Fütyül a családra a hazai cégek többsége

Fütyül a családra a hazai cégek többsége

Minél kisebb és minél inkább hazai tulajdonú egy cég, annál kisebb eséllyel alkalmaz családbarát munkahelyi megoldásokat – derült ki egy felmérésből. A munkaidőt sokan igazítják az iskolai rendhez, de pénzt már alig költenek a családkompatibilitásra. Pedig nem csak a cégeknek, az egész országnak jót tennének az ilyen ösztönzők, a produktivitás és a munkavállalói hűség mellett ugyanis a gyermekvállalási hajlandóságot is növelik.

Az utóbbi évtizedekben az európai társadalmak egyik legjelentősebb problémájává vált az alacsony és csökkenő születésszám és az ennek következtében végbemenő elöregedés. Az 1980-as évek közepétől azonban kimutatható, hogy a nők munkavállalása országos szinten már nem csökkenti, hanem növeli a termékenységet. A gyermekvállalás és a női munkavállalás egyszerre történő növekedésében jelentős szerepe van a családbarát munkaerő-piaci eszközöknek, például az anyák és apák rugalmas foglalkoztatásának és a gyermekvállalás után a munkába való visszatérést megkönnyítő intézkedéseknek.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) és az MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) közös „Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis” kutatásának 2013. és 2014. évi adatfelvételeiben a családbarát munkahelyi eszközökre vonatkozó kérdések is szerepeltek.

Iskolába vihetjük a gyereket, de munkahelyi bölcsödét ne keressünk

A vállalatok által a gyermekes vagy idős szülőket gondozó munkavállalóiknak biztosított családbarát lehetőségek közül a legelterjedtebb az, hogy a munkaidő beosztásánál és a szabadság kiadásánál a vállalat figyelembe veszi az oktatási intézmények nyitva tartását (a vállalatok háromnegyede él ezzel). Emellett népszerű eszköz a részmunkaidős munkavégzés lehetősége (66 százalék) és a képzések (54 2/5 százalék), illetve a rugalmas munkaidő lehetőségének biztosítása is (51 százalék). Jóval kevésbé elterjedt a gyermekes munkavállalók számára biztosított távmunka lehetősége (a cégek 14 százalékánál van ilyen).

A legritkábban alkalmazott eszközök a bölcsődei-óvodai elhelyezés támogatása és a gyermekek napközbeni felügyelete (játszószoba, napközi) a munkahelyen. Tehát a gyermekes munkavállalók újbóli munkába állását elősegítő intézményi eszközök csak elvétve jelennek meg a magyarországi vállalati gyakorlatban, holott ezek elterjesztése jelentős hasznokkal járhat a munkavállalók számára, melyből a vállalatok is sokat profitálhatnak az elkötelezett, lojális munkaerő révén.

A 11 vizsgált családbarát eszközből egyet sem használ a megkérdezett vállalatok 22 százaléka, melynek oka nagyrészt az, hogy a minta harmadát a legfeljebb 49 főt foglalkoztató vállalatok adják, és ezek között magas az egy eszközt sem említők aránya. A felsorolt 11 lehetőségből egyet alkalmaz a megkérdezett vállalatok 11 százaléka, két eszközt jelzett 16 százalékuk, három vagy négy eszközt pedig 15, illetve 14 százalékuk. Öt lehetőséget a cégek 11 százaléka alkalmaz, hatot vagy annál többet pedig szintén 11 százalékuk.

Szomorú, de külföldi nagyvállalatnak jobb dolgozni szülőként

Az adatok azt mutatják, hogy szinte mindegyik fent felsorolt családbarát lehetőséget a nagyvállalatok, a szolgáltató szektorban működők, a külföldi (rész)tulajdonban levők, illetve a jó üzleti helyzetű cégek alkalmazzák a legnagyobb arányban. Kivétel ez alól a havi néhány órás munkaidő-kedvezmény, melyet leggyakrabban a kisvállalatok vesznek igénybe.

Az egy-egy vállalatnál alkalmazott családbarát lehetőségek számát tekintve azt láthattuk, hogy egy jól behatárolható vállalati kör az, amely jellemzően több családbarát eszközt is alkalmaz, tehát családbarát attitűddel rendelkezőnek mondható. Ezek a külföldi tulajdonú, a szolgáltató szektorban működő, valamint a legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalatok. A hazai tulajdonú kisvállalatok körében ezek a gyakorlatok még nem terjedtek el, részben valószínűleg anyagi okok, másrészt pedig a vállalati kultúra sajátosságai miatt. Emellett az is látható az adatokból, hogy a jó üzleti helyzetű, illetve a pozitív kilátásokra számító cégek hajlamosabbak családbarát eszközökre „áldozni”.

Fontos kiemelni azt, hogy az alkalmazott családbarát eszközök számát az befolyásolja legerőteljesebben, hogy az adott vállalat indult-e már a Családbarát Munkahely Pályázaton. Azok a vállalatok, melyek már indultak a pályázaton, vagy legalábbis hallottak róla, átlagosan jóval több családbarát lehetőséget kínálnak később munkavállalóik számára, mint a többi vállalat. Ez az eredmény arra mutat, hogy a Családbarát Munkahely Pályázat fontos eszköz a magyarországi vállalati kultúra fejlesztésében és a családbarát attitűd elterjesztésében, ezért fontos lenne, ha minél több vállalat tudomást szerezne erről a lehetőségről.

(Profit7 nyomán)


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »