Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény módosítása

Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény módosítása

A családok büszkék a nevekre, hiszen büszkék azokra az emberekre, akiktől örökölték.

A ragadványnevek viselése tekintetében engedményt fogalmaz meg a módosítás. Lehetővé válik, hogy egy, az anyakönyvbe korábban bejegyzett ragadványnév viselhetővé váljon többtagú családi névként. A felmenő születési anyakönyvi bejegyzésében szereplő ragadványnév viselését írásban lehet kérni. (Szövege: PDF.)

A törvénymódosítás előterjesztője, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselője, határozott támogatásáról biztosította a javaslatcsomagot. 

Dr. VEJKEY IMRE, (KDNP): – Tisztelt Képviselőtársaim! Mint az önök előtt is ismert, számos családot érint a kéttagú családi nevek kezelésével és anyakönyvvezetésével kapcsolatos szabályozás. Azon honpolgárok, akiknek családi neve két tagból áll, kérhetik, hogy az anyakönyvben családi nevük kötőjellel vagy kötőjel nélkül szerepeljen. Kérelmüknek megfelelően az anyakönyvi hatóság köteles a változásokat átvezetni az anyakönyvben.

– A vezeték- és keresztneveken kívül van egy sajátságos névkategória is, az úgynevezett ragadványnevek csoportja, amelynek használata országunk egyes vidékein igen elterjedt, és sok estben maguk a viselői nem is ragadványnévként, hanem hivatalos névként használják azokat, mivel anyakönyvbe történő bejegyzése korábban már megtörtént. Ezek a családok büszkék ezekre a nevekre, hiszen büszkék azokra az emberekre, akiktől a neveket örökölték.

– A jelenlegi szabályok alapján azonban a kéttagú családnevek korrekciójára a ragadványnevek esetében sincs lehetőség, csak úgy, hogy az érintettek névváltoztatási kérelmet nyújtanak be a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz, amely azt egy hatósági eljárás lefolytatását követően tudja csak engedélyezni, külön igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében.

– Az Alkotmánybíróság több, a névhasználattal kapcsolatos döntésében kimondta, hogy a névviselés és a névváltoztatás szabályainak meghatározása során az állam elsődleges feladata a regisztráció. A családi nevek szabályozása tekintetében a jogalkotónak bizonyos értelemben nagyobb mozgástere van, figyelemmel a közérdek elvárásaira is. Ez azonban nem lehet akadálya olyan jellegű jogi szabályozás kialakításának, amelynek eredményeként a felmenők által viselt, az anyakönyvbe korábban bejegyzett ragadványnév ne válhatna újra viselhetővé. Atörvénymódosítással mindenképpen érdemes megteremteni annak a lehetőségét, hogy a módosított rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben és a megismételt eljárásokban is lehessen alkalmazni, mivel mindez az állampolgárok számára a korábbinál kedvezőbb lehetőségeket és szabályokat fogalmaz meg

– Kérem, támogassák KDNP parlamenti frakciója által szorgalmazott, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot!


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »