete a Közel-Keleten. A mozgalom azt is a nagyvilág tudomására kívánja hozni, hogy Erec-Jiszráél (Izrael országa), tehát a tizenkét zsidó törzs által a bibliai időkben elfoglalt terület kizárólag a zsidó nép tulajdona.

Közben Ájelet Bensaul Sákéd már vasárnap Budapestre érkezett, s ezt az örömteli hírt nem az MTI jelentéséből tudtuk meg, hanem onnan, hogy az izraeli miniszter asszony a Facebook-oldalára már 16 órával ezelőtt kitett egy fényképet, amelyen az Országházhoz közeli Duna-parton látható gyertyagyújtás közepette. A képhez természetesen „történelmi” magyarázat is dukál, ha már izraeli miniszterről van szó:

„A nyilaskereszt (sic!) magyar náci (sic!) párt 1944 telén több ezer zsidót (Simon Peresz jó két évvel ezelőtt több tízezerről beszélt, ám a budapesti Külügyminisztérium hallgatott, mint a befagyott hullámsír – H. J.), főleg gyermekeket és asszonyokat végzett itt ki. Hármasával állították őket a Duna-partra, egyiket a másikhoz kötözték, de csak egybe lőttek bele (mert akkor már nem volt elég lőszerük, s egy hónappal később [sic!] Magyarország felszabadult), s így egyikük elesett és magával rántotta mindegyiket a befagyott folyóba (sic!).”

Az izraeli miniszter legutóbbi Facebook-bejegyzéséhez sorban érkeznek a kommentek, amelyek írói a Jobbik félelmetes antiszemitizmusával rémítgetnek (még nem hallottak a sikeres néppártosodásról – H. J.) és egyéni, valóban megtörtént, személyes és hozzátartozóik csodálatos megmenekülésének történetét mondják el, ostorozzák a bűnös magyarokat.


Ájelet Bensaul Sákéd első útja vasárnap a Duna-partra vezetett (fotó: Facebook)

Ismételjük: ennek a mostani, a rendezők meghívása értelmében a világhálós gyűlöletbeszédről szóló budapesti konferenciának a díszvendége egy izraeli miniszter (asszony), aki 2014. június 30-án, amikor a világsajtót bejárták a Gázai övezetben halomra gyilkolt palesztin gyermekek fényképei, kitett a Facebook-oldalára egy újságcikket, amellyel azonosulva egy nép öregjeinek, asszonyainak és gyermekeinek a gyilkolására uszított.

Gratulálunk az Igazságügyi Minisztériumnak, mert megint sikerült méltó, a magyaroknak erkölcsöt prédikáló izraeli díszvendéget édesgetni a székesfővárosba. Várjuk az izraeli miniszter magas magyar állami kitüntetését is. Hogy a jövőben legyen mit visszadobnia…

Hering József – Kuruc.info

Korábban írtuk: Az internetes szólásszabadság nevében szervez ajvékolást a Kuruc.info ellen a "magyar" igazságügyi miniszter


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »