Bocsáss meg!

„Evódiát intem, Sintikhét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban.” (Fil 4, 2)

A filippibeli gyülekezet tagjai Pál apostol kedves, lelki gyermekei, szemmel tartotta őket még a börtönből is. Nem közömbös neki, ha valami rendbontás vagy lelki meghasonlás, perpatvar, veszekedés, meg nem értés van a gyülekezet tagjai között. Mint a gyülekezet felelős lelki felvigyázója, gondozója int. Joga van inteni és kötelessége is, hogy intsen, hiszen az életüket, a lelküket menti meg ezáltal.

A te életedben van-e valaki, aki szeretettel, figyelemmel kíséri életedet, és nemcsak a szépet, jót, de az intést, figyelmeztetést is megmondja, aki lelkigondoz? Elfogadod-e az intést, a figyelmeztetést, a dorgálást, vagy visszautasítod, kritikának tartod?

Ez a két kedves asszony a filippi gyülekezetből, akik Pál apostollal „az evangélium dolgában együtt viaskodtak”, bizonyára szerették az Úr Jézust, szerették a gyülekezetet, lelki vezetőjüket, és szerették egymást. Evódia és Sintikhé talán jó barátnők voltak, akik elmondták egymásnak minden titkukat, örömüket, bánatukat. De a Sátán nem szereti, ha két ember megérti egymást, pláne, ha még szolgálnak is, imádkoznak is együtt. Mindent elkövet azért, hogy a szolgálat, a barátság, szeretet egységét megrontsa, összetörje, megsemmisítse.

Nem tudjuk, mi lehetett a két nő vitájának az oka; pletyka, nagyravágyás, irigység, féltékenység? Mindenképpen valami bűn, ez pedig hamar megrontja az emberi kapcsolatokat. Pál apostol ezért nem akarja, hogy a két asszony szívében a veszekedés, harag, gyűlölet, ellenségeskedés, szeretetlenség felnőjön, és meginti őket név szerint!

Isten ismeri, hogy a te szívedben milyen indulat, megterhelődés van. Ki a te Evódiád vagy Sintikhéd? Békülj meg vele mielőbb!

Az Úr áldássá akarja tenni a barátságot, a lelki közösséget. Ha kell, alázkodj meg, kérj bocsánatot Evódiádtól, Sintikhédnek bocsáss meg. Nő vagy férfi vagy, nem számít, a fontos, hogy fogadd el az intést, és térj meg a haragból, a veszekedésből, ne légy szégyenére a gyülekezetnek, családodnak, baráti közösségednek! Engedd, hogy a Szent Lélek győzedelmeskedjen a Sátán gonosz romboló terve felett. Az a jó, ha Isten neve dicsértetik miattad, érted és általad. Ó, de jó békességben élni!

Tiszta szívet és Szent Lelket adj nekem, hogy az életem magasztalja a Te nevedet, Uram! Jöjj szívembe szereteteddel és megbocsátó békességeddel! Segíts szeretni, mint Te szerettél engem! Ámen.

Dr. Tapolyainé Bartha Gizella

Kárpátinfo hetilap évfolyama: Kárpátinfo hetilap 20. évf. 33. számRovat: KultúraTelepülés: VilágCímkék: egyházkultúravallásForrás: Kárpátinfo hetilap


Forrás:karpatinfo.net
Tovább a cikkre »