Boldog Bogdánffy Szilárdra emlékeztek szülőfalujában

Boldog Bogdánffy Szilárdra emlékeztek szülőfalujában

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre emlékeztek szülőfalujában, a vajdasági Feketetón (Crna Bara) október 2-án.

Észak-Bánság számos plébániájáról érkeztek zarándokok Feketetóra, valamint törökbecsei, töröktopolyai és beodrai zarándokok is szép számban vettek részt az emlékező alkalmon.

A zarándoklat Rózsafüzér-imádsággal kezdődött, amelyet Mellár József törökbecsei esperesplébános vezetett, ünnepi szentmisével folytatódott és agapéval zárult. A szentmisét Koncz Tibor nagykikindai esperesplébános mutatta be Fiser János általános helynökkel, Hajdu Sándor bírósági helynökkel, Feketetó plébánosával, Mellár József esperesplébánossal, Király Tibor kisoroszi plébánossal, Szemerédi Pál magyarcsernyei plébániai kormányzóval és az ünnepi szentmise szónokával, Masa Tamással.

Az előttünk lévő kép emlékeztet bennünket a szent életű püspökre, Boldog Bogdánffy Szilárdra, aki itt született, néhány méterre ettől a helytől. Innen indult el az útja, ami a vértanúságban, a nagyenyedi börtönben teljesedett ki. Bogdánffy Szilárd élete és példája számunkra is megszívlelendő, jelzi, hogy a 20. és 21. században is lehet szentül élni – mondta Masa Tamás szentbeszédében, aki hangsúlyozta, hogy valamennyien meghívást kapunk az életszentségre, az üdvösségre.

A Bogdánffy-zarándoklatot, amelyet az idei évig a vértanú püspök emléknapján tartottak szülőfalujában, Fiser János általános helynök elmondása alapján a jövőben október első vasárnapján ünneplik majd. Ezáltal mindazok számára lehetővé válik a zarándoklaton való részvétel, akik számára ezt egy munkanap nem teszi lehetővé. Hajdu Sándor bírósági helynök, plébános hangsúlyozta, hogy a jeles ünnepségre nem csak Észak-Bánság, de az egész Nagybecskereki Egyházmegye híveit is szeretettel várják abban a reményben, hogy mind többet imádkoznak a falu szülöttének szentté avatásáért.

A kicsiny észak-bánsági falu Boldog Bogdánffy Szilárd mellett még két papi hivatást adott a Nagybecskereki Egyházmegyének: Király Tibort 1988-ban, Masa Tamást 2003-ban szentelték pappá.

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »