Elégedetlen polgármesterek

Elégedetlen polgármesterek

Alkalmazottaik méltányos bérezését és olyan intézmény létrehozását kérik a municípiumi polgármesterek, amely segít az egymásnak ellentmondó romániai törvények, rendelkezések egyértelműsítésében – derült ki a Közép Régió városvezetőinek tegnapi sepsiszentgyörgyi találkozóját követően. A háromszéki megyeközpontban létrehoznak egy regionális irodát, melynek feladata lesz olyan felméréseket, elemzéseket készíteni, melyek segítenek az önkormányzatok működésének ésszerűsítésében, a feladatok ellátását könnyítő jogszabályok kidolgozásában.

Robert Sorin Negoiță, a Romániai Municípiumok Szövetségének elnöke országos körútja során érkezett Háromszékre, Sepsiszentgyörgyön találkozott a Közép Régió megyei jogú városainak vezetőivel. A megbeszélés következtetéseit sajtótájékoztatón összegezte közösen Antal Árpád sepsiszentgyörgyi és George Scripcaru brassói polgármesterrel. Elmondta, hogy az általa elnökölt szervezethez 109 település tartozik több mint 10 millió lakossal, olyanokkal, akik a legnagyobb mértékben járulnak hozzá Románia fejlődéséhez. Nemcsak Sepsiszentgyörgyön, de más találkozókon is egyik legsúlyosabb gondként merült fel a központi és a vidéki közigazgatásban dolgozók bérei közti különbség.

A bérek közötti eltérés szinte négyszeres (a bukarestiek javára), annak ellenére, hogy a központi hivatalnokokat többnyire felelősség sem terheli. Mindez súlyos munkaerő-hiányhoz vezetett, álláshirdetéseikre lassan már jelentkezők sincsenek – mondotta. Felvetette azt is, hogy a polgármesteri hivatalokat több mint harminc szerv ellenőrzi, jönnek, számon kérnek, jegyzőkönyvet állítanak ki, de ha tévednek – véleménye szerint ez gyakran előfordul –, senki nem kéri számon tőlük. Nem azt kérik, hogy ne legyen ellenőrzés, erre szükség van, de azt igen, hogy az igazságtalan büntetésekért feleljenek az azokat kiróvók. Negoiţă nem ért egyet a fejlesztési alapok elosztásának módjával sem, véleménye szerint kihalóban lévő, fiatalok nélküli falvakban építenek iskolát, óvodát, sportpályát, de nem jut oda, ahol valóban szükség lenne ezekre.

Antal Árpád szerint is csak akkor nyújthatnak minőségi szolgáltatást hivatalaik, ha kiegyenlítik a béreket, ugyanakkor megfogalmazta igényüket: hozzon létre Bukarest egy olyan ügynökséget, amely egyértelműen állást foglalhat az egymásnak ellentmondó törvények, rendelkezések útvesztőjében, s melynek szava nem kérdőjelezhető meg a különböző ellenőrző szervek, bíróságok által. Jelenleg hiába fordulnak útmutatásért bármelyik hivatalhoz, azt a választ kapják, járjanak el a törvény szerint, hangsúlyozván, a felelősség őket terheli. Hasonló ügyekben teljesen különböző megoldásokat fogadnak el a különböző megyékben, és a bírósági ítéletek is ellentmondanak egymásnak, sokszor még egyazon intézményen belül is. A három polgármester egymást túllicitálva mesélte eseteit, mint kiderült, talán a legtöbb bírságot Scripcarura rótták ki a különböző hatóságok, sokszor teljesen abszurd, hatáskörébe sem tartozó dolgok miatt.

A polgármesterek azt is megfogalmazták, hogy sürgetik a decentralizációt, bebizonyosodott a korábban átvett intézményekről – kórházakról, iskolákról –, hogy sokkal jobban működnek, mint a bukaresti fennhatóság alatt. Negoiţă szerint a kormánynak át kellene adnia a kihasználatlan katonai területeket, az elhagyott mozikat, kultúrházakat, a sportbázisokat, az üresen álló ingatlanokat, mert a polgármesteri hivatalok a lakosság javára hasznosíthatnák ezeket.

Farkas Réka
Háromszék


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »