Felavatták Kiss Ernő honvédtábornok szobrát Eleméren

Felavatták Kiss Ernő honvédtábornok szobrát Eleméren

Az aradi vártanúk emléknapján a bánáti központi megemlékezés Eleméren, a Szent Ágoston emléktemplomban gyászmisével kezdődött, utána rövid alkalmi műsor keretében vers, történelmi visszapillantó, megzenésített fohász hangzott el, majd Kiss Ernő honvédtábornok szobrának megáldása következett, amely az egykor Nagybecskerek főterén álló szobor megmaradt torzójáról lett mintázva. Az anyaország nevében dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete mondott beszédet.

– Nem túlzás azt állítani, hogy az aradi vértanúknak nagy kultusza van Magyarországon, de az anyaország határain kívül is. Szinte nincs olyan magyarországi vagy a külhoni magyarság által lakott település, ahol ne lenne legalább egy utca elnevezve a 13 honvédtábornok valamelyikéről. Az aradi vértanúk kultuszának története a kivégzés napjával kezdődik. Szemtanúk elbeszélése szerint már egy-két órával a kivégzéseket követően roppant tömegek zarándokoltak arra a helyre, amelyet a zsarnokság “a magyar Golgotává” avatott – mondta beszédében a nagykövet.

Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke beszédében úgy fogalmazott, hogy az aradi vértanúkra emlékezve valójában több évszázados történelmünk dióhéjba zárt ellentmondásait kell feltörnünk. Hogy jelenünk meddig nyúlik vissza a múltba, szinte lehetetlen meghatározni.

– Az azonban egészen biztos, hogy a jelent is történelmileg kell újrafogalmaznunk, gyakran átértékelnünk. Olyan folytonosság ez, amelyet a mai nap fényében – egyrészt 1848 márciusának örömében, diadalában és győzelmében, másrészt pedig 1849 októberének fájdalmában, vereségében és tragédiájában – élhetünk át igazán. Mégis ezeket a szimbolikus és örökletes ellentmondásokat csak akkor oldhatjuk fel önmagunkban, ha képesek vagyunk egységbe olvasztani az ellentéteket, s ha képesek vagyunk egységbe forrasztásukkal új távlatokat nyitni sorsunknak és a jövőnek – mondta Hajnal Jenő.

A gyászünnepen jelen volt Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Menyhárt Attila, a Szabadkai Főkonzulátus vezető konzulja, Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár, továbbá tiszteletüket tették a vajdasági magyar önkormányzatok, civil szervezetek, a VMSZ, a VMDK és a Magyar Mozgalom képviselői, akik elhelyezték a kegyelet virágait a templomkertben felavatott Kiss Ernő honvédtábornok szobránál.

Kónya-Kovács Otília


Forrás:vajma.info
Tovább a cikkre »