Emléktáblát avattak Bagu Balázsnak Bátyúban

Szívekbe zárt emlékezet

Bagu Balázs Kárpátalja-szerte ismert magyartanár, helytörténész, anyanyelv- és hagyományápoló öt évvel ezelőtt távozott az élők sorából. Július 9-én, halálának évfordulóján családja, barátai, tisztelői körében a Beregszászért Alapítvány, a Bagu Balázs Irodalmi Társaság a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával emléktáblát avatott szülőfalujában, Bátyúban, a községi könyvtár falán. Az emlékjelre a domborművet Balogh Géza nyíregyházi szobrász készítette.
Az avatóünnepségen megjelenteket Tuba Gizella, a könyvtár vezetője üdvözölte. Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány elnöke méltatta Bagu Balázs, az igaz ember munkásságát, aki, mint hangsúlyozta, megérdemli, hogy méltó emlékjel őrizze nevét. Az Alapítvány munkájáról szólva elmondta: fontosnak tartják, hogy emlékjelt kapjanak azok a kárpátaljai magyarok, akik sokat tettek nemzetünk, kultúránk, anyanyelvünk megmaradásáért. Az emléktáblák mellett sírokat is gondoznak, illetve humán tevékenységet is folytatnak, most például a bátyúi egészségügyi központnak ajándékoztak EKG-készüléket és vérnyomásmérőt, illetve a helyi könyvtárnak hoztak könyveket.

Igencsak szívhez szólóan méltatta a nagyszerű ember érdemeit Nagy Zoltán Mihály József Attila-díjas író. Hangsúlyozta: Bagu Balázs jelleme, meg nem alkuvó nemzeti elkötelezettsége, tanári munkássága, helytörténeti kutatásainak eredménye az elkövetkező nemzedéktől is tiszteletet és elismerést érdemel. Ő felismerte a nemzetünket veszélyeztető baljós jeleket, nem nyugodott bele a pusztulásba – figyelmeztetett értékeink mentésére. Bagu Balázs értékeket mentett, s értéket teremtett, mindenkor példát mutatott a helytállásban. Nem menekülni, hanem szembefordulni kell, hangoztatta. Fogadjuk meg ezt az intelmét! Ne engedjük, hogy kisszerű, önös érdekek kiszorítsanak bennünket szülőföldünkről, az általunk elhagyott kishazát belakják arra méltatlan idegenek! Dacosan maradjunk, hogy se a szülőföld, se annak mélyén nyugvó Bagu Balázs ne érezze magát elhagyottnak, fogalmazott Nagy Zoltán Mihály.

Nagy Petronella beregszászi magyar konzul elismeréssel szólt Bátyú magyarságának összetartásáról, nagyszerű közösségformáló rendezvényeiről. Legyenek méltó örökösei Bagu Balázs hagyatékának, mondta. Sas Piroska, a bátyúi Bagu Balázs Irodalmi Társaság elnöke szólt a társaság munkájáról, emlékezett a nagyszerű pedagógusra, majd egy saját verssel adózott emlékének. A közös gyermekkort, az iskolai, a tanítóképzős éveket elevenítette fel a kortárs, Bagu Gizella. Az emléktábla leleplezését követően a család nevében Bagu Géza mondott köszönetet az emléktábla-avatóknak és az emlékezőknek.

„…becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek és elöljáróitokat az Úrban, és intenek titeket, és az ő munkájukért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel…” – helyezte a megemlékezők szívére Pál apostol (1Thessz 5, 12–13) intését Kacsó Géza, emlékeztetve arra, hogy Bagu Balázs pedagógusként és presbiterként is példát mutatott mindenkor. A legnagyobb megbecsülés pedig, mondta a lelkész, ha az elöljáróknak vannak követői.

Az emléktábla-avató ünnepségen Gazdag Ágnes Demény Ottó Anyanyelv című versét, Nyeste Veronika Adrienn pedig Vári Fábián László Szent a föld (Nyírő József hazatér) c. versét mondta el. Balogh Mária, az Együtt Nyugdíjasklub elnöke saját versével emlékezett Bagu Balázsra, majd a nyugdíjasklub énekkarának előadása színesítette a programot.

Az emlékezés koszorúzással és a Szózat eléneklésével ért véget.

Kovács Erzsébet

Kárpátinfo hetilap évfolyama: Kárpátinfo hetilap 20. évf. 28. számRovat: BelföldTelepülés: Ukrajna›Kárpátalja›Beregszászi járás›BeregszászCímkék: BátyúKárpátaljaemléktáblakárpátaljai magyarságForrás: Kárpátinfo hetilap


Forrás:karpatinfo.net
Tovább a cikkre »