Felavatták a holokauszt áldozatainak beregszászi emlékművét

Főhajtás és erkölcsi jóvátétel

A második világháború idején a 20 000 lakosú Beregszász minden harmadik polgára zsidónak vallotta magát. Szerepük nem csupán a vidék gazdasági életében volt meghatározó, hanem a város kereskedelmi, kulturális életében is. Bő hetvenkét esztendővel ezelőtt a vészkorszak idején a Kárpátaljai zsidókat, így a beregszásziakat is gettókba zárták, majd vagonokba terelték őket, s a szerelvényeket elindították a náci haláltáborok felé. Az elhurcoltak közül csak kevesen élték túl ezeket a szörnyűségeket. A napokban az ártatlanul megkínzott és elpusztított ezrekre emlékeztek mindazok, akik eljöttek Beregszász egyetlen épen maradt zsinagógájába, hogy megkövessék az ártatlanokat, és a zsinagóga udvarán felállított emlékműnél fejet hajtsanak az áldozatok emléke előtt.

A megemlékezésen először Togyeriska Erika a Shalom Alapítván igazgatója köszöntötte  az egybegyűlteket, majd Vays József a szervezet elnöke emlékezett 1944 tavaszának tragikus történéseire. Több mint négyezer név olvasható a most átadásra kerülő márványtáblán, hangsúlyozta az elnök. A több évtizedes kutatómunka ellenére sem sikerült minden odahalt nevét beazonosítani. Ezt jelzik a táblán meghagyott üres helyek.

Lesley Weiss, aki az amerikai kormányt és az Újvilágban működő egyik legjelentősebb zsidó civil szervezetet képviselte az ünnepségen, többek között arról beszélt, hogy édesanyja, aki Bótrágyról származik, az átélt szörnyűségek ellenére mindig meleg szavakkal emlékezett az itt töltött gyermekéveire. Figyelmeztetett: soha nem szabad megtörténnie, hogy bárkit is valamilyen ürüggyel megfosszanak alapvető állampolgári jogaitól, mint ez történt

Kelet-Európában a zsidósággal a második világháború idején és az azt megelőző években.

A magyar kormány aktívan kiveszi a részét a zsidó emlékhelyek felújítási munkálataiból, hatékonyan támogatja a zsidó kultúra megőrzésére tett erőfeszítéseket, hangsúlyozta Grezsa István kormánybiztos. Ennek a koncepciónak a jegyében sorra újítják fel a Kárpát-medencében mostanáig fennmaradt zsinagógákat, állítják helyre a temetőket. Nagy Bercel, a Miniszterelnökség társadalmi ügyek főosztálya főosztályvezetője emlékező beszédében arra kereste a választ, hogy a XXI.század embere mit kezdjen a korábbi évszázadban történt szörnyűségekkel. Az ártatlan áldozatok emléke előtti főhajtás mellett fontos az erkölcsi jóvátétel, meg a fizikai is, amely számos gesztusértékű tettben, például emlékjelek állításában öltenek testet. Nagyon fontos a gyűlöletbeszéd elleni határozott fellépés, az ezen a téren meghirdetett zéró tolerancia.

Az európai nemzetek lelkiismerete – a gázkamrákba küldött több millió zsidó honfitársunk miatt – ma sem teljesen tiszta, kezdte beszédét Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola rektora. Miért történhetett meg mindez? A kérdés ma is gyakran felvetődik, s nincs rá egyértelmű válasz. Egy biztos: a másság elfogadása ma is sokakat próbára  tesz. Holott mindnyájunkban tudatosítani kell, hogy az együttélés tudományát – különösen itt, Kelet- Közép-Európában – egyszer és mindenkor meg kell tanulni. Mikulin Viktor, Kárpátalja kormányzójának helyettese arról biztosította a vidékünkön működő zsidó szervezetek képviselőit, hogy a megye vezetése erejéhez mérten a továbbiakban is segíteni fog a zsidó emlékhelyek felújításában, a zsidó kultúra ápolásában. Babják Zoltán Beregszász polgármestere annak a reményének adott hangot, hogy egyszer majd a város központjában álló nagyzsinagóga csodálatos épületét kibontják a köré épített szarkofágból, s az újra településünk dísze lesz.

A másik elfogadása, a tolerancia elvének mindennapi gyakorlása, egymás kultúrájának jobb megismerése, az erre való törekvés kell hogy életünk zsinórmértéke legyen, hangsúlyozták a jelen levő zsidó szervezetek képviselői. Majd az ünneplő tömeg az udvarra vonult, ahol Menahem Mendel Wilhelm kárpátaljai rabbi mondott imát és a gyertyagyújtás után leleplezték a holokauszt áldozatainak emlékművét.

Az emlékjel Kolodko Mihajlo ungvári szobrászművész alkotása.

Kovács Elemér

Kárpátinfo hetilap évfolyama: Kárpátinfo hetilap 20. évf. 25. számRovat: BelföldTelepülés: Ukrajna›Kárpátalja›Beregszászi járás›BeregszászCímkék: BeregszászKárpátaljaemlékműholokausztkárpátaljai magyarságForrás: Kárpátinfo hetilap


Forrás:karpatinfo.net
Tovább a cikkre »