ET-jelentés: diszkrimináljuk a szegény romákat, még az is a mi hibánk, hogy nem akarnak tanulni és dolgozni

ET-jelentés: diszkrimináljuk a szegény romákat, még az is a mi hibánk, hogy nem akarnak tanulni és dolgozni

"Rendszerszintű diszkrimináció" éri a "romákat" az élet minden területén, a Magyarországon élő nemzeti kisebbségek képviselői általánosságban ugyanakkor kedvező helyzetről számoltak be – közölte friss jelentésében az Európa Tanács (ET) kisebbségvédelmi keretegyezményének tanácsadó bizottsága.


Vajon miért diszkriminálják őket ezek a rasszista magyarok?…

A közel ötvenoldalas értékelésben kiemelték, hogy a hatóságok erőfeszítései ellenére a magyar társadalomban még mindig jelen van "egyfajta idegenellenes, intoleráns hozzáállás, különösképpen a romákkal szemben". Az utóbbi években több esetben is "a származásuk miatt bántalmaztak romákat Magyarországon", "egyes radikális pártok és mozgalmak továbbra is gyűlöletet keltenek a népcsoport tagjai ellen".

Mint írták, a "romáknak" hátrányos megkülönböztetésben van részük a lakhatás, a foglalkoztatás, az oktatás és az egészségügy területén is. Az utóbbi időben ráadásul egyre elterjedtebbé vált "a roma gyerekek iskolai szegregációja". A dokumentumban "riasztónak" nevezték a "roma gyermekek diszkriminációjának fokozódását", amely a szerzők szerint a hatóságok által alkalmazott "felzárkóztató célú elkülönítés" eredménye.

A "romák" foglalkoztatottsági adatai komoly aggodalomra adnak okot, ők teszik ki a regisztrált munkanélküliek 25-30 százalékát – áll a jelentésben. Az országban a foglalkoztatottaknak mindössze 2-2,5 százaléka "roma", miközben a lakossági arányuk 7 százalék körül van. Az Európai Unió alapjogi ügynökségének felmérése szerint a romák 68 százalékát érte diszkrimináció a munkakeresés során az utóbbi öt évben.

A 47 államot tömörítő páneurópai szervezet szakértői aggályosnak tartják, hogy a kormány 18-ról 16 éves korra szállította le a tankötelezettségi korhatárt, minthogy a "roma" gyerekek körében magas az évfolyamismétlők aránya, és sokuknak 16 éves korukig nem sikerül elvégezniük az általános iskola 8. osztályát, ez pedig komoly hátrányba sodorja őket a munkaerőpiacon. A "roma" gyerekeknek a friss adatok szerint mindössze 1 százaléka jut el a felsőoktatásig.

A "romák" az egészségi állapot szempontjából is hátrányos helyzetben vannak, a születéskor várható élettartamuk mintegy 10 évvel rövidebb a lakossági átlagnál.

A magyarországi kisebbségek nagy részének ugyanakkor nem különbözik a társadalmi-gazdasági helyzete a többségi társadalométól. "A romák kivételével az országban élő etnikai csoportok tagjai jól integrálódtak a társadalomba, teljes mértékben részt vesznek a gazdasági, társadalmi és kulturális életben" – olvasható a jelentésben.

A nemzeti kisebbségek kultúrájának megőrzését és politikai képviseletének erősítését célzó hatósági lépések elismerésre méltók. A törvények magas szintű védelmet biztosítanak a kisebbségi nyelveknek, a gyakorlatban azonban rendkívül ritkán használják ezeket a közügyekben – írta a tanácsadó bizottság.

Az Európa Tanács ajánlásokat is megfogalmazott a magyar hatóságok számára, amelyek értelmében a hatóságoknak dolgozniuk kellene a "romák" lakhatási körülményeinek, foglalkoztatási helyzetének és egészségügyi ellátásának javításán, illetve az iskolai szegregáció sürgős felszámolásán. Utóbbinak fontos eleme lenne annak a megakadályozása, hogy a "roma" gyerekeket "jogtalanul" az értelmi fogyatékosoknak fenntartott speciális iskolákban helyezzék el.

Emellett biztosítani kellene, hogy az alapvető jogok biztosa a jelenleginél hatékonyabban láthassa el a feladatát, és meg kellene erősíteni a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes jogkörét, az ugyanis a hatályos jogszabályok értelmében meglehetősen korlátozott – vélik a jelentés szerzői.

A bizottság a médiában és a politikában is jelen lévő "intoleráns, rasszista, idegenellenes megnyilvánulások, illetve a gyűlöletbeszéd" elleni fellépés fontosságát is hangsúlyozta.

A jelentésből az is kiderül, hogy a magyar hatóságok megküldték válaszukat az Európa Tanácsnak, és leszögezték benne, hogy mindent megtesznek a kisebbségek iránti tolerancia és tisztelet erősítése érdekében. Hangsúlyozták, hogy az érintettek jól érzik magukat Magyarországon, és a kedvező fejleményeket az is bizonyítja, hogy az elmúlt években emelkedni kezdett azok száma, akik valamely nemzeti kisebbség tagjának vallják magukat.

Rámutattak: az utóbbi években fontos intézkedéseket hoztak annak megakadályozására, hogy a cigány gyerekeket jogtalanul speciális iskolákban helyezzék el, és ezek eredményeképpen az iskolás gyerekek között kilenc év alatt 2,1 százalékról 1,5 százalékra csökkent azok aránya, akiket enyhén értelmi fogyatékosként tartanak számon.

"Országunk nyitott és befogadó mindenkivel szemben, aki törvényesen, az európai jogszabályokat betartva érkezik Magyarországra" – emelték ki a levélben.

(MTI nyomán)


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »