Elkezdődik a komáromi kórház belgyógyászati pavilonjának újjáépítése

Elkezdődik a komáromi kórház belgyógyászati pavilonjának újjáépítése

NYITRA. Hétfõn, 2017. július 10-én lezajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat 32. képviselõ-testületi ülése. A döntésekrõl Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártja Nyitra megyei frakciójának vezetõje tájékoztatta portálunkat.

Mivel eldõlt, hogy a következõ megyei választások 2017. november 4-én zajlanak, a testületi ülésen jóváhagyták a következõ, 5. megyei választási idõszak választási körzeteit. Minden marad a régiben, a megyei önkormányzatnak továbbra is 54 képviselõje lesz. Az új megyei képviselõket – további körzetek mellett – a 8 mandátumos komáromi, 8 mandátumos érsekújvári, 3 mandátumos párkányi, 9 mandátumos lévai valamint a 4 mandátumos vágsellyei választási körzetben választják majd meg.

Farkas Iván az MKP megyei képviselõcsoportja nevében javaslatot tett a Komáromi Általános Kórház belgyógyászati pavilonjának újjáépítésére, 2,4 millió euró összegben. Ebbõl 1,5 milliót a kórház üzemeltetõje fedez, 870 ezer eurót pedig Nyitra megye. "Az ingatlanok tulajdonosa, Nyitra megye az újjáépítés befejezésével, az épület átadását követõen állja majd a kiadások rá esõ részét. A határozat jogerõre emelkedésétõl számítva 30 napon belül el kell kezdeni a beruházást és 2018. végéig azt be kell fejezni. A folyamat ellenõrzésére az MKP képviselõcsoportja 2017.õszén képviselõi ellenõrzést tart majd az építkezésen.  A megyei hivatal beterjesztése alapján a Komáromi Általános Kórház üzemeltetõje 500 ezer euró összegben újjáépíti a kórház sürgõsségi ellátását, a fül-orr-gégész osztály valamint a hozzá kapcsolódó mûtõk részlegét. Mindkét beterjesztést a megyei képviselõ-testület szinte egyhangúlag elfogadta" – hangsúlyozta Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártja frakcióvezetõje.

"A megyei képviselõ-testület elfogadta a kínálati eljárás eredményét, mely szerint a Forlife Kht. valamint az Agel Slovakia részvénytársaság 2020-tõl kezdõdõen további 20 évre üzemeltetheti a Komáromi Általános Kórházat" – ismertette a döntést a frakcióvezetõ, hozzátéve, a háromoldalú szerzõdés melléklete az üzemeltetõ felvállalása beruházások megvalósítására a 2020 és 2039 közötti idõszakban. Kötelezte magát új onkológia pavilon megépítésére és berendezésére a legkorszerûbb egészségügyii berendezésekkel és mûszerekkel, 20 millió eurót meghaladó összegben.

A közgyûlés elfogadta a Deutsch-Slowakische Akademien részvénytársaság kérvényét a Nyitra, Érsekújvári úti szakközépiskola üzemeltetésére 2017.szeptember 1-tõl kezdõdõen 15 éves idõtartamra. Éves szinten 1 euró bérleti díjért, miközben 4 millió euró összegben vállal tõkeinjekciót a szakképzés korszerûsítésére és infrastrukturális beruházásokra.

A képviselõ-testület jóváhagyta Nyitra megye 2017-es díjazottjait, azon személyiségeket, akik ebben az évben megérdemelten vehetik át a megyei díjat. Hármuk közül az egyik Korpás András mérnök. "Ezennel az MKP képviselõi csoportja nevében gratulálhatok a kiváló szõlõnemesítõnek és borásznak a megyei kitüntetéshez!" – mondta Farkas Iván.

A 2017/1 számú általános érvényû rendelet alapján a megyei önkormányzat megítélte az egészségügyi ellátás keretében, az elfekvõ részlegek üzemeltetését elõsegítõ megyei támogatásokat. "A komáromi Angyali Kezek Kht. megérdemelten 15 ezer euró támogatásban részesül. E támogatásért meg kellett küzdenünk, hiszen módosító indítványában a KDH képviselõcsoportja egy nyitrai karitásznak  ítélte volna meg a komáromiaknak szóló támogatás jelentõs részét" – ismertette a döntés hátterét a frakcióvezetõ.

Farkas Iván javaslatára a megyei hivatal igazgatója beszámolót tartott a megyei fenntartású, II. és III. osztályú közutak burkolat-felújításának folyamatáról, az elkészült beruházásokról.

"A 2016. év második határozatában szereplõ útszakaszok burkolat-felújítása megtörtént. A 2017. elsõ és második határozatban szereplõ útszakaszok burkolat-felújításának közbeszerzése 2017.június 1-én megkezdõdött. Valószínû, hogy 2017. õszéig a két megyei határozatban szereplõ útszakaszok burkolata is megújul" – mondta a frakcióvezetõ, kitérve arra is, hogy a megyei közgyûlés a megye tartalékalapjából anyagi támogatást hagyott jóvá a megyei útkarbantartó részvénytársaság eszközparkjának bõvítésére, 1 millió euró összegben. Ennek köszönhetõen sûrûsödik majd a megyei közutak mentén levõ gyom kaszálásának intervalluma, amely a közelmúltig igen érzékeny kérdés volt. "Remélhetõen a gépkocsivezetõk és a polgárok értékelik majd a kedvezõ változást. Bõvül majd a megyei útkarbantartók eszközparkja is, amely az utak karbantartását szolgálja" –  jegyezte meg végül Farkas Iván, az MKP frakcióvezetõje.


Forrás:hirek.sk
Tovább a cikkre »