Dáridó derceni módra

Ünnepség sztárvendégekkel

Dercenben az összetartozás, a béke és szeretet hármas jelszavával rendeztek nagyszabású ünnepséget, melyre meghívást kaptak a megye magyarlakta településeinek küldöttei, a munkácsi járás illetve a környékbeli falvak vezetői. A fő szervező, a helyben működő „A közös Európáért civil szervezet” tagsága mellett a program előkészítésében és lebonyolításában részt vállaltak az UMDSZ aktivistái is.

Az ünnepélyes megnyitón Máté Gyula helyi polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik tevőlegesen részt vettek a Derceni Dáridó Fesztivál létrehozásában, külön is kiemelve Viktor Baloga parlamenti képviselő szerepét. Mihajlo Ivan, a Munkácsi Járási Tanács elnöke a Kárpátalján békésen együtt élő népek közös ünnepének nevezte ezt a vidám együttlétet.

Minden egyes alkalmat meg kell ragadnunk, hogy hálát adjunk a Teremtő Istennek azokért az ajándékokért, amit tőle kapunk, figyelmeztetett rövid áhítatában Máté Richárd református lelkész. Imádkozzunk azért, hogy bölcsességre tegyünk szert, világosan felismerjük, hogy mennyi minden jóval lát el bennünket a Mindenható.

A munka után édes a pihenés. Dercen szorgos népe ezen a napon megpihen, s a nagyszámú vendégsereggel együtt élvezi ennek a gyönyörű őszi napnak minden adományát, kezdte ünnepi beszédét Erdei Péter beregszászi magyar konzul, aki örömmel konstatálta, hogy Kárpátalján a látható gazdasági nehézségek ellenére milyen sokszínű és gazdag a kulturális élet. Közös erőfeszítésekkel ezt kellene megőrizni.

A mai nap folyamán sok neves előadó lép majd fel, de nekünk a mi gyerekeink és unokáink a legnagyobb sztárok, hangsúlyozta a főszervező, Biró Lajos, „A közös Európáért civil szervezet” elnöke. Köszöntötték az egybegyűlteket Dercen magyarországi testvértelepüléseinek küldöttei, akik ezúttal sem üres kézzel érkeztek. A tolcsvaiak például írószercsomagot hoztak a Derceni Középiskola tanulóinak és pedagógusainak.

Biró Okszána, a megyei tanács képviselője beszédében azt hangsúlyozta, hogy meg kell becsülni az élet örömteli pillanatait. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben az ilyen vidám, bensőséges alkalmaknak még inkább megnő a közösségépítő szerepük.

A paraszti gazdálkodásban szeptember utolsó napjai már a betakarítási munkálatok végét, az őszi vetés kezdetét jelentették, kezdte ünnepi beszédét Zubánics László, az UMDSZ elnöke. Mindenképpen fordulópont, melyhez számos szokás, hiedelem fűződik. Az őszi mulatságok, társas alkalmak pedig egyben a paraszti kultúra továbbélését biztosították. Nekünk, a XXI. század kárpátaljai magyarjainak pedig az a feladatunk, hogy ezt a gazdag örökséget  – a modern kor szellemiségéhez igazítva – továbbadjuk. A mostani nagyszabású rendezvény, melyre az ungvári, munkácsi, beregszászi, nagyszőlősi falvak küldöttei is szép számban megjelentek, szintén a szellemi-kulturális hagyaték továbbadását szolgálja, egyben azt a reményt is felvillantja, hogy tudunk élhető életet teremteni szülőföldünkön.

Dercenben, a Munkácsi járás legnépesebb magyarok által lakott községében a helybéliek most együtt mulatnak a közeli településeken élő ukrán sorstársaikkal, kezdte beszédét Viktor Baloga parlamenti képviselő. Ezekben a nehéz időkben még inkább észrevehető egymásra utaltságunk. Kérjük a Jóistent, hogy segítsen bennünket abban, hogy ez a gyümölcsöző együttműködés még szorosabbá váljon.

A színpadot először a helyi óvodások vették birtokukba, akik versben, dalban, táncban adtak számot tudásukról, bontakozó tehetségükről. Aztán a több évtizedes múltra visszatekintő Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes tagjai adtak ízelítőt a Kárpát-medence különböző régióinak táncai-ból. Az utánuk következő Kokas Banda szintén a magyarság gazdag folklórhagyományaiból merítkezve állította össze ünnepi műsorát. Nagyszerű hangulatot teremtett a magyarországi sztárvendég, Bódi Csaba. Nagy tetszést aratott a közönség soraiban az a divatbemutató, amelyen 11 csinos derceni lány mutatta be az elegáns alkalmi ruhákat.

A késő estébe nyúló utcabálon pedig a Bózsár zenekar húzta a talpalávalót.

Kovács Elemér

Kárpátinfo hetilap évfolyama: Kárpátinfo hetilap 20. évf. 39. számRovat: BelföldTelepülés: Ukrajna›Kárpátalja›Munkácsi járás›DercenCímkék: DercenKárpátaljakárpátaljai magyarságünnepségForrás: Kárpátinfo hetilap


Forrás:hetilap.karpatinfo.net
Tovább a cikkre »