Évközi 28. vasárnap C év (2016)

A leprás imája

„Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.”

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak és jó hangosan kérték: „Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, és emelt hangon dicsőítette az Istent, s arcra borulva hálát adott neki. Ez szamariai volt. Jézus megkérdezte: „Nem tízen voltak, akik megtisztultak? Hát a kilenc hol maradt? Nem akadt más, csak ez az idegen, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek?” Aztán hozzá fordult: „Kelj fel és menj! Hited meggyógyított.” Lk 17, 11-19

 

Arcra borulva

„Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” – Hála és hit nem mindig járnak kéz a kézben, avagy? A tíz leprás története ezt látszik igazolni. Volt annyi hitük, hogy kérleljék Jézust, hogy gyógyítsa meg őket. Sőt még messze voltak, amikor már kiáltoztak. Nyomást akartak rá gyakorolni, amikor hangosan, mindenki füle hallatára kérték? Vagy csupán a kétségbeesésük volt nagy? Minden esetre Jézus messziről is látta – és hallotta – őket. Mintha betartotta volna kora vesztegzár-parancsait, és nem várta meg, hogy közel jöjjenek. Sőt, azonnal elküldte őket, még betegen, gyógyítás nélkül. Azokban volt mégis annyi hit, bizalom a Mesterben, hogy követték utasítását és tovább mentek. Útközben tisztultak meg. Immár nem vonatkoztak rájuk a tabuk és tilalmak. Immár elmehetek volna, hogy köszönetet mondjanak neki. De ezt csak egy tette meg a tíz körül. És ennek valóban volt hite, hisz leborulva Istennek ismerte el. És idegen volt. A többség szemében.  Nem úgy Jézuséban. Ő igazolta azt, amit a papok, akikhez őt is küldte, nem tudtak volna: hitét. Ugye, a hit és a hála mégis ikertestvérek?

2016.10.09

Meghallgatható aznap a Bonum TV műsorában

 


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »