Az idén is ezrek zarándokoltak Doroszlóra

Az idén is ezrek zarándokoltak Doroszlóra

Maradéktalan hagyománytiszteletről tanúskodott az idei doroszlói Kisboldogasszony-napi búcsú is, amelynek eseményei már a búcsú előestéjén kezdetüket veszik. Sokan kint, a szabad ég alatt töltik az éjszakát, leginkább imádkozva, elmélkedve, könyörögve azon óhajuk beteljesüléséért, ami érzésük szerint boldogíthatja őket. Némelyek napokkal korábban, gyalog indulnak száznál több kilométernyi távolságról, hogy zarándoklatuk végcéljához érjenek szeptember 7-én, amikor bűnbánati liturgiában, gyónási alkalomban, majd katekézisben, esti dicséretben, előesti szentmisében, a zarándokok járműveinek megáldásában, görög katolikus liturgiában, gyertyás körmenetben és örvendetes rózsafüzérben lehet részük.

A hagyomány részét képezi a többnyelvűség is. A horvát nyelvű szentmise után szentségimádást tartottak, majd a napot virrasztó zsolozsma, népi ájtatosság, rózsafüzér és filmvetítés zárta.

Az ünnep napja fájdalmas rózsafüzérrel, keresztúti ájtatossággal kezdődött. Később reggeli dicséretet és dicsőséges rózsafüzért mondtak. Szlovák, horvát és német nyelvű szentmise következett.

A szentkúti búcsú látványos velejárója a Hordozható Máriák Találkozója, amelyen ezúttal is magyarországi és hazai Máriás-csoportok vettek részt.

Az ünnepi szentmisét msgr. dr. Székely János Esztergom-budapesti segédpüspök vezette msgr. dr. Pénzes János megyéspüspök, valamint több tíz paptársa közreműködésével.

– II. János Pál pápa újra és újra ezt kiáltotta oda a világnak: ne féljetek, nyissátok ki, sőt, tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt, a társadalmi élet, a kultúra világának széles kapuit. A világnak mindenekelőtt erre van szüksége, olyan emberekre, olyan vezetőkre, olyan népekre, akik kinyitják a kapukat, engedik, hogy Ő belépjen és uralkodjon, beengedik az Ő fényét a földi világ sötétségébe – hangoztatta egyebek közt prédikációjában msgr. Székely János, hangsúlyozva a gyermekvállalásnak, a családtagok egymással szembeni felelősségvállalásának és szükség esetén az egymás iránti irgalom és áldozat gyakorlásának fontosságát, példákon ismertetve olyan élettörténeteket, amelyek mindezeknek az értékeknek a mindenek fölötti megbecsülését támasztják alá.

A szertartást követően ft. Verebélyi Árpád, a Szentkút őre köszönetet mondott mindazoknak, akik önzetlen munkájukkal hozzájárultak a két napos eseményfolyam minél ünnepélyesebbé tételéhez. Plébános úr emlékeztetett azokra az időkre, amikor a hatalom nemcsak elutasítóan viszonyult a valláshoz, hanem minden lehető eszközzel tiltotta és irtotta. Mint mondta, hála Istennek, változtak az idők, amit a közéleti személyiségek jelenléte is bizonyít. Ft. Verebélyi Árpád megköszönte a jelenlétet és a Szentkútnak eddig nyújtott támogatását Pásztor Istvánnak, a tartományi parlament elnökének, továbbá az anyaországi tisztségviselőknek, Magyar Leventének, gazdasági diplomáciáért felelős államtitkárnak, Hegyi Lászlónak, az egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárnak, Babity Jánosnak, Magyarország szabadkai főkonzuljának, Pettenhoffer Ibolyának, az egyházi feljegyzés-politikai osztály vezetőjének, valamint Nyilas Mihály oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárnak, Óttot Róbert tartományi titkárhelyettesnek, Vicsek Annamária oktatási államtitkárnak, Fremond Árpád köztársasági parlamenti képviselőnek, Pelt Ilona tartományi képviselőnek, mgr. Hajnal Jenőnek, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének és munkatársainak, a zombori önkormányzat képviselőinek, a magyarországi és hazai polgármestereknek, községi elnököknek, és végül a Szent György Lovagrend és a Szent István Lovagrend lovagjainak.

Ezúttal is oltáriszentségi körmenet zárta a Kisboldogasszony-napi ünnepkört.

FCZS


Forrás:vajma.info
Tovább a cikkre »