Az én papom: Urbán Erik

Az én papom: Urbán Erik

„Az én papom” kampányunkra szeretettel várjuk olvasóink írásait 500–2000 karakter terjedelemben, jó minőségű fotóval (jpg formátumban). Ez alkalommal Erdély Teréz mutatja be Urbán Erik ferences szerzetest és papot.

Urbán Erik ferences szerzetes, aki fiatal kora ellenére a csíksomlyói kegytemplom igazgatója. 2007-ben szentelték diakónussá Gyulafehérváron. Egy év múlva, 2008-ban pappá szentelték Csíksomlyón. Első kihelyezését Kaplonyban töltötte, egy évet segédlelkészként és két évet mint házfőnök. 2011-ben áthelyezték Csíksomlyóra templomigazgatónak és házfőnökhelyettesnek. Az én papom egy iránytű, a Jóisten kiválasztottja, aki az Úr nyomában jár.

Jó kapcsolatteremtő, jó szervező, alázatos, türelmes, mindig elérhető. Elkötelezte magát, hogy az Isten népét szolgálja. Követi az Úr hívó szavát, szívvel-lélekkel végzi feladatát a hívek javára. Szavai a magasból jönnek, az Úr küldte Csíksomlyóra. Mi ajándékba kaptuk a Jóistentől. Fiatal kora ellenére hamar megszerettette magát a hívekkel.

Papi jelmondata: „A szeretet és annak műve marad meg.” Sokszor hangsúlyozza, milyen fontos a szeretet és a lelki béke.

Tele van a szíve szebbnél szebb homíliákkal, példázatokkal, történetekkel. Lehet, hogy Ő nem is sejti, milyen nagyon szeretjük hallgatni. A szentmise celebrálását, a bor és kenyér átváltoztatását teljes önátadással végzi; szinte sugározza a Jóistent az oltártól a hívek felé.

Az evangélium hirdetésével tudatosítja bennünk, hogy mennyire szeret bennünket a Jóisten. Az Atya által a Gondviselés nagyon sok kegyelmet közvetít számunkra. Elkényeztetett gyerekei vagyunk az Úrnak, hogy a gyönyörű csíksomlyói kegytemplomban, a Szűzanya szentélyében hallgathatjuk a lelkileg felemelő, hitünk elmélyítésére szolgáló szentmiséket.

Célja a hitélet megerősítése, megtanítja azt, hogy kereszténynek lenni jó, szeretve Istent az Úr Jézus jelen van életünkben. Példakép a fiataloknak, a Krisztusba vetett mély hitével és lelki bizonyosságával. Célja az egyre nehezebben hitükre találó fiatal nemzedék útját egyengetni, hogy minél többen keresztény életet éljenek.

Lankadatlanul hirdeti az evangéliumot, kérve, hogy hitünk ne legyen csupán szárnyaló gondolat. Sugározza a ferences derűt. Tanúságot tesz a Jóisten szeretetéről nap mint nap.

Hangsúlyozza, hogy most, az irgalmasság szentévében engesztelődjünk ki a Jóistennel, és találjuk meg a lelki békénket. Áldozatos munkája eredményeként a megszentelt élet intézményeiért felelős érseki helynöknek nevezték ki a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2015-ben.

Imádkozunk Erik atyáért, hogy kísérje életét és szolgálatát a Jóisten áldása.

Csíkszereda, 2016. július

Erdély Teréz


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »