Az amerikai Árpádhon magyarsága segítséget kér a világ magyarságától az augusztusi árvíz okozta károk helyreállítására

Az amerikai Árpádhon magyarsága segítséget kér a világ magyarságától az augusztusi árvíz okozta károk helyreállítására

Az Amerikai Egyesült Államok Louisiana államában Árpádhon néven 1896 óta egyfolytában létezik egy magyar mezőgazdasági település. Az erőirtás után a XIX-XX. század fordulóján a Kárpát-medencéből kivándorolt magyarok jó termőfölddé változtatták a talajt, amelyen mindmáig elsősorban földi epret termesztenek. Az óhazától 120 éve elszigetelten élő árpádhoni magyarok anyanyelvünk szavait már csak a település presbiteriánus és római katolikus templomában, illetve a két vallási közösség temetőjének sírkövein őrzik, ám összejöveteleiken lelkesen éneklik a magyar népdalokat, nótákat, mondják a verseket, lejtik a magyar táncokat. Augusztus közepén a település otthonait, közösségi épületeit elöntötte az árvíz, tönkretette a Magyar Klub épületét, s annak berendezését, felszerelését. A katasztrófa miatt Árpádhonban az idén elmarad az október 1-jére tervezett magyar aratóbál.

Az idén október 1-jén, szombaton tartották volna meg a hagyományos magyar aratóünnepet (amit mi inkább aratóbálnak fordítanánk – H. J.), azaz a táncos, zenés, verseléses összejövetelt az Amerikai Egyesült Államok Louisiana állambeli Magyar Településén (Hungarian Settlement, Albany), a régebben Árpádhon néven ismert helységben. A település magyarjainak vigasságát a vidéket, így Árpádhon otthonainak jelentős részét és az eseménynek helyt adó Árpádhon Magyar Település Kulturális Egyesület kultúrházát is megrongálta, lakhatatlanná tette az augusztus közepén Baton Rouge térségét pusztító hatalmas árvíz. A Magyar Emberi Jogok Alapítványa (Hungarian Human Rights Fundation) közlése szerint Magyar Település (Árpádhon) egyes részein, így a Magyar Klub épületének környékén is a három napig tartó áradás következtében az épületekben közel másfél méter magasságban állt a szennyezett víz.

Sok magyar család otthonát elpusztította az áradat, a Magyar Klub épületének berendezését, a technikai felszerelést, az összejövetelre felhalmozott élelmiszert és a több mint százéves bútorzatot tönkretette a természeti katasztrófa. A Magyar Klubot működtető Magyar Település Kulturális Egyesület azért is kéri a világ magyarságának segítségét a talpra álláshoz, mert az egyesület nem részesül semmiféle állami támogatásban.

Az október 1-jére meghirdetett magyar aratóünneptől az anyalevünket már jóformán csak népdalok, versek formájában őrző, de nemzetiszín szalaggal ékesített népviseletben táncoló, a címeres magyar zászlót közösségi helyiségeiben ma is kitűző magyarok a Magyar Klub éves költségvetésének, azaz hétezer dollár összegyűjtését remélték, amire az említett természeti katasztrófa okozta károk miatt az idén nem kerülhet sor. A Magyar Klub közlése szerint az épület kifestéséhez, a több mint százéves bútorzat restaurálásához, a tönkrement berendezés pótlásához, magyarán a közösségi élet újraindításához első lépésben mintegy 17 ezer dollárra lenne szükség.

A Kárpát-medencéből az Új világba kivándorolt magyarok 1896-ban, a Millennium esztendejében alapították meg Árpádhon néven a saját falusi településüket, amelyet később Magyar Településnek, manapság meg Albanynak hívnak. Az 1900-as évek legelején a településen felépítették, s 1909-ban használatba vették a Szent Margit római katolikus templomot, amelyet előbb a magyar származású Skóciai Szent Margitról, majd az 1943-as szentté avatása után Árpád-házi Szent Margitról neveztek el. A főoltár fölötti szentélyhajlatban a feszület fölött a latin mellett magyarul is olvasható az evangéliumi vers: „Dicsőség mennyben az Istennek.” A katolikus közösségnek Árpádhonban külön sírkertje is van, a Szent Margit temető, amelyben imitt-amott még magyar nyelvű sírfeliratokat is lehet olvasni.

De van külön templomuk és temetőjük a presbiteriánus kálvinista irányzat magyarjainak is Árpádhonban, az Amerikai Egyesült Államok legrégebben fennálló magyar településén. Amint fentebb említettük, magyarul már nem tudnak, de igen ragaszkodnak a magyarságukhoz, magyarul énekelnek, minden közösségi helyiségben kitűzik a magyar zászlót, népviseletesen lejtik a magyar táncokat.

Árpádhon – Magyar település – Albany 120 éves magyar közössége most segítséget kér a világ magyarságától, s talán kimondatlanul a diaszpórában élő magyarság támogatásának szükségességét mindig hirdető jelenlegi budapesti kormánytól is.
A segélyadományokat a következő szervezethez lehet eljuttatni, illetve előtte tőle a részletekről felvilágosítást kérni:

Árpádhon Fund
Hungarian Human Rights Foundation
P.O. Box J, Gracie Station
New York, NY 10028

További információért hívja a (212) 289-5488 számot, vagy írjon az info@hhrf.org címre.

Hering József – Kuruc.info


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »