Gyászközlemény

 

Hosszantartó betegség után a Hadak Útjára lépettez év október 2-án 51 évesenvitéz lovag bánfi Ladányi Sándorés hazafiúi lelkét visszaadta Teremtőjének.Ő a magyar nemzetért, annak hagyományaiért igen sokat tett, amit az alábbiak tisztségei és kitüntetései jól kifejeznek:a Kárpát-medencei Vitézi Rend vitézi hadnagya (posztumusz törzskapitánya),a megújított polgári Magyar Királyi Szent István-rend kormányzója (2011),a felvidéki magyar nemesi családokat összefogó Nobilitas Carpathiae keretébenműködő Magyar Nemesi Rend vezetőségi tagja (2011) és az ott működőKoronatanács tagja (2013),aki kiemelkedő vitézi és nemzetvédelmi munkájáért a következő kitüntetéseket kapta; a Vitézi Rendtől:Horthy Miklós emlékérem (2010), Vitézi bronz kereszt (2011), Vitézi ezüst kereszt (2012), Vitézi tisztikereszt (2014), Lovagkereszt II. osztálya Magyar Koronás Nagycsillaggal (2014),Vitézi Rendért érdemérem (2015),továbbá más szervezetektől a következő elismeréseket kapta:1956-os Vitézi Lovagrend Középkereszt (2014), Horthy István emlékérem (Horthy István Repülős Egylet 2014),a Nobilitas Carpathiae-tól a megújított polgári Leopold-Lipót Rend Nagycsillag (2014),továbbá a Basa Tamás Egyesülettől 2014-ben a Tiszteletbeli székely nemes titulust.
Temetése 2016 október 11-én kedden 13 órakor lesz Sopronban a Szent Mihály Temetőben. Gyászol a Vitézi Rend,mert közülünk eltávozott egy nagy egyéniség. Az ő élete egybeforrott a nemzeti hagyományok megőrzésével, azok ápolásával. Számára a legfontosabb a magyarság egysége volt, és céljának a nemzet felemelését tűzte ki. Ennek érdekében tett mindent. Küzdött a Vitézi Rend soraiban mint vitézi hadnagy, a nemesi eszme védelmében a vártán állt a felvidéki Nobilitas Carpathiae keretében. Felemelte szavát Trianon igazságtalan volta ellen és a versaillesi Trianon palota elé szervezett tüntetést. Követelte hazánk megújulását nemzeti alapon, és a megújulás alapjait leginkább a történelmi alkotmányosság és a Szent Korona eszme helyreállításában látta. Politikusként a Jobbik Magyarországért Mozgalom soraiban tevékenykedett, mint a párt soproni alelnöke. Míg ereje engedte, előadásokat, beszédeket tartott a nemzet hősi múltjával kapcsolatban és vitte a koszorút oda, ahol a hősökre emlékeztek. Az ország nyugati végén élt, a leghűségesebb városban. Talán ez is kötelezte őt a helytállásra. Arra, hogy magyar csak a magyarok hazájában, a Kárpát-medencében élhet, mert azon kívül nem létezhet valódi magyarság. A Kárpátokon kívül csak hobbi magyarok létezhetnek. Éppen ezért szívén viselte mindazokat, akik hazánkban próbálnak meg boldogulni. Felhívta barátait, ismerőseit arra, hogy támogassák erejükhöz mérten a fiatalokat, hogy céljaikat hazánkon belül tudják megvalósítani. Személyében egy nagy hazafi távozott közülünk. Emlékét mindazok, akik ismerték és becsülték megőrzik. Megőrzik és példaképnek állítják az eljövendő nemzedékek elé.
Isten oltalmazzon utadon, a Csillagösvényen, amelyre most ráléptél. Hisszük, hogy onnét is figyelni fogod magyar nemzeted és közbenjárója leszel a Teremtőnél. Porhüvelyed pedig, mely eddig hazafiúi lelkedet zárta magábaNyugodjon Békében!
v. Rihmer Auréla Kárpát-medencei Vitézi Rend Főkapitánya Budapest2016-10-06

 


Forrás:vitezek.hu
Tovább a cikkre »