Csökkentenék a menedékkérők szociális ellátásait

Szigorítana a menekültügyi szabályokon, így csökkentené a menedékkérők szociális ellátásait és egy hónapra rövidítené a menekültek befogadóállomáson való tartózkodását a Belügyminisztérium tervezete, amely hétfőn került fel a kormány honlapjára.

A belügyi tárca két javaslatot tett közzé, az egyik a migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról, a másik pedig migrációs tárgyú és azzal összefüggő törvények módosításáról szól. Ez utóbbi nyolc jogszabályt érint, köztük a menedékjogi törvényt, amelynek módosítását „a menedékjog intézményével tömegesen visszaélőkkel szembeni hatékony fellépéssel” indokolják.

A tervezet szerint a szigorítás elsődleges iránya a menedékkérőket és a nemzetközi védelemben részesítetteket megillető szociális ellátások csökkentése, mert ezzel az intézkedéssel elkerülhetőnek tartják, hogy „a gazdasági migránsok kizárólag a jobb élet reményében Magyarországon terjesszenek elő menedékjog iránti kérelmet”. E célból megszüntetnék az integrációs szerződés intézményét, valamint bizonyos támogatásokat, így a nemzetközi védelemben részesítettek – menekültek, oltalmazottak – nem lennének jogosultak olyan juttatásokra, amelyek a magyar állampolgárokat sem illetik meg. A kormányrendeleteket módosító tervezet szerint hatályon kívül helyeznék a lakhatási támogatást és a beiskolázási támogatást, valamint sem a menedékkérők, sem a nemzetközi védelemben részesítettek nem lennének jogosultak költőpénzre.

Két hónap helyett egy

A tervezett törvénymódosítás szerint az elismerést követően a menekültek, az oltalmazottak a jelenlegi két hónap helyett csak egy hónapig lesznek jogosultak a befogadóállomáson tartózkodni, és ez alatt az idő alatt kell a magyarországi tartózkodásuk feltételeit megteremteniük.

A tervezet indoklásában kitérnek arra is, hogy míg a menekültügyi őrizet elrendelésére eddig csak a dublini eljárás szerinti átvétel esetén volt lehetőség, a módosítással a dublini eljárás biztosítása céljából visszaadás esetén is őrizetbe lehet venni a külföldit.

A Belügyminisztérium arra is javaslatot tesz, hogy a jövőben a menekültügyi hatóság háromévente felülvizsgálja a menekültkénti elismerés feltételeinek fennállását, így a nemzetközi védelemre már nem szoruló személyek esetében a jogállás visszavonható lenne.

Szigorítanák a tartózkodási engedély belföldi kérelmezésének szabályrendszerét is, mert indoklásuk szerint nagyszámú harmadik országbeli állampolgár használja fel visszaélés-szerűen a tartózkodási engedély belföldi kérelmezését és az ahhoz kapcsolódó méltányossági eljárást arra, hogy a kiutasító döntés elrendelését vagy a korábban elrendelt kiutasítás végrehajtását akadályozza.

A tervezet ugyanakkor egyszerűsítené a nemzetgazdasági érdekből kiadható tartózkodási és letelepedési engedély megszerzésének lehetőségét.


Forrás:mno.hu
Tovább a cikkre »