Elhunyt Tóth Mária Mercédesz CND nővér

Elhunyt Tóth Mária Mercédesz CND nővér

2016. szeptember 23-án, életének 88., szerzetességének 67. évében elhunyt Tóth Mária Mercédesz, a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend szerzetesnővére. Testét, végakaratának megfelelően, október 1-jén a győri Szentlélek-templomban helyezték örök nyugalomra.

Mercédesz nővér 1928-ban született a Vas megyei Alsóújlakon. Elemi és polgári iskoláit Győrben végezte. Tanulmányait a győri Szent Orsolya Rendi Tanítóképzőben folytatta. 1947-től a Notre Dame Rend zalaegerszegi Gróf Klebelsberg Római Katolikus Tanítóképzőjének diákja volt. Már ekkor komolyan készült a hivatására, hogy a Notre Dame Rend tagjaként taníthassa az ifjúságot. Az 1948-as államosítást követően a szerzetesnővéreknek a klauzúrát és a tanítóképzőt is el kellett hagyniuk. Mercédesz nővér a nehéz idők ellenére 1949. október 11-én letette első fogadalmát, majd 1952. október 7-én – Rózsafüzér Királynőjének ünnepén – örökfogadalommal erősítette meg azt.

A szétszóratás évei alatt Győrben élt szüleivel. Több mint hat éven át a helyi textilgyárban dolgozott. A kántorképző elvégzését követően a győri Szent Imre-templom plébánosa kántori szolgálatra kérte fel. Nyugdíjas éveiben aktívan bekapcsolódott kántorként, hitoktatóként a győri Szentlélek-templom közösségének építésébe, a templomi szolgálatba.

A rendszerváltás után a Notre Dame Rend szerzetesnővérei újraalakíthatták a negyvenöt évvel korábban kényszerből felbomlott közösséget. Mercédesz nővér 1993. augusztus 28-án visszatért a Notre Dame Rend zalaegerszegi zárdájába. Közreműködött a rendhez tartozó Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium elindításában. Több mint húsz éven át ő volt a zárdakápolna őre, gondozója, kántora, az iskola lelki életének irányítója. Ez idő alatt közel félezer kisgyermeket készített fel az első szentáldozásra, foglalkozott a ministránsokkal, szívesen meghallgatott bárkit, aki lelki kérdésekben fordult hozzá. A zárda kápolnája az ő kezdeményezésére újult meg. 

Munkája igazi, szívből végzett szolgálat volt, amellyel Isten országát építette. 1999-ben a Magyar Katolikus Püspöki Kar a Szent Gellért-díj arany fokozatával ismerte el a katolikus oktatásban végzett érdemeit, majd 2010-ben a Zalai Gyermekekért Egyéni Díjat vehette át. 

Egy diákok által készített interjúban így vallott hivatásáról: „Nincs annál szebb érzés, mint mikor hallom az udvaron játszó vidám gyermekek kacaját! Az ifjúságnak és a tanításnak szenteltem életem Jézus mellett. Fontos hát, hogy az iskola tisztességes, becsületes, keresztény életű gyermekeket neveljen. Ti lesztek a jövő nemzedéke. Minden, amit valaha tettem, értetek, a magyar katolikus gyerekekért volt. Ez az én hivatásom!”

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »