Globalizáció=kapitalista internacionalizmus – parafrázis a Jelenések Könyvére

A globalizáció, a kapitalizmus utolsó, legutolsó mutációja, az internacionalista szörny, amely mindent bekebelez, ami a világon létezik. Embert, állatot, testet, lelket, pénzt, paripát, erkölcsöt,szépet, rútságot, mindent, de mindent. Amit már bekebelezett és bekebelezni fog, az lesz a vég, már iszonytató a bűz. Tényleg rohad, amit a marxizmus már a XIX. században kiszagolt, a kommunizmus még förtelmesebbé tette, de azt is elnyelte magába. Ezt együtt már lehetetlenség kibírni. A kapitalizmus, megspékelve a kommunizmussal olyan teher az emberiségnek, amit nem fog kibírni, összeroppan, és ezzel együtt megszületik az új ember.
Milyen lesz ez?

Nem tudjuk, csak azt, miből lett. A sok gonoszságból, amit a pénz, a hatalom birtoklása jelentett, és a sok szépségből, ami az emberi lélekből teremtődött. Krisztus láttatta, láthatta, mivé tette az embert a pénz birtoklása, és látta a jövőjét is: a gonoszt, a kapitalizmus kiteljesedését. A jó és a rossz küzdelmét, a poklot, mint lehetséges alternatívát.
És itt van a pokol, csak látni kell: iszonyat már a lét. A terrorizmus, az kereszténység üldözése, az emberkereskedelem, az erkölcsi züllöttség, a piócaság, a természet kifosztása és megölése, emberek szomjazása és éhezése, a gazdagok féktelen tobzódása a magántulajdon szentségében.
Utolsókat rúgja az emberi lét kifordítottsága, nincs visszaút. A kapitalizmus utolsó böfögése a bűz, ami körülvesz bennünket.
Rabszolgák és rabtartóik is félnek. Mindenki fél.

Az iszlám bőrébe bújt farkas csak igazságot oszt: az elnyomott népek nevében, sátáni eszközökkel. Mert jól tudja a keresztény ember, hatalmas bűnöket követtek el nevében, az Isten nevében. A “vad” emberek megtérítése, az indiánok kiirtása, az inkvizíció, a vallásháborúk majd az újkorban a gyarmatosítás, a fekete rabszolgaság, a gyermekmunka, népek kiirtása a háborúk által, területi hódítások, népek keresztrefeszítése igazságtalan “békék” diktálásával,  az erkölcs mélyrepülése a keresztény vallás nevében. Sorolhatnánk vég nélkül a gonosz tetteket , amit az ember ember ellen elkövetett.

Mindennek tetőzése a globalizáció, az egyetemes kifosztás. A kommunizmus elemi iskolájából nőtt ki a globalizáció mesterfokú profizmusa. A jó tanítványok felülmúlják mestereiket, az elrettentő kommunizmust. Azt hittük, miden eddigi gonoszságot felül múl a kommunisták tetteinél nem lehet gonoszabb világ.

A most támadó terrorizmust talán még meg tudja fékezni, de az okokat már nem fogja semmissé tenni a fehér, keresztény elit. Annyi a bűn, hogy az már erkölcsi válságot hozott, ebből csak időlegesen tud kivergődni, levegőt venni. Elodázni tudja a válságot, de belepusztul, mert már az erkölcsi hullafoltok kiültek az arcára, nem tudja már magát, saját létét újratermelni sem. Ez a halál, menthetetlenül. Akiknek ezt látni kéne, nem látnak, vagy nem akarják látni a menthetetlenséget, a pokolva hívó halált.

A keresztény vallások, különösen a katolicizmus, hiába erőlködik, Isten nevét kiáltva, nem nyer meghallgattatást. Földi bástyája, a pápaság, sok iszonytató bűn letéteményese maga is.
Istennek nem kell, a pokol várja, ennek a világnak ő a  várományosa.
Az emberi lélek meg fog szabadulni az elátkozottságtól, új életet fog nyerni a Megváltó Krisztustól, és szabadon fog élni a földön.
Hiába erőlködik a gonosz: már az emberi szívekben végleg kimúlt és a jóra vár, hogy boldogságot, békességet hozzon rá. De addig, míg bekövetkezik az Idő, még sok könny és vér fog folyni.
A globalizáció a halál, a halál hozza az új életet. És ez már a krisztusi élet lesz.

Amire oly epekedve vár az emberiség: békés, teremtő munka és boldog élet.

Erdélyi János

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Jegyzet, Publicisztika


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »