Az én papom: Czank Gábor gyomaendrődi plébános

Az én papom: Czank Gábor gyomaendrődi plébános

„Az én papom” kampányunkra szeretettel várjuk olvasóink írásait 500–2000 karakter terjedelemben, jó minőségű fotóval (jpg formátumban). Czank Gábor gyomaendrődi plébánost Ungvölgyi Péter szegedi kispap mutatja be olvasóinknak.

Az én papom: főtisztelendő Czank Gábor gyomaendrődi plébános. Gábor atya 1980-ban született Aradon, és Pécskán nevelkedett. Nemcsak lelkiatyám, hanem példaképem és jó barátom is. Ő nem egy hétköznapi pap. Mivel a Bánság területén született, hozta magával az ottani vallásos lelkületet. Ez nagyon jó hatással volt és van a város és jómagam lelki épülésére is.

Gábor atya 2012 nyarán érkezett a gyomaendrődi Szent Imre-egyházközségbe. Sok mindent megismerhettem általa egyházi és liturgikus téren egyaránt. Évek óta éreztem és érzem Isten hívó szavát a papságra, és amióta mellette szolgálok az oltárnál, ez csak megerősített abban, hogy döntésemet véglegesítsem, és ősztől belépjek a szemináriumba. Több zarándoklatot is szervez az egyházközségnek, így olyan helyekre is eljutottunk, ahol eddig még nem sokan jártak, például az elcsatolt bánáti területen lévő templomokba. Különféle ájtatosságokat, kilencedeket, énekeket ismertetett meg az egyházközséggel, így még szorosabbra fűzte a kapcsolatot a hívekkel, és ez által közelebb hozott minket Istenhez.

Kérjük életére és munkájára Isten áldását, s bízunk abban, hogy sokáig fogja szolgálni Istent a mi egyházközségünkben!

Ungvölgyi Péter


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »