Csonoplya – Nemesmilitics: Zarándokok százai a Sarlós Boldogasszony-napi szentmisén

Csonoplya – Nemesmilitics: Zarándokok százai a Sarlós Boldogasszony-napi szentmisén

Az idén is több százan zarándokoltak Sarlós Boldogasszony ünnepe alkalmából a Nemesmilitics és Csonoplya mezsgyéjén, a határban elhelyezkedő kegykápolnához és szentkúthoz. Az 1894-ben Szűzanya tiszteletére épült kápolna a mögötte levő forrással szerényen bújik meg a szántóföldek övezte, festői szépségű tájban zarándok szeme előtt feltáruló oázisban, amely fölé óriásira nőtt fák lombja árnyékol. Nemcsak a szentkút őre, ft. Horváth Endre csonoplyai plébános, hanem az ünnepi szentmisére zömmel visszatérőként igyekvő hívek is úgy élik meg ezt a helyet, ahol test és lélek gyógyírre talál. Közülük sokan nemcsak július 2-án jönnek ki ide, hanem az év során is gyakorta ezen a helyen keresnek vigasztalást, útmutató jelet a gondok megoldására, de legalább ennyien nem kérni, hanem hálát adni jönnek.

Méltánytalanul kevéssé ismert e szakrális létesítmény, vagy legalábbis feledésbe merült, hiszen az idősebbek emlékeznek még arra, amikor processzióban vonult a két szomszédos faluból a hívő nép a kápolna előtti kereszthez hálát adni az aratás kezdetéért, a betakarítandó kenyérgabonáért.

A megkérdezettek közül Liliom Anna elmondta, ő a gyógyulásáért jár ide hálálkodni, míg Dobi Rózsa év közben is itt könyörög az égiek segítségéért, és imái meghallgattatnak, ő egyébként gyerekkora óta kötődik e helyhez, mert hosszú időn keresztül családja viselte gondját a szentkútnak.

A fiatal nemzedék sem hiányzik. Sőt! Militicsről Željko Zelićtyel, a Kisboldogasszony-templom orgonistájával tizen- és huszonévesek jöttek gyalog az országúton, majd a szántón keresztül, imádkozva-énekelve. A 21 éves csonoplyai Szakács Dávid szerint viszont az ő korosztálya már, sajnos, nem tulajdonít jelentőséget az efajta áldozatnak, pedig nagy szükség lenne élni ezekkel az alkalmakkal, hiszen a mindennapok igencsak próbára teszik a fiatal nemzedékeket.

– Ez az alkalom minden évben az Istennel szabadban való találkozás örömét adja meg azoknak, akik eljönnek. Valahol épp arra emlékeztet, hogy mik a gyökereink. A gyökereink, akármilyen világban is élünk, a földműves társadalomnak az egészséges életében keresendők, és abból egy szép rész maradt itt, a szentkúton – nyilatkozta ft. Horváth Endre, aki egyebek közt e forrás vizének gyógyító hatására vonatkozóan elmondta, nem tapasztal semmiféle csodahajhászást, de egészen biztos, hogy ott, ahol őszinte szívvel keresik az Istent, ott történnek csodák is.

Az idei, hagyományosan kétnyelvű, magyar és horvát ünnepi szentmisének ft. Pósa László óbecsei plébános volt a szónoka. Közreműködött Zlatko Žuvel zombori karmelita szerzetespap és ft. Horváth Endre.

FCZS


Forrás:vajma.info
Tovább a cikkre »