Észrevételek az Egán Ede-terv megvalósítása kapcsán (2.) – olvasói levél

A Magyar Kormány az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Terv felkarolásával – a turizmus és a vállalkozások helyzetbe hozása mellett – támogatást kíván nyújtani a vidék agráriuma fejlesztéséhez. A pályázatok benyújtása most van folyamatban. Ezzel kapcsolatban mondja el észrevételeit a Kárpátalján több mint tíz éve sikeresen működő szakmai szervezet, a Terra Dei Szaktanácsadó Központ igazgatója.

A pályázat kiírói gyakran hangsúlyozzák, hogy a most futó projekt csupán az első lépés, amely a kárpátaljai magyar vállalkozók megsegítését célozza, s hogy időhiány miatt a terv számos eleme ezúttal nem kerülhetett megvalósításra. Az első körben a pályázóknak fél éven belül kell bizonyítaniuk. Ám aki ismeri a mezőgazdasági termelés jellegét, az tudja, hogy számos ágazatban hat hónapnál sokkal hosszabb kifutási időre kell számítani. Meglátásom szerint finomítani kell a projekt értékelési rendszerén, hogy egyértelműbbé váljék, ki kaphat támogatást és milyen kritériumok alapján. Nagyon fontos, hogy a végleges döntést a független szakértők által leírt ajánlások alapján hozza meg az illetékes bizottság. Kárpátalján az is nagyon lényeges, hogy az adózásban jártas szakemberek felvilágosítsák a projekt segítségével most induló vállalkozások irányítóit, mit jelent az ukrajnai hétköznapokban a vállalkozói lét, melyek egy vállalkozás alapkövetelményei, s hogy a döntések meghozatalakor milyen fontos szempontokat kell mérlegelni.

Az európai példák azt mutatják, hogy az agrárium különböző ágazataiban tevékenykedő családi vállalkozások akkor igazán hatékonyak, ha valamilyen szinten össze tudják hangolni a tevékenységüket. A mára klasszikussá vált modell: a termeléssel kapcsolatos feladatokat többnyire mindenki egyedül oldja meg, ám a beszerzés és az értékesítés már közös erővel történik. Nálunk az összefogás szükségességét jelenleg az is indokolja, hogy a megyében egy ideje megszűnt a feldolgozóipar. A legnagyobb csapást számunkra az jelenti, hogy a zöldségtermesztés biztonságát és a folyamatos felvásárlást garantáló hét konzervüzem közül ma egy sem működik.

Korábban történtek kísérletek arra vonatkozóan, hogy egy-egy kistérség gazdái közösen próbálják értékesíteni a megye nagybani zöldségpiacain, illetve a hágón túli nagyvárosokban a termékeiket, ám ezek a próbálkozások rendbe abba maradtak. Nem csupán a bizalmi tőke hiánya miatt vallottak kudarcot ezek a kezdeményezések. A termelők részéről az egységes fellépéshez például az is szükséges, hogy a gazdák a termelési ciklus kezdetén közös nevezőre jussanak, a termesztendő fő fajták tekintetében, hogy egységes árualappal jelentkezzenek például a nagyobb áruházaknál, kereskedelmi láncolatoknál.

Akik ismerik tevékenységünket, azok jól tudják, hogy évek óta szoros kapcsolatban állunk lengyelországi szaktanácsadói központokkal. Tudni kell azt is, hogy a lengyelek egész Közép-Európában a legmagasabb szintre fejlesztették szaktanácsadói hálózatukat. Ez a termesztéstechnológia valamennyi területét ugyanúgy átöleli, mint a mezőgazdasági gépészetet vagy az agrármarketinget. Jogos a kérdés: miért van szükség minderre egy olyan országban, ahol a szovjet érában sem voltak kolhozok, a gazdák azokban az évtizedekben is a saját rátermettségük, szaktudásuk, vállalkozó kedvük révén boldogultak. A válasz nagyon egyszerű: a lengyelek kiszámították, hogy a szaktanácsadói hálózat fenntartására és fejlesztésére fordított pénz sokszorosan megtérül. Gondosan ügyelnek arra, hogy munkatársaik a legkiválóbb szakemberek közül kerüljenek ki, akik odaadóan és nagy kedvvel végzik munkájukat. A sok szempontból jóval hátrányosabb helyzetben levő kárpátaljai agrárium hosszú távú fejlesztéséhez tehát elengedhetetlen a mostaninál sokkal hatékonyabban működő szaktanácsadói hálózat kiépítse. Ugyancsak a lengyelországi tanulmányutak győztek meg arról bennünket, hogy hitelszövetkezeteket kell létrehozni, s hogy a mezőgazdasági termelés biztonsága és folyamatossága érdekében egy komlex biztosítási rendszer megvalósítása szükséges. Tisztában vagyok vele, hogy ezek hosszú távra szóló megoldások, ám az alapokat most szükséges lerakni.

Omelcsenko Olekszandr

Észrevételek az Egán Ede Terv megvalósítása kapcsán – olvasói levél

Kárpátinfo hetilap évfolyama: Kárpátinfo hetilap 20. évf. 36. számRovat: GazdaságTelepülés: Ukrajna›KárpátaljaCímkék: Egán EdeKárpátaljaMagyarországanyagi támogatásgazdaságmezőgazdaságvállalkozáForrás: Kárpátinfo hetilap


Forrás:karpatinfo.net
Tovább a cikkre »