Csintalan László a csíksomlyói búcsú szónoka

Csintalan László a csíksomlyói búcsú szónoka

Csintalan László tiszteletbeli kanonok, tiszteletbeli fő­esperes, csíkdelnei plébános lesz az idei csíksomlyói búcsú ünnepi szónoka – közölte az erdélyi ferences rendtartomány.

csintalan_laszlo_iochom_zsolt_b

A csíksomlyói Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben május 14-én, szombaton 12.30-kor kezdődik a szabadtéri ünnepi szentmise, amelyet Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke mutat be, a szentbeszédet pedig Csintalan László csíkdelnei-csíkpálfalvi plébános mondja.

Az 1950-ben Csík­szépvízen szü­letett Csintalan Lászlót 1975-ben Márton Áron püspök szentelte pappá. A kommunista diktatúra idején Brassóban, Kolozsváron, Brádon, Piskitelepen, Besztercén és Madéfalván szolgált. 1989-ben Bálint Lajos akkori segédpüspök előbb a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántor­iskola magyartanárának, majd a kommunista rendszer bukása után, 1990-ben az iskola igazgatójának nevezte ki, 1991-ben pedig az induló római katolikus líceumi szemináriumok tanfelügyelője is lett. 1996-tól ismét papi szolgálatot vállalt. Sepsiszentgyörgyön, majd Marosvásárhelyen szolgált főesperesi tisztségben, 2009-től pedig Csíkdel­ne-Csíkpálfalva plébánosa.

A csíksomlyói búcsú a Kárpát-medence legnagyobb vallási eseménye, 1567 óta tartják meg pünkösd szombatján a kegy­templomban és a közeli Kis­somlyó-hegy és a Nagy-somlyó-hegy közötti nyeregben.


Forrás:kronika.ro
Tovább a cikkre »