Dicsőség az Aradi Tizenhármaknak!

Szegény Kiss Ernő nem tudhatta, hogy az eleméri (Vajdaság-Bánság) templom megépítésével majdani végső sírhelyét állította fel. De ez nem volt rövid út még az 1849. október 6-ai kivégzés után sem… Kiss Ernőt és három társát hajnali fél hatkor lőtték agyon Aradon.

Magyar Menedék - Tepe

A honvédtábornok tetemét a kivégzést követő második napon a tábornok ordonánca, hűséges huszárja, Kovács Mihály (1809-1898) ásta ki, miután megvesztegette az elföldelt holttesteket őrző bakókat, és felettesét hamis sírfelirattal temette el az aradi temetőben.

Hat évig alig tudta valaki, hogy az egyszerű sírban ki nyugszik.
Utóbb innen emelték ki a koporsót, és szállították át Katalinfalvára ( Közép-Bánságban, Nagybecskerektől északkeletre), és a templom kriptájában helyezték el, amely tizenhat évig volt a nyughelye.

De ez még nem a végső hely…
Eleméri és ittebei Kiss Ernő (1799-1849) honvéd tábornok, aradi vértanú földi maradványait végül átvitték Elemérbe a családi sírboltba.

Azóta itt alussza örök álmát az áldozatkész hazafi, a magyar szabadságharc vértanúja.
Isten nyugosztalja most már békében a Magyar Nemzet hős tábornokának áldott hamvait!
Gondoljunk rá és tizenkét társára s valamennyi szabadságharcos vértanúra mély tisztelettel!

Az aradi Tizenhármak kivégzésük időrendjében:
Lőpor és golyó általi halállal halt (reggel fél hatkor)
– Lázár Vilmos főtiszt (ezredes),
– Dessewffy Arisztid tábornok,
– Kiss Ernő tábornok,
– Schweidel József tábornok.
Kötél általi halállal halt (reggel hat óra után)
– Lovag Pöltenberg Ernő tábornok,
– Török Ignác tábornok,
– Láhner György tábornok,
– Knezich Károly tábornok,
– Nagysándor József tábornok,
– Gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok,
– Aulich Lajos tábornok,
– Damjanich János tábornok,
– Gróf Vécsey Károly tábornok.

facebook


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »