Gigantikus EU-s pályázatok nyílnak energetikai korszerűsítésre

A támogatási kérelmeket konzorciumi formában is be lehet adni. A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók településeire terjed ki. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. április 22-től lesz lehetőségük a pályázóknak.

A Széchenyi 2020 keretében két új pályázat jelent meg

“Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15


“Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” TOP-3.2.2-15

1. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – TOP-3.2.1-15

A felhívás célja a megyei, települési, illetve nemzetiségi önkormányzatok épületállományának energetikai szempontú fejlesztése és a megújuló energiaforrások használatának elterjesztése ebben a szektorban.

A pályázat részletei

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 59,881 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Az igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, de legfeljebb 250 millió forint.

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokat a felhívás 3.2 pontja taglalja.

A támogatást igénylőnek a fejlesztési elképzelés kidolgozása során kötelező a módszertani útmutató előírásainak megfelelő Projekt Tervet (PT) készíteni.

A projekt megvalósítása során kötelező szakirányú műszaki ellenőr alkalmazása.

Fenntartási időszak 5 évig tart.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 22. és szeptember 30. közötti időszakban lehetséges.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje: 2020. december 31.

A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok közigazgatási területe.

Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a tervezett fejlesztések alá vont ingatlanok 100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) kizárólagos tulajdonában állnak.

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

Támogatható tevékenységek bemutatása

Önállóan támogatható tevékenységek

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által

Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése

Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése

Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából

Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése

Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése

Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése

Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése

Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése

Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése

Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése

Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Akadálymentesítés

Azbesztmentesítés

Nyilvá nosság biztosítása

Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása

Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése

Támogatást igénylők köre

Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség

Önállóan nem, de konzorciumi partnerként nyújthatnak be kérelmet a helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, a 100% önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) tulajdonú gazdasági társaságok és önkormányzati hivatal

2. Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében TOP-3.2.2-15

A felhívás célja a megyei, települési, illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, épületek, illetve infrastrukturális létesítmények saját (közcélú) energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrásokból nyert energiával, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás csökkentését szolgálják, továbbá a fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok indulhatnak be és így közvetetten új munkahelyek jönnek létre.

A pályázat részletei

A rendelkezésre álló keretösszeg 29,266 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 22-től 2016. szeptember 30-ig lehetséges.

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokat a felhívás 3.2 pontja taglalja.

Fenntartási időszak 5 évig tart.

A támogatás maximális adható mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Az igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, de legfeljebb 600 millió Ft.

A támogatást igénylőnek a fejlesztési elképzelés kidolgozása során kötelező a módszertani útmutató előírásainak megfelelő Projekt Tervet (PT) készíteni.

A projekt megvalósítása során kötelező műszaki ellenőr alkalmazása.

A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a fenntartási időszakba léptetésig megszerzi a megyei önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt szerepel a megyei önkormányzat által összefogott és koordinált SEAP/SECAP akciótervekben, amennyiben ilyen létezik.

A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok területe.

Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a tervezett fejlesztések alá vont ingatlan(ok) 100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kizárólagos tulajdonában állnak.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2020.december 31.

A projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

A teljes cikk itt olvasható.


Forrás:alternativenergia.hu
Tovább a cikkre »