Az Európára kényszerített migrációt a tengeren túlról kegyelemdöfésnek szánták

A világon egyedülállóként csak egy nép vigyáz már ötezer éve arra, hogy ne keveredjen más vérvonalúakkal és ortodox fanatikusai még ma is bűnnek tartják ha nem a “kiválasztott nép” tagjai közül választanak maguknak házastársat. Csak az ostoba ember vonja kétségbe e nép világuralmi szerepét.

Magyar Menedék - Ősmagyar

Május van. Ebben a hónapban ünnepelték tőlünk keletebbre a Győzelem napját, tőlünk nyugatabbra Európa napját. Európa napja valójában egybe esik Európa bukásának a napjával. Mindkét világháborúban az USA aratott győzelmet Európa felett nevető harmadikként , kivárva az európai egymással szemben álló hatalmak kivérzését. Győzelmeiben Franciaországot és Angliát használta csatlósnak. Anglia képes volt Brit birodalmának hegemóniáját átjátszani az USA-nak csak azért, hogy Németország ne emelkedjen a csúcsra az európai népek versenyében.

A II. világháborúban a politikai liberalizmusban és emberi nációjában elkorcsosult Franciaország már nem jelentett méltó ellenfelet Németországnak. Az 1926-ban kiadott Mein Kampfban a Keleti tájékozódás, vagy keleti politika című 14. fejezetben a szerző a következő gondolatokat írja Franciaországról: “Nemcsak arra kell gondolnunk, hogy egyre nagyobb mértékben egészíti ki haderejét a színes emberanyagból, hanem arra is, hogy ebben az országban az elnégeresedési folyamat olyan léptékkel halad előre, hogy lassanként egy afrikai állam európai földön való kialakulásáról lehet beszélni.” Továbbá: “Ha Franciaország fejlődése a mai keretek között még 300 évig tartana, akkor a legutolsó frank vérmaradvány is kiveszne ebből az Európa-afrikai anyaországból.” A soron következő franciaországi foci EB-t, ha figyelemmel kísérjük, akkor a francia válogatott csapat bőrszín összetételéből megállapíthatjuk majd, hogy Hitler nagyon óvatosan becsülte meg e nép elkorcsosulását. A francia demográfusok tanulmányai szerint 20 év múlva már többen lesznek az afrikai arab és néger betelepülők leszármazottai, mint a francia őslakosok.

Adolf Hitler azt fedezte fel a világegyetem törvényszerűségei között, hogy az a nép lesz legyőzhetetlen, aki a fajtája tisztaságának megőrzését mindennél fontosabbnak tartja. Ezt a nézetét gondolom gyakorlati tapasztalataira alapozhatta, mert a világon egyedülállóként csak egy nép vigyáz már ötezer éve arra, hogy ne keveredjen más vérvonalúakkal és ortodox fanatikusai még ma is bűnnek tartják ha nem a “kiválasztott nép” tagjai közül választanak maguknak házastársat. Csak az ostoba ember vonja kétségbe e nép világuralmi szerepét.

Nem véletlenül fejezte be Hitler a Mein Kampfot a Zárszóban a leglényegesebb intelemmel: “Az az állam, amely a fajmérgezés mai korszakában magát a legkitűnőbb faji elemek gondozásának szenteli, egy napon a föld ura lesz”

Adolf Hitler lényegbelátó ember volt. Tökéletesen megfejtett egy törvényszerűséget, amit a világegyetem rádióhullámaiból szűrt ki. A Mein Kampf A háború utáni nemzeti szövetségpolitika című fejezetében a következőket vetette papírra: “Amit Franciaország saját bosszúvágyából a zsidók tervszerű vezetése mellett Európában véghezvisz, az bűn a fehér emberrel szemben, és valamikor az eljövendő nemzedék amely a vérfertőzésben az emberiség eredendő bűnét ismeri fel, ítélőszék elé fogja állítani ezt a népet”. Azt hiszem a 2015-ös párizsi események igazolják e sorokat. Bár ítélőszék elé a saját behívott jövevényei állították.

Németország a negyedszázada megtörtént egyesülés óta a kezdeti nehézségek és a Schröder ideje alatt kicsúcsosodó válság után végre kezdett helyrepofozódni.A gazdasági görbéje emelkedni kezdett.

Talán az volt a legkézenfekvőbb megoldás, hogy ezt a “megbízhatatlan” potenciálisan erős, hatalmas lehetőségekkel rendelkező nép hirtelen kiugrását megakadályozzák, hogy menekülthullámot zúdítanak rá, és az egyébként is nagyon alacsony születési rátával rendelkező nemzet gerincét “fajmérgezéssel” törjék derékba. A fajmérgezés más nyugati, korábban gyarmattartó országban már előrehaladottabb volt.( Hollandia, Franciaország, Belgium, Anglia)

Az Európára kényszerített migrációt a tengeren túlról kegyelemdöfésnek szánták.

Az Európát uraló mai viszonyokban a magam részéről úgy érzem hiteles és a legeurópaibb politikushoz méltó volt Adolf Hitler 1942. január 30-án a berlini Sportpalotában elmondott beszéde, melynek a zárszavai ezek voltak:
“MINDENHATÓ ÚRISTEN!
ADJ NEKÜNK ERŐT, HOGY SZABADSÁGUNKAT MEGVÉDHESSÜK: A NÉMET NÉP, GYERMEKEINK ÉS UTÓDAINK SZABADSÁGÁT. DE NEM CSAK NÉMET NÉPÜNK, HANEM EURÓPA VALAMENNYI NÉPÉNEK SZABADSÁGÁT. MERT, HISZEN EZT A HÁBORÚT NEM CSAK NÉMET NÉPÜNKÉRT VÍVJUK, HANEM EGÉSZ EURÓPÁÉRT S AZ EGÉSZ CIVILIZÁLT EMBERISÉGÉRT,”

A háború befejezésének napja május 9. tényleg Európa napja? Vagy Amerika napja? Miért állomásozik és gyakorlatozik még a II. világháború után 71 évvel az USA hadserege Európában? Még nem vették észre, hogy véget ért a háború?

Az oroszok már negyed százada észrevették és kivonultak. Ja, hogy NATO tagok vagyunk! De akkor miért nem állomásoznak európai csapatok az USA-ban? A válasz szerintem az, hogy Európa veszítette el a két világháborút.

Gyüre András


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »