Az egyházak közösségi és szociális munkáját is erősíti a közfoglalkoztatási program

Az egyházak közösségi és szociális munkáját is erősíti a közfoglalkoztatási program

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium a közfoglalkoztatási programok megvalósítása során évek óta kiemelt figyelmet fordít az egyházakkal való együttműködésre.

Az egyházi közösségekben, a köznevelési és a szociális intézményekben folyó közfoglalkoztatás mellett a karitatív szervezetek példaértékű szerepet vállaltak a hajléktalan emberek országos mintaprogramjában is.

A 2016-ban az egyházak és intézményeik, az egyházi karitatív szervezetek, összesen 565 közfoglalkoztató több mint 5600 közfoglalkoztatott bevonásával működteti programjait. Az egyházi közfoglalkoztatás jövőre, a már folyó tevékenységek mellett olyan – eddig esetenként nem teljes mértékben kiaknázott – további lehetőségeket érinthet, mint a templomkertek, a plébániák, parókiák, a temetők, a szakrális emlékek állagmegóvása, karbantartása, folyamatos gondozása, haszon- és gyógynövény-termesztési, kertészeti, állattenyésztési, háztáji programok indítása, a vallási turizmus fejlesztése, a hátrányos helyzetű emberek és társadalmi csoportok felzárkóztatása.

Az országos közfoglalkoztatási programok – a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, valamint az egyházak képviselőinek tanácskozásán elhangzottak alapján – jövőre legkorábban március 1-jétől indíthatóak, és legfeljebb 2018. február 28-ig tarthatnak. A kérelmet papíron kell benyújtani a megyei, illetve fővárosi kormányhivatal foglalkoztatási főosztályára, ahol további részletes tájékoztatást adnak.

A történelmi egyházak szerepe különösen a hátrányos helyzetű településeken és térségekben meghatározó, ahol nagy a munkanélküliség, alacsony az iskolázottság, ahol generációk esnek ki a munka világából. Ezeken a területeken a karitatív és szociális feladatok ellátásán túl különösen nagy szerep hárul a történelmi egyházakra, hogy átadják és erősítsék az általuk képviselt lelki, szellemi, kulturális és közösségi értékeket, erősítve és gazdagítva ezzel a hátrányos helyzetben lévő gyermekeket és családokat.

Az egyházak részéről 2016-ban kiemelt jelentőségű programnak számított többek között a Boldog Ceferino Intézetnek a cigányságot és a hátrányos helyzetű embereket segítő tevékenysége, a Baptista Szeretetszolgálat „Utcafront Menedék” mintaprogramja, valamint a Református Szeretetszolgálat tevékenysége keretében idősgondozási feladatok ellátása, az elhanyagolt temetőkertek, közparkok rendbetétele, illetve templomok és szociális intézmények takarítása.

Forrás: Nemzeti Erőforrások Minisztériuma

Fotó: Infotamási.hu

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »