Az én papom: Füleczki István

Az én papom: Füleczki István

„Az én papom” kampányunkra szeretettel várjuk olvasóink írásait 500–2000 karakter terjedelemben, jó minőségű fotóval (jpg formátumban). Az alábbiakban Kévés Fanni hittanár–nevelőtanár szakos hallgató mutatja be olvasóinknak Füleczki Istvánt.

Szeretném bemutatni Füleczki István atyát, aki az egri Jézus Szíve-plébánia káplánja. E teendői mellett az Eszterházy Károly Egyetem, valamint a Segítő Szűz Mária Leánykollégium lelkésze. E kollégiumban ismerkedtünk meg, ahol rendszeresen hirdeti számunkra az evangélium örömhírét, amit mint leendő hitoktató igyekszem beépíteni mindennapi életembe.

A Jóisten gondoskodó szeretete vezérelte őt hozzám, hiszen szavaiban Jézus hangját próbálom felfedezni. Már papi jelmondatából is kitűnik – „Egészen a Tiéd” –, hogy teljes életét odaajándékozta Jézusnak. Általa megtanulhatom, hogyan kell élnünk földi életünk során, melyek a kulcsfontosságú emberi magatartások, amelyek üdvösségre vezethetnek. Fontos az önfeláldozás, a szeretet, a lemondás, az alázat. Ezen erények gyakorlására és hirdetésére kapott talentumokat, amelyeket át kell adnia annak a közösségnek, ahová küldetése szól. Jelenléte meghatározó, hisz így átérzem a „Jó Pásztor” gondoskodását, aki „terelgeti” közösségünket. Füleczki atya nemcsak szavakkal, hanem a zene kifejező erejével, a közös éneklésekkel is mélyíti az Istennel való kapcsolatomat.

Úgy érzem, hogy életemben fontos az ő jelenléte, illetve a papok küldetése, hisz ők vezetnek bennünket az Istennek tetsző úton. Éppen ezért különösen fontos az, hogy imádkozzunk értük és az új papi hivatásokért. Örülök annak, hogy a Gondviselés által megismerhettem, és ezúton is kifejezhetem hálámat:

„Urunk Jézus, örök Főpapunk! Tartsd meg őt legszentebb Szíved oltalmában, ahol senki sem árthat neki. Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezét, mellyel naponta érinti szent testedet, az Oltáriszentséget!

Szentlélek Istenünk! Növeld István atyában az Isten és a rábízott lelkek iránti szeretetet. A kenyér és a bor átváltoztatásának hatalmával együtt add meg neki a lelkeket átváltoztató erőt is. Áldd meg áldozatos munkáját bő terméssel, és ajándékozd neki egykor az örök élet koronáját! Ámen.”

Kévés Fanni
hittanár–nevelőtanár szakos hallgató


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »