Évközi 14. vasárnap C év (2016)

A 72 összfonódása

Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!” Lk 10, 1-9

 

Un contre dix

Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt – annyira megszoktuk, hogy a 12 apostolról beszélünk. hogy megfeledkezünk a többi hetvenkettőről. Ha összeadjuk, ez nyolcvannégyet tesz ki. Semmiféle számmisztika! Csupán a 84es buszra emlékeztet. Avagy?

A történészeket Napoleon 84-es ezredére emlékeztetheti, mely oly bátran szállt szembe az osztrákokkal, hogy a császár megengedte, hogy az ezredzászlóra felhímezzék: Egy a tíz ellen. Ez volt a túlerő aránya 1809 június 26-án. S mekkora volt a „túlerő” Jézus idején? Persze túlerőről beszélni irritáló, hisz nem ellenségeket kellett meghódítani, hanem barátokat nyerni. A feladat szívósságot kívánt, és belső lelki békét, melyet a 72, avagy 84 továbbadni volt hivatott: Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességetek, ha nem, visszaszáll rátok.

Tűnődhetünk azon is, mi volt a kapocs a 12 és a 72 között? Mert a „más hetvenkét tanítvány”-fogalmazás egyértelművé teszi, hogy az apostolok nem voltak e tágabb testület tagjai. De a feladat, amit kaptak, azonos volt: Isten országát hirdetni. További adatok híján spekulálhatunk arról is, hogy a 72 hazatérve vajon Jézusnak, vagy a tizenkettőnek számolt be? Más szóval: mennyire volt hierarchikus a születő szervezet? Mai gondolkodással nehéz ezt eldönteni: van egy kis ideológiai mellékíze az opciónak. Ami azonban biztos, Jézus nyomatékkal kérte őket, mint korábban már a tizenkettőt is, hogy ne az eszközökben higgyenek, és üres kézzel, de teli szívvel induljanak az útra. Ez ma is megszívlelendő.

A növekedés ára

Persze, ott van a mágikus 72-es szabály. Állítólag Einsteinhez fűződik. Azt mondja, hogy ha 72-es számot elosztjuk az éves kamatábbal, akkor megkapjuk az évek számát, amibe kerül, hogy megkettőzük a tőkénket. Csak azon töprengek, mit ér ez a szabály, manapság, a negatív kamatláb idején?

 


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »