Ferenc pápa: Jézus sosem alkudozik az igazságról, mégis nyitott a bűnösök felé

Ferenc pápa: Jézus sosem alkudozik az igazságról, mégis nyitott a bűnösök felé

Ferenc pápa a Szent Márta-házban május 20-án reggel bemutatott szentmise homíliájában a házasság felbonthatatlanságáról szóló evangéliumi szakaszhoz (Mk 10,1–12) fűzte gondolatait.

A napi evangéliumi szakasz arról a jelentről szól, amikor az írástudók Jézust a házasságtörésről faggatják. Azzal a hátsó szándékkal teszik ezt, hogy próbára tegyék. Jézus kilép a kor szűk értelmezéséből, és a házasság fogalmának teljességéről beszél. Ugyanezt tette korábban a szadduceusokkal szemben, amikor a hétszer házasodó asszony túlvilági sorsáról kérdezték, azt felelve nekik: „a mennyek országában nem házasodnak majd”. Ebben az esetben Jézus a házasság eszkatologikus teljességére utalt, a farizeusok előtt azonban a teremtés harmóniájának teljességét írja le: „Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott..… és ketten egy test lesznek.”  Ettől kezdve már nem két test, hanem csak egy. „Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne válassza szét” – mondja Jézus. Akárcsak a levirátus szabálya esetében, Jézus most is az igazság teljességéből kiindulva beszél. Ő sohasem alkudozik az igazságról. A farizeusok ezzel szemben folyton alkudoznak az igazságról, miközben lefokozzák azt egyes esetek tanulmányozására. Jézus sohasem alkudozik az igazságról. Megmondja: ez az igazság, így tesz a házasság témájában is.

De Jézus annyira irgalmas, hogy sohasem zárja be a kaput a bűnösök előtt. Ő nem szorítkozik csak arra, hogy az igazságot hirdesse, hanem megkérdezi a farizeusokat, hogy Mózes mit tanított erről a törvényben. És amikor a farizeusok azt válaszolják neki, hogy a házasságtöréssel szemben lehet írni válólevelet, Jézus azzal válaszol nekik, hogy azt szívük keménysége miatt írták. Jézus nyilvánvalóan különbséget tesz az igazság és az emberi gyengeség között köntörfalazás nélkül – magyarázta a pápa.

Ebben a világban, melyben élünk, ezzel az átmeneti kultúrával, a bűn valósága nagyon erős – tette hozzá a Szentatya. – Ám Jézus, Mózesre emlékeztetve azt mondja nekünk: Noha van keményszívűség és van bűn, valamit mégiscsak lehet tenni, ez pedig a megbocsátás, a megértés, az elkísérés, a beilleszkedés, az esetek megkülönböztetése. De az igazságot soha nem adjuk fel. Jézus képes ezt az igazságot nagyon nagy erővel kimondani, ugyanakkor nagyon megértő a bűnösökkel és a gyengékkel.

Ferenc pápa végül azt hangsúlyozta, hogy Jézus valójában két dolgot tanít: az igazságot és a megértést, amit az írástudóknak nem sikerül megtenniük, mert be vannak zárva a matematikai egyenlet kelepcéjébe: „Lehet, vagy nem lehet?” – kérdezik. Így képtelenek a szeretet nagy távlatában gondolkodni emberi gyengeségük miatt. Ám elég csak Jézusra tekinteni, milyen gyengédséggel bánik a házasságtörő asszonnyal, amikor a nőt majdnem megkövezik: „Én sem ítéllek el, menj és ne vétkezzél többé!” Jézus tanítsa meg nekünk – fohászkodott a pápa, – hogy nagylelkű szívvel ragaszkodjunk az igazsághoz, és a megértés lelkületével forduljunk a nehézségben lévő testvéreink felé. Ez adomány, adja meg nekünk a Szentlélek!

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »