Érthetetlen húzás a Belvárostól

A budapesti V. kerületi önkormányzat szerint elfogult a Fashion Street-perben eljáró bíró, mert túl gyorsan helyt adott a Csipak Péter milliárdos vállalkozó érdekeltségébe tartozó, offshore (ciprusi) hátterű Immobilia Zrt. ideiglenes intézkedés iránti kérelmének. Történt ez azután, hogy az önkormányzat egyik hétről a másikra felmondta a céggel ötven évre kötött közterület-használati szerződést. Az ideiglenes intézkedés miatt a helyhatóság most másnak sem adhatja használatba az utcarészt, amíg le nem zárul a per.

Az V. kerületi önkormányzat még Rogán Antal polgármestersége alatt ötven évre használatba adta a Deák Ferenc utca Deák tér és Vörösmarty tér közti, nagyjából hatszáz négyzetméteres részét Csipak Péter milliárdos vállalkozó cégének, a ciprusi hátterű Immobilia Zrt.-nek. A 2008 novemberében kelt közterület-használati szerződés szerint a cég divatbemutatókat, vásárokat, promóciós és exkluzív rendezvényeket tart az utcarészen. Emellett vállalja a terület takarítását, díszítését, a rendezvényeket nyolc nappal előbb bejelenti, a területet pedig csak „engedélyezett módon, célra és mértékben” használhatja. E feltételek megsértése esetére azonnali felmondási jogot is fenntartott magának az önkormányzat.

2009 nyarán aztán a használati díj tekintetében módosították a szerződést, Csipakék ugyanis egy külön közérdekű kötelezettségvállaló szerződésben aláírták, hogy felújítják az utcarészen a homlokzatokat, és hozzájárulnak az utcaburkolat és a világítás korszerűsítéséhez. Ezt meg is tették, a felperes érvelése szerint – mivel számítottak az ötven évig tartó használatra – még hitelt is felvettek a beruházáshoz, amit a cég a mai napig törleszt.

Idén március közepén aztán az önkormányzat úgy döntött, hogy visszavonja a közterület-használathoz adott tulajdonosi hozzájárulást, és a hónap végére felmondja a szerződést. Az erről szóló javaslatot Böröcz László alpolgármester nyújtotta be, és az Origo szerint a kormánypárti képviselők mellett az LMP is igent nyomott rá. A felmondás oka, hogy az Immobilia nem szerződésszerűen használja a Deák Ferenc utcát. Nem exkluzív rendezvényeket tart ott ugyanis, hanem sima, közönséges vásárokat, ezzel pedig „kiüresíti a szerződés eredeti célját” – érvelt az V. kerületi önkormányzat. Felszólították ezért a céget, hogy március 29-ig állítsa vissza az eredeti állapotot, és szüntesse meg a közterület-használatot.

Megállj!

Az Immobilia keresetet adott be a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB), hogy az állapítsa meg: az önkormányzat saját rendeletébe és a polgári törvénykönyvbe ütközően mondta fel a határozott idejű szerződést, tehát az továbbra is érvényben van. Hogy a jogvita eldöntéséig is használhassa a területet, ideiglenes intézkedés iránti kérelmet adott be. Ebben azt kérte, hogy az önkormányzatot tiltsák el a felmondásból eredő jogai gyakorlásától (például hogy közterület-felügyelőkkel akadályozzák meg a használatot), és tiltsák meg azt is az önkormányzatnak, hogy a jogvita lezárultáig másnak adjon használati jogot az érintett utcarészre. Amint arról az Origo beszámolt, a PKKB március 25-én egy végzéssel el is rendelte a felperes által kért ideiglenes intézkedéseket.

Egyelőre nem léptek előre

Az első tárgyalási nap szerdán volt, de a felek érveinek ismertetésénél tovább nem igazán jutott az ügy. Az Immobilia szerint egyébként azért volt jogellenes az V. kerület részéről a felmondás, mert a szerződés semmilyen minőségi kitételt nem tartalmazott az utcarészen tartott rendezvényekre vonatkozóan. A cég – amely egyébként állítása szerint rendesen fizette a használati díjat – jogként kapta, nem pedig kötelezettségként vállalta a különböző exkluzív és promóciós rendezvények tartását. Ráadásul az önkormányzat korábban sosem panaszkodott a rendezvények színvonalára, mígnem egyszer csak hirtelen felmondta a kontraktust – érvelt a felperes. Pár külföldi cikket is bemutattak arról, hogy milyen nívós rendezvények voltak a Fashion Streeten.

A cég szerint a felmondás „mondvacsinált” volt, valós indok nélkül, holott egy ötven évre aláírt megállapodás esetén különösen terheli az együttműködési kötelezettség az önkormányzatot. Az V. kerületnek a felmondással csak az a célja, hogy „mások arassák le a felperesi munka eredményét” – fejtette ki a cég a keresetlevélben.

Szemüveget a bírónak?

Az Immobilia ügyvédje csak annyit közölt, hogy fenntartja a keresetlevelet. Az érdeklődők már csak az alperes jogi képviselőjében bízhattak, hogy hátha jobban kifejti, mit ért az önkormányzat a rendezvények kiüresítése alatt. Ez nem történt meg, helyette viszont egy elfogultsági indítványt terjesztettek be Jaczkó Beáta Irén bírónő ellen, aki ezen láthatóan elképedt. Mint kiderült, az önkormányzat azért tartja elfogultnak a bírót, mert túl hamar döntött az ideiglenes intézkedésről, ezért biztosan már kialakította a véleményét az üggyel kapcsolatban.

Hogy mindennek mi értelme van? Valószínűleg csak hirtelen nem jutott jobb a helyhatósági jogászok eszébe. Az időhúzás ugyanis nekik sem előnyös, mégpedig az ideiglenes intézkedés miatt. Ha ugyanis valóban az volt a cél, amit a felperes sejt – vagyis hogy másnak akarták a területet átjátszani –, akkor e cél esetleges elérését most elodázták. Május végéig mindenesetre áll az ügy, addig a bíróságon eldöntik, hogy elfogult-e a bírónő. Egy darabig még biztosan folytatódnak a “színvonaltalan”, “kiüresített” vásárok a Fashion Streeten.


Forrás:mno.hu
Tovább a cikkre »