Freedom House: minden régiós ország beelõz minket demokráciában

Európa és Eurázsia intézményes és gazdasági válságokba süppedve zárta 2015-öt, amelyek egyaránt veszélyeztetik az Európai Unió megmaradását és Eurázsia diktatórikus rendszereinek stabilitását – állapította meg a Freedom House (FH) amerikai nonprofit szervezet a 2015-öt áttekintő Nations in Transit című, kedden közzétett jelentésében. Romániáról a demokratikus kormányzás minőségét mutató pontszám 2015-höz hasonlóan idén is 3,46.

Forrás: freedomhouse.org

A szervezet évente ad ki jelentést, amelyben hét kritérium – a kormányzás demokratikus minősége, választási rendszer, civil társadalom, független médiumok, a helyi kormányzás demokratikus minősége, jogi keretek és függetlenség, korrupció – alapján vizsgálja a volt kommunista országokat (Közép-Európát, a Balkánt és a volt szovjetköztársaságokat), s sorolja kategóriákba őket, kezdve a konszolidált demokráciákkal, s lezárva a listát a konszolidált autoriter rendszerekkel.

A jelentés egyebek mellett megállapítja, hogy miközben az “illiberális nacionalizmus” erősödött Európában – közép-európai vezetők határokat zárnak le, menekülteket és migránsokat minősítenek a nemzetre nézve veszélynek -, a pénzügyi nyomás, a csökkenő olajárak és a külföldön munkát vállalók apadó hazautalásai aláássák az orosz és a legtöbb korábbi szovjetköztársaság gazdaságát. A kockázat abban rejlik, hogy ezek a fejlemények összefonódhatnak egymással, az eurázsiai államok összeomlását eredményezhetik, megtoldva Európa bajainak egyre hosszabb listáját.

A Nations in Transit vizsgálódási körébe bevont 29 volt kommunista ország demokratikus átlagmutatója az elmúlt 12 évben folyamatosan csökkent. Oroszországban, amely a vizsgált térség lakosságának 35 százaléka él, erős autoriter vonások figyelhetők meg, illetve a visszatérés ezekhez, s ez a demokrácia-mutató hanyatlásának legfőbb hajtóereje.

A jelentés szerint az európai intézmények 2008 óta növekvő bizalmi válságot élnek át, amelyet először az euróövezet adósságválsága, s annak máig tartó csillapítása váltott ki. Ám a Közel-Keletről és Észak-Afrikából származó menekültek és migránsok növekvő áradata olyan szükséghelyzet elé állította az Európai Uniót és vezető kormányzatait, amelyet nem lehet félmegoldásokkal és halogatással megoldani, a felkínált nem egységes válasz egyszerűen inadekvát volt.

Európa egységének hiánya teret nyitott a populistáknak – írta az FH. Vezető közép-európai politikusok – néhány nyugat-európai partner támogatását élvezve – az idegengyűlöletet és a nacionalizmust karolták fel, s országuk keresztény identitásának védelmezőjeként állították be magukat a muszlimok “inváziójával” szemben. Az Európát érő kihívás, amelyet éveken át Orbán Viktornak – a Freedom House-jelentésben “cinikusnak”, “pimasznak” nevezett – illiberalizmusa testesített meg, nem koncentrálódik egyetlen országra, hanem előnyben részesül olyan országok körében, amelyek a 2000. év után csatlakoztak az Európai Unióhoz – olvasható egyebek között a Freedom House Nations in Transit jelentésében.

A washingtoni székhelyű szervezet számításai szerint Románia demokrácia mérőszáma a 2014 óta 3,46 pont. (A mérőszám 1-től 7-ig terjedhet, ahol a legalacsonyabb pontszám a demokratikus kormányzás minőségének legmagasabb fokát jelenti.) A térségben Románia kapta a legrosszabb értékelést.

Forrás: freedomhouse.org


Forrás:itthon.transindex.ro
Tovább a cikkre »