Életemet tettem fel a szegény magyar nemzetnek iga alól való felszabadítására – 340 éve született II. Rákóczi Ferenc

Életemet tettem fel a szegény magyar nemzetnek iga alól való felszabadítására – 340 éve született II. Rákóczi Ferenc

A vezérlő fejedelem 1676. március 27-én született a felvidéki Borsiban. 1703-ban, amikor megkezdődött a harc a haza függetlenségéért, a nép nagy lelkesedéssel fogadta őt. A szabadságharc vezére ezt a kiáltványt intézte övéihez:

„Megjöttem, megjöttem, mivel elszántam magam a fegyveres harcra. És sorsomat, életemet édes hazánk régi szabadságunk javára kívánom szentelni. Engedelmesen követem hazám parancsát és véremet minden privátumra való vágyakozás nélkül kiontani kész vagyok. De tőletek is azt várom, hogy elöljáró tisztjeiteknek engedelmeskedjetek, a haza örökös megmaradásának ügyét kívánjátok szolgálni. Most amikor a császárt minden oldalról körül vették ellenségei alkalmasabb időt nem remélhetünk, hogy a törvénytelen és szenvedhetetlen iga alól felszabadítsuk országunkat. A porcióztató adóztató kenyerünket, sónkat elvevő ellenség rontására szólítom hadba az ország minden rangú és rendű népét. De szigorúan megtiltom, hogy egyházi személyeket vagy nemeseket háborgassatok vagy a szegény népen hatalmaskodjatok. Fegyvert kötöttem, életemet tettem fel a szegény magyar nemzetnek iga alól való felszabadítására és soha el nem hagylak titeket. Régi szabadságunkat kívánjuk helyreállítani. Városok, falvak helységek a jobbágyok ha fegyvert fognak és velünk harcolnak mind maguk mind utódaik felszabadíthassanak, úr dolgától adózástól mentesítessenek.”

Emlékezzünk a vezérlő fejedelemre és a kor hőseire a "kurucok történelemtanárának", Lipusz Zsoltnak tanulmányaival:

Nemzeti büszkeségeink, a kuruc hősök: II. Rákóczi Ferenc, a vezérlő fejedelem (VI. rész)

Nemzeti büszkeségeink: a kuruc hősök – Thököly Imre, a "kuruc király"

Thököly Imre, a "kuruc király" (II. rész) 

Nemzeti büszkeségeink, a kuruc hősök – III. rész: Zrínyi Ilona

Nemzeti büszkeségeink, a kuruc hősök: Zrínyi Ilona, a bátor és heroikus lelkű nő (IV. rész)


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »