Ferences papszentelés Csíksomlyón

Ferences papszentelés Csíksomlyón

Papszentelésre készül a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány. 2016. június 4-én, szombaton a csíksomlyói kegytemplomban a délelőtt fél 11-kor kezdődő szentmise keretében dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek Guia Laurean fr. Hugó örökfogadalmas szerzetes diakónust szenteli pappá.

Hugó testvér 1988-ban született Temesváron. A jelöltségi időszakot Csíksomlyón, a noviciátust, vagyis a szigorú próbaévet a magyarországi Szécsényben tette le. A szászsebesi kolostor lakójaként teológiai tanulmányait a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetben végezte.

„A ferences szerzetesi hivatás azután kezdett el foglalkoztatni – fogalmazott a pappá szentelendő ferences diakónus –, hogy a Szentírást olvasva felfigyeltem Szent Péter apostol szavaira, arra, amit a születésétől fogva béna embernek mondott: „Ezüstöm, aranyom nincs, de amim van, azt neked adom: a Názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj!” Ezt követően szívemben otthont készített magának az apostolok életformája, az evangélium szerinti élet utáni vágy. Ezután már csak így tudtam, így akartam elképzelni az életemet. Ezt a tapasztalatot követte a ferences testvérekkel való találkozás. Rajtuk keresztül jutottam el Assisi Szent Ferenchez, az evangélium szerinti élet nagy mesteréhez.” Terveiről pedig ezt mondta: „Elképzeléseim szerint nem szeretném abbahagyni a tanulást. Folyamatosan szeretném képezni magam mindabban, amire nekem, testvéreimnek és felebarátaimnak szüksége van. Leginkább azonban azt szeretném, hogy az Istennel való kapcsolatom egyre tökéletesebb és teljesebb legyen. Nagyon szeretném, hogy minden szentmise, szentség- vagy szentelmény-kiszolgáltatás szorosabb kapcsolatot hozzon létre köztem és Isten, felebarátom és Isten, valamint közöttem és felebarátom között.”

Szerzetesi és papi élete jelszavát is ennek a szolgálatnak a szellemében választotta: „Ezüstöm, aranyom nincs, de amim van, azt neked adom.” (ApCsel 3,6)

Borsodi L. László
ferences sajtóreferens


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »