Farkas Iván: rosszindulatú vádaskodás a túlárazott fuvardíj-ügy

Farkas Iván: rosszindulatú vádaskodás a túlárazott fuvardíj-ügy

MUZSLA. Miközben az egyik hazai magyar nyelvû hírportálon Muzslán lopás szándékának alapos gyanúja forog fenn! címmel immár a második cikk jelent meg a község állítólagos túlárazott közbeszerzési szerzõdésérõl, az általa fatális félreértésnek nevezett ügyben érintett polgármester, Farkas Iván immár egy hete mindhiába vár a szenzációhajhász hírt elsõként közzétett JOJ televízió sajtóetikus válaszára, hogy végre teret adjanak a helyreigazításának.

Eközben Muzslán és a községen túl is egyre többen hangoztatják: politikai színezetû támadásról van szó, amely célja az õszi megyei választásokon Nyitra megye elnöki posztjáért a Magyar Közösség Pártja (MKP) színeiben induló Farkas Iván lejáratása, hiszen a vonatkozó uniós támogatásból az Érsekújvári járásban található községben még egyetlen eurót sem költöttek el, szó sincs csalásról. Az eset pikantériája, hogy sok helyi lakos felismerte a JOJ TV-nek eltorzított hangon nyilatkozott, korábbi helyi közéleti szereplõt.

A Most-Híd vegyespárthoz közelálló hazai magyar hírportálok által rágalom-össztûzzel sújtott muzslai polgármester, aki egyúttal az MKP gazdaságpolitikai alelnöke is, az elõdjétõl, Drapák Károly polgármestertõl örökölte meg a nagy port kavart projektet. „A vonatkozó projekt a muzslai községi hivatal energetikai hatékonyságának növelését, azaz a fûtési rendszer és a kazán korszerûsítését, valamint az épület homlokzatának és tetõszerkezetének a hõszigetelését tûzte ki célul. Az elõzõ polgármester 2009 és 2012 között hasonló projekttervezetet dolgoztatott ki a helyi óvoda, kultúrház és községi hivatal épületére vonatkozólag is. Mivel a három projekt közül egyik sem részesült anyagi támogatásban, azok a szükséges pályázati pénzek hiányában nem valósulhattak meg” – mondta az ügyrõl portálunknak Farkas Iván.

Miután Farkast 2014-ben megválasztották Muzsla polgármesterévé, a helyi önkormányzat eldöntötte: az említett tervek közül elsõként a községi hivatal épülete energetikai hatékonyságának növelését célzó projekthez a környezetvédelmi operatív program pályázati kiírása alapján szerez anyagi támogatást.

„Megkerestük a Drapák által kezdeményezett projekttervezet szerzõjét, aki élt a szerzõi jogával, és alacsony összegért a mûszaki paraméterekre vonatkozó újabb, a régebbieknél sokkal szigorúbb jogszabályok szerint aktualizálta korábbi tervdokumentációját, amelyet 2016 februárjában nyújtottunk be a hatóságoknak. A pályázati feltétel szerint már a pályázat leadásakor meg kellett hirdetni a közbeszerzést. Nagy horderejû és költségvetésû pályázatról lévén szó, nem várható el az, hogy a kisebb községi hivatalok is rendelkezzenek a közbeszerzési menedzsmentet végzõ, hozzáértõ szakemberekkel, ezért a kiválasztást követõen egy jogosítvánnyal bíró szakmai vállalat szolgáltatásait vettük igénybe.  Egy másik pályázattal kiválasztott további szervezet pedig vállalta a projektmenedzsmentet. Tavaly augusztusban a közbeszerzést megnyert cég a tervezett költségvetéssel együtt benyújtotta jóváhagyásra a községi hivatalunkba a vonatkozó szerzõdést. A szerzõdést és a hozzátartozó költségvetést 2016. augusztus 15-én megszavazta a helyi önkormányzat, s az megtalálható a Közbeszerzési Hivatal honlapján. Mivel önkormányzatunk azt hagyta jóvá, egyedül azt tartjuk mérvadónak” – magyarázta Muzsla polgármestere.

Farkas Iván azt is hangsúlyozta, hogy mivel az operatív program irányító hatósága, azaz a környezetvédelmi minisztérium és az állami fennhatóságú Szlovák Energetikai Innovációs Ügynökség még mindig ellenõrzi a hosszadalmas közbeszerzési folyamatot, ezért a projekt kvitelezése még el sem kezdõdhetett, vagyis eddig egyetlen eurót sem költhettek el. „Ezzel a folyamattal párhuzamosan azonban a kiválasztott projektmenedzser a költségvetés egyes paramétereit feltöltötte az egyik struktúrából a másikba, azaz az állami irányító hatóság honlapjára, s közben az elõzetes költségvetésbe vélhetõen téves adatok is becsúszhattak. Hangsúlyoznám: az nem a községi hivatalunk vétke, hiszen az adat-feltöltést nem mi végeztük” – tette hozzá a polgármester.  

Az adatelírás során a községi hivatal hõszigetelésével kapcsolatban a szerzõdések központi nyilvántartásában megjelent a vitát kiváltó túl magas fuvarköltség: a Szenc melletti Horvátgurab és Muzsla közti alig 250 kilométeres útszakasz esetében oda-vissza összesen 70 ezer eurót meghaladó szállítási költséget tüntettek fel a helyes tételnek számító 2 215 euró helyett. Errõl értesülve – a nevük mellõzését kérõ falubeliek szerint – valószínûleg Farkas egyik elõzõ politikai vetélytársa bejelentette az állítólagos korrupciógyanús ügyet a JOJ TV-nek, amely egy héttel ezelõtt tudósított is az esetrõl.

„Sajnálatos, hogy a JOJ TV riportere csak az elõzetes, vagyis a helyi önkormányzat által jóvá nem hagyott költségvetést nézte át, ám a nyertes pályázó szerzõdésével kapcsolatos, tehát a Közbeszerzési Hivatal honlapján megtekinthetõ irányadó, önkormányzatunk által jóváhagyott költségvetés iránt nem mutatott érdeklõdést. Tehát abban hibázott, hogy az utóbbit szándékosan vagy sem, de teljesen figyelmen kívül hagyta. Ezért a JOJ TV-tõl helyreigazítási lehetõséget kértem: a tényeket szerettem volna tudatni a TV-nézõkkel is. Sajnálatos, hogy az eltelt egy hét alatt semmiféle választ nem kaptam és az is sajnálatos, hogy a kutakodó polgártársak elõször nem a községi hivatalban vagy a község fõellenõrével vitatták meg panaszukat, hanem egyenesen az országos médiához rohantak” – áll értetlenül a történtek elõtt a most a sajtóban csalással, korrupcióval gyanúsított polgármester, aki közösségi oldalán is közzétette a vonatkozó dokumentumokat.

A túlárazott fuvardíjról szóló hír tehát nem igaz, az önkormányzat saját döntése értelmében jár majd el. „Amikor az illetékes hatóság majd befejezi a kivitelezési munkálatok közbeszerzésének ellenõrzését, akkor az általunk megszavazott költségvetés kerül bele az irányító hatóságnál meglevõ, kivitelezésrõl szóló szerzõdésbe, tehát az elõzetes költségvetést írja felül. Egyértelmû, hogy számunkra a 2 215, nem pedig a 70 ezer eurós tétel a mérvadó. A téves, túl magas szállítási költséget eszünk ágában sem lett volna megtéríteni."

Farkas Iván rosszindulatú vádaskodásnak tartja a véletlenszerû adatelírás állítólagos csalási kísérletté történõ felfúvásást. "Mint mondtam, a beígért támogatásból eddig még egyetlen eurót sem költhettünk el. Polgármesterként és megyei képviselõként is mindig a közérdekeket tartottam és tartom ma is szem elõtt. Felettébb sajnálatos, ha már a kezdet kezdetén a megyeelnök- és képviselõjelöltek lejáratására, felesleges feszültségkeltésre összpontosít a választási kampány” – mondta végül Farkas Iván.


Forrás:hirek.sk
Tovább a cikkre »